PRINCE2 Foundation

De PRINCE2 Foundation is de beste investering voor iedereen die met projecten aan de slag gaat. Voor veel vacatures en interimopdrachten is kennis op het niveau van PRINCE2 Foundation een vereiste. Bovendien is de PRINCE2 Foundation een uitstekende basis voor het doorstromen naar andere methoden van projectmanagement. 

Na het volgen van onze cursus PRINCE2 Foundation bent u:

  • bekend met rollen, processen, thema’s, principes, management producten en technieken van PRINCE2;
  • in staat uit te leggen waartoe alle onderdelen van de methodiek dienen en welke relaties er zijn tussen de diverse onderdelen van de methodiek;
  • voorbereid op het PRINCE2 Foundation examen.

De training bestaat uit twee dagen les, met een separate Foundation examendatum. De tijd tussen de bijeenkomsten kunt u gebruiken om het geleerde te laten bezinken en toe te passen in de praktijk. Wanneer u zich tijdig inschrijft, ontvangt u het lesboek voorafgaand aan de training, zodat u zich optimaal kunt voorbereiden en de studiebelasting wat meer kunt spreiden.

De studiebelasting bedraagt enkele uren voorbereiding per les buiten de lesuren, alsmede studie voor het examen na afloop van de training. U kunt zelf aan de slag met e-learning oefeningen en het lesboek. De studiebelasting is in totaal circa 16 tot 20 uur buiten de lesuren.

Het trainingsmateriaal bestaat uit een lesmap met in kleur afgedrukte presentatieslides, een casus, opgaven en antwoordindicaties. Daarnaast ontvangt u een toegangscode voor onze e-learning met oefen-examenvragen. Ook ontvangt u het lesboek PRINCE2 voor professionele projecten van Tanja van den Akker.

Na afloop van de cursus bent u grotendeels voorbereid op het officiële AXELOS-examen. Het examen is een gesloten-boekexamen en duurt één uur. Het examen bestaat uit multiple choice. De exameneisen zijn ontwikkeld door en worden verstrekt met toestemming van AXELOS. Wij kunnen dit examen bij u afnemen na afloop van een training. Bij open inschrijvingen vindt het examen plaats op de leslocatie. Mocht de examendatum u niet schikken, neemt u dan tijdig contact met ons op voor een alternatief.a

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor personen die bij eenvoudige projecten betrokken zijn vanuit een rol als projectmedewerker, projectondersteuning, projectadviseur, medewerker projectenbureau of kwaliteitsfunctionaris. Voorts is de cursus geschikt voor projectmanagers en projectleiders als voorbereiding op de PRINCE2 Practitioner.

Cursusduur
 De cursusduur bedraagt twee lesdagen, met een separate examendag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt iedere deelnemer een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.

Exclusief
Examenkosten (€ 235,-) en BTW.