Professional Scrum Product Owner – PSPO


Scrum is een Agile-framework. Het doel van Scrum is het snel en vaak opleveren van kwalitatief goede software. In combinatie met methoden en technieken uit bijvoorbeeld XP (eXtreme Programming) kan Scrum een zeer krachtig middel zijn om sneller waardevolle software op te leveren voor de klant. Het team is hierbij in principe zelfsturend.

De rol van Product Owner binnen het Scrum-proces is essentieel voor het succes van Agile-projecten. Tijdens de cursus Professional Scrum Product Owner wordt de Scrum-aanpak toegelicht vanuit het perspectief van productbeheer.

Tijdens deze tweedaagse training komen cruciale aspecten als productvisie, storymapping, productmanagement, releaseplanning, value-driven ontwikkeling en beheer van requirements uitvoerig aan bod. U krijgt een gedetailleerd inzicht in de Agile-mindset. Deze mindset is belangrijk voor Scrum-projecten. De verschillende Scrum-activiteiten, zoals sprint planning, stand-up meetings, demo’s en retrospectives komen tijdens de cursus aan bod. Daarnaast worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • hoe stelt u de juiste prioriteiten en maakt u de juiste keuzes;
 • begrip en de waarden van de Agile-principes met praktische voorbeelden;
 • Scrum-theorie: terminologie, rollen, activiteiten en artifacts;
 • overzicht van direct toepasbare best practices om de organisatie te betrekken en mee te laten werken;
 • effectieve communicatie met de business.

Deze cursus is zeer geschikt ter voorbereiding op het Professional Scrum Product Owner I (PSPO I)-examen. We oefenen daarom ook tijdens deze training met het proefexamen voor de certificering. Het examen kunt u boeken via de website van Scrum.org.

Bij de training ontvangt u toegang tot onze elektronische leeromgeving. Hier vindt u al het benodigde cursusmateriaal.

Examen
De training bereidt voor op het officieel erkende examen Professional Scrum Product Owner – PSPO I, dat optioneel bij Scrum.org kan worden afgelegd. Dit Engelstalige examen duurt 60 minuten en bestaat uit 80 vragen (multiple choice, multiple answer en true/false). De vereiste score is 85%. Vóór het examen kunnen bij Scrum.org kosteloos twee assessments worden geoefend.

Het lesmateriaal en de lunch zijn bij de training inbegrepen. De examenkosten zijn niet inbegrepen.

Doelgroep

Deze training is specifiek opgezet voor iedereen die binnen een organisatie de rol van Product Owner vervult. De training is tevens interessant wanneer u als organisatie betrokken bent bij software-ontwikkeling op basis van het Scrum-framework. U krijgt als deelnemer direct toepasbare handvatten voor alle functies, rollen en posities die zowel direct als indirect betrokken zijn bij een Scrum-project.

Voorkennis

Voor deze training is leesvaardigheid in het Engels vereist. Enige ervaring met ontwikkeltrajecten en kennis van requirements gathering wordt aanbevolen.

Duur

De duur van de cursus is twee dagen. 

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Tijdens de cursus Professional Scrum Product Owner worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • lean principes;
 • Product Owner-rol: taken & verantwoordelijkheden;
 • stakeholdermanagement;
 • inschatten hoe Scrum organisatiebrede Business agility verhoogt;
 • zelfstandig denken in termen van goede toepassing van het Scrum framework voor productbeheer;
 • Agile requirements;
 • focus op value: hoe bepaal en bewaak je de waarde van requirements;
 • gedetailleerd beschrijven welke elementen Scrum onderkent, de samenhang ervan en hoe deze productiviteitsverhogend werken;
 • beschrijven hoe de Scrum-fundamenten van belang zijn voor incrementeel productbeheer en deze creatief naar de eigen praktijksituatie vertalen;
 • hoe optreden als Product Owner voor Scrum-teams en -stakeholders, met diepgaand begrip van uw rol.
Plaats Duur Data
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 2 dagen 25 & 26 maart 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 2 dagen 25 & 26 april 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 2 dagen 16 & 17 mei 2019 Inschrijven >