PRINCE2 Foundation

PRINCE2 is inmiddels voor elke professionele projectmanager een onmisbaar stuk gereedschap en daarmee de beste investering voor iedereen die met projecten aan de slag gaat: voor veel vacatures en interim opdrachten is kennis op PRINCE2 Foundation niveau een vereiste. Bovendien is de PRINCE2 Foundation een uitstekende basis voor het doorstromen naar andere projectmanagement-methoden.

PRINCE2 kan u ondersteunen in het succesvol voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van uw projecten. In de PRINCE2-projectmanagementmethodiek vindt u 'best practices' ten aanzien van de te gebruiken documenten c.q. rapportages en plannen, een effectieve rolverdeling binnen het project, gestructureerde processtappen, slimme technieken en allerlei instrumenten. Het is een misverstand dat PRINCE2 alleen voor ICT-projecten geschikt zou zijn. PRINCE2 is geschikt voor het projectmanagement in allerlei projecten. Daarbij is PRINCE2 geschikt voor kleine en grote projecten, voor overheidsprojecten en commerciële projecten.

De PRINCE2 Foundation is een basistraining, waarin de gehele methodiek aan bod komt. De nadruk ligt bij de PRINCE2 Foundation op het begrijpen van de theorie en het kunnen gebruiken van de methodiek in hoofdlijnen. Er wordt in deze training een goede balans gehouden tussen theorie en toepassing. 

Leerdoelen
Na afloop van deze tweedaagse training:

  • begrijpt u het raamwerk van de PRINCE2-methodiek en kent u de terminologie;
  • kunt u aangeven wat de onderscheidende elementen van deze methodiek zijn;
  • kent u de succes- en faalfactoren van projectmatig werken;
  • kunt u projectmatig werken volgens PRINCE2 (opstarten, sturen en bewaken);
  • begrijpt u het belang van communicatie en het betrekken van de juiste organisatie-onderdelen bij projecten.


Studiebelasting en lesmethode

De studiebelasting bedraagt enkele uren voorbereiding per lesdag en studie voor het examen. In totaal bedraagt de zelfstudie 16 - 20 uur. Aan de hand van een casus met oefeningen worden de belangrijkste elementen van de methodiek begrijpelijk gemaakt. De PRINCE2 Foundation is tevens een goede voorbereiding voor deelnemers die de PRINCE2 Practitioner willen volgen.

Examen
Het examen kan worden afgenomen als onderdeel van een training. Deze exameneisen zijn ontwikkeld door de Axelos en worden verstrekt met toestemming van de Axelos. De examendatum vindt plaats in overleg binnen één tot twee weken na de laatste lesdag. Het examen kost € 235,- is niet bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor personen die bij eenvoudige projecten betrokken zijn vanuit een rol als projectmedewerker, projectondersteuning, projectadviseur, medewerker projectenbureau of kwaliteitsfunctionaris. Voorts is de cursus geschikt voor projectmanagers en projectleiders als voorbereiding op de PRINCE2 Practitioner.

Cursusduur
Deze cursus duurt drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt iedere deelnemer een certificaat.

Inclusief
Het cursusmateriaal is in de trainingsprijs inbegrepen. Dit cursusmateriaal bestaat uit een lesmap met een in kleur afgedrukte PowerPoint-presentatie, een casus, opgaven en antwoordenindicaties. Daarnaast ontvangt u het boek 'PRINCE2 voor professionele projecten'. Dit boek is geschreven door Tanja van den Akker. Voorts zijn lunches op de cursusdagen bij de prijs inbegrepen.

Exclusief
Examenkosten (€ 235,-) en BTW.