PRINCE2 FastTrack (combinatie Foundation & Practitioner)


PRINCE2 is inmiddels voor elke professionele projectmanager een onmisbaar stuk gereedschap. PRINCE2 is een methode die transparantie en een gestructureerd verloop van uw project bevordert en daarmee de kans van slagen van het project vergroot. Bovendien zijn de internationaal erkende PRINCE2-certificaten vaak een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor projectmanagementopdrachten.

PRINCE2 kan u ondersteunen in het succesvol voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van uw projecten. In de PRINCE2-projectmanagementmethodiek vindt u ‘best practices’ ten aanzien van de te gebruiken documenten c.q. rapportages en plannen, een effectieve rolverdeling binnen het project, gestructureerde processtappen, slimme technieken en allerlei instrumenten.

Een misverstand is dat PRINCE2 alleen voor ICT-projecten geschikt zou zijn; PRINCE2 is geschikt voor het projectmanagement in allerlei projecten. Daarbij is PRINCE2 geschikt voor kleine en grote projecten, voor overheidsprojecten en commerciële projecten.

In de PRINCE2 FastTrack training leert u op een interactieve manier hoe het PRINCE2-model is opgezet en hoe de verschillende projectprocessen en projectrollen met elkaar verbonden zijn. In ieder project komen uitzonderingen en wijzigingen voor: PRINCE2 leert u hoe hier mee om te gaan.

In het eerste deel van de training (Foundation) leert u hoe u een goede projectmanagement-organisatie kunt opzetten met uiteraard de bijbehorende verantwoordelijkheden. U leert om verschillende projectmanagement-rollen te definiëren om ervan verzekerd te zijn dat het project op de meest effectieve en efficiënte manier wordt uitgevoerd.  Op de derde dag van deze fasttrack legt u het PRINCE2 Foundation-examen af.

In het tweede deel van de training (Practitioner) zal de nadruk liggen op het verzamelen en verkrijgen van meer detailinzicht in de PRINCE2-processen. U verkrijgt een beter inzicht in hoe de PRINCE2-methodiek in de gegeven case kan worden toegepast. Op interactieve wijze met de overige deelnemers en onder leiding van onze docent zal geanalyseerd worden of de methodiek juist is toegepast en waar, indien nodig, de verbeterpunten liggen. Op de vijfde en laatste dag legt u het PRINCE2 Practitioner-examen af.

Bij de training horen twee examens:

  • Foundation – u begrijpt de relaties tussen de PRINCE2-rollen, managementproducten, principes, thema’s, technieken en processen;
  • Practitioner – bij het Practitioner-examen kunt u de kennis van het Foundation-examen toepassen, managementproducten creëren en beoordelen.

Het foundation-examen bestaat uit 75 multiple-choicevragen en 5 controlevragen.
Het open boek Practitioner-examen bestaat uit 80 multiple-choicevragen.

Alle cursusmaterialen en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen. De examenkosten (€ 695,-) zijn niet bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is voor iedereen die te maken heeft of krijgt met één of meerdere projecten, zoals projectmanagers, en projectmedewerkers en medewerkers van kwaliteitsborging. 

Voorkennis

Om deze opleiding te volgen heeft u geen specifieke vooropleiding nodig. Wel wordt van u een HBO-werk- en denkniveau verwacht.

Duur

De duur van deze training is vijf dagen, inclusief de beide examens.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt tien personen.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. De examenkosten (€ 661,-) zijn niet bij de cursus inbegrepen.

De PRINCE2-combinatiecursus Foundation & Practitioner is een krachtige training. U leert de basis van de methodiek en hoe u deze zelf kunnen toepassen. Verder leert u hoe u scenario’s moet analyseren en problemen moet oplossen aan de hand van de methodiek. U leert in deze cursus:

  • een projectorganisatie en bijbehorende rollen in te richten volgens PRINCE2;
  • de procesgerichte benadering van de PRINCE2-methodiek te gebruiken;
  • risico’s in een project te identificeren en te managen en de randvoorwaarden te creëren voor het succes van uw project;
  • een resultaatgerichte planning te maken op basis van PRINCE2;
  • complexe projecten te starten, bewaken, bijsturen en afronden aan de hand van PRINCE2;
  • effectief om te gaan met een project in een continu veranderende omgeving en de daarmee veranderende business case zichtbaar en bespreekbaar te maken.
Plaats Duur Data
Utrecht - Savannahweg 17 5 dagen 8, 9, 10, 11 & 12 april 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Donauweg 10 5 dagen 8 t/m 12 april 2019 Inschrijven >
Roden (Groningen) - Mensingheweg 20 5 dagen 13 t/m 17 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Donauweg 10 5 dagen 20 t/m 24 mei 2019 (Engelstalig) Inschrijven >
Utrecht - Savannahweg 17 5 dagen 20, 27 mei, 4, 11 & 18 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Donauweg 10 5 dagen 17 t/m 21 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Donauweg 10 5 dagen 22 t/m 26 juli 2019 Inschrijven >
Roden (Groningen) - Mensingheweg 20 5 dagen 29 juli t/m 2 augustus 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Donauweg 10 5 dagen 26 t/m 30 augustus 2019 (Engelstalig) Inschrijven >
Amsterdam - Donauweg 10 5 dagen 16 t/m 20 september 2019 Inschrijven >
Roden (Groningen) - Mensingheweg 20 5 dagen 7 t/m 11 oktober 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Donauweg 10 5 dagen 21 t/m 25 oktober 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Donauweg 10 5 dagen 25 t/m 29 november 2019 (Engelstalig) Inschrijven >
Roden (Groningen) - Mensingheweg 20 5 dagen 9 t/m 13 december 2019 Inschrijven >