PRINCE2 Practitioner


PRINCE2 is inmiddels voor elke professionele projectmanager een onmisbaar stuk gereedschap. PRINCE2 is een methode die transparantie en een gestructureerd verloop van uw project bevordert en daarmee de kans van slagen van het project vergroot. Bovendien zijn de internationaal erkende PRINCE2-certificaten vaak een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor projectmanagementopdrachten.

PRINCE2 kan u ondersteunen in het succesvol voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van uw projecten. In de PRINCE2-projectmanagementmethodiek vindt u ‘best practices’ ten aanzien van de te gebruiken documenten c.q. rapportages en plannen, een effectieve rolverdeling binnen het project, gestructureerde processtappen, slimme technieken en allerlei instrumenten.

Een misverstand is dat PRINCE2 alleen voor ICT-projecten geschikt zou zijn; PRINCE2 is geschikt voor het projectmanagement in allerlei projecten. Daarbij is PRINCE2 geschikt voor kleine en grote projecten, voor overheidsprojecten en commerciële projecten.

PRINCE2 is a registered trade mark of Axelos.

Tijdens deze klassikale PRINCE2 Practitioneropleiding leert u om PRINCE2 in projecten toe te passen. De cursus verschaft de deelnemer inzicht in de samenhang van de diverse PRINCE2-principes, -thema’s en -processen. Daarnaast komen algemene projectmanagementtechnieken aan de orde. Naast een verdere verdieping van de theorie zult u zich met oefeningen op basis van een aangereikte casus verder verdiepen in het in praktijk brengen van PRINCE2.

Daarnaast biedt deze opleiding ruimte voor het delen van kennis en ervaring met collega-projectmanagers uit andere organisaties. Aan het einde van de training wordt aandacht besteed aan examenvoorbereiding.

Met een succesvolle afronding van deze opleiding bent u in het bezit van een in het binnen- en buitenland hoog aangeschreven projectmanagementdiploma.

Leerdoelen

Na de opleiding bent u in staat om:

  • Het gehele projectmanagementproces conform PRINCE2 in te richten;
  • De PRINCE2 methode op praktische en pragmatische wijze toe te passen;
  • Aan het PRINCE2 Practitioner examen deel te nemen.

Voor deelname aan het examen is het PRINCE2 Foundation-certificaat verplicht. De exameneisen zijn ontwikkeld door de APMG en worden verstrekt met toestemming van de APMG.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor personen die regelmatig aan projecten deelnemen of projecten ondersteunen en daarin een sturende functie hebben, zoals: stuurgroepleden, projectmanagers, projectleiders, teammanagers, en managers van facilitaire afdelingen.

Voorkennis

Voor deze cursus dient u het PRINCE2 Foundationexamen met goed gevolg te hebben afgelegd.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen, inclusief examenvoorbereiding.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat. Het optionele examen is een open-boekexamen, dat bestaat uit 80 multiple-choicevragen. De deelnemer moet in 150 minuten 44 of meer correcte antwoorden (>55%) geven om te slagen. De examenkosten (€ 295,-) zijn niet bij de cursus inbegrepen.

Tijdens deze cursus PRINCE2 Practitioner komt de volledige methodiek aan bod:

  • de zeven processen: starting up a project, initiating a project, directing a project, controlling a stage, managing product delivery, managing a stage boundary, closing a project;
  • de zeven thema’s: business case, organisation, risk, quality, change, progress, plans;
  • de zeven principes van PRINCE2;
  • Practitioner-examentraining.
Plaats Duur Data
Amsterdam - Donauweg 10 3 dagen 17, 18 & 19 april (Engelstalig) Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 3 dagen 17, 18 & 19 april 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 3 dagen 3, 4 & 7 juni 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 4, 11 & 18 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Donauweg 10 3 dagen 8, 9 & 10 juli 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 3 dagen 18, 19 & 20 september 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 30 september, 1 & 2 oktober 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 3 dagen 9, 10 & 16 december 2019 Inschrijven >