PRINCE2 Foundation

De PRINCE2 Foundation is de beste investering voor iedereen die met projecten aan de slag gaat. Voor veel vacatures en interimopdrachten is kennis op het niveau van PRINCE2 Foundation een vereiste. Bovendien is de PRINCE2 Foundation een uitstekende basis voor het doorstromen naar andere methoden van projectmanagement. 

Dag 1

 • Inleiding PRINCE2
 • Casus
 • Business case - het waarom achter het project, ofwel een kosten-, baten- en risico-analyse
 • Organisatie - taken, rollen en bevoegdheden op de verschillende lagen van het PRINCE2-project
 • Opstarten van een project - het vaststellen van het bestaansrecht van het project en inrichten van het projectmanagementteam
 • Initiëren van een project - het gedegen voorbereiden van de uitvoering van het project
 • Plannen - het opstellen van een projectplan, faseplan en teamplan
 • Voortgang - instrumenten bepalen en hanteren voor het bewaken en bijsturen van de voortgang van het project
 • Wrap up/korte evaluatie - afsluiten van de dag


Dag 2

 • Herhaling dag 1
 • Kwaliteit - hoe de realisatie van de juiste kwaliteit te definiëren, bewaken en vast te stellen
 • Risico - effectief omgaan met onzekerheden, zowel kansen als bedreigingen
 • Wijziging - effectief omgaan met wijzigingsverzoeken
 • Beheersen van een fase - het beheersen van een uit te voeren managementfase van het project door de projectmanager
 • Managen van productoplevering - het proces waarin de zakelijke producten gemaakt, getest en opgeleverd worden aan de projectmanager
 • Managen van een faseovergang - het voorbereiden van de benodigde informatie voor een besluit om door te mogen gaan met de volgende fase van het project
 • Sturen van een project - het besturen van het project door de stuurgroep
 • Afsluiten van een project - het gestructureerd afsluiten en overdragen van het projectresultaat
 • Wrap up
 • Tips examen en laatste vragenronde
 • Eindevaluatie en afsluiting van de training