PRINCE2 FastTrack (combinatie Foundation & Practitioner)

PRINCE2 is inmiddels voor elke professionele projectmanager een onmisbaar stuk gereedschap. PRINCE2 is een methode die transparantie en een gestructureerd verloop van uw project bevordert en daarmee de kans van slagen van het project vergroot. Bovendien zijn de internationaal erkende PRINCE2-certificaten vaak een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor projectmanagementopdrachten.

PRINCE2 kan u ondersteunen in het succesvol voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van uw projecten. In de PRINCE2-projectmanagementmethodiek vindt u 'best practices' ten aanzien van de te gebruiken documenten c.q. rapportages en plannen, een effectieve rolverdeling binnen het project, gestructureerde processtappen, slimme technieken en allerlei instrumenten.

Een misverstand is dat PRINCE2 alleen voor ICT-projecten geschikt zou zijn; PRINCE2 is geschikt voor het projectmanagement in allerlei projecten. Daarbij is PRINCE2 geschikt voor kleine en grote projecten, voor overheidsprojecten en commerciële projecten.

 

De PRINCE2-combinatiecursus Foundation & Practitioner is een krachtige training. U leert de basis van de methodiek en hoe u deze zelf kunnen toepassen. Verder leert u hoe u scenario's moet analyseren en problemen moet oplossen aan de hand van de methodiek. U leert in deze cursus:

  • een projectorganisatie en bijbehorende rollen in te richten volgens PRINCE2;
  • de procesgerichte benadering van de PRINCE2-methodiek te gebruiken;
  • risico’s in een project te identificeren en te managen en de randvoorwaarden te creëren voor het succes van uw project;
  • een resultaatgerichte planning te maken op basis van PRINCE2;
  • complexe projecten te starten, bewaken, bijsturen en afronden aan de hand van PRINCE2;
  • effectief om te gaan met een project in een continu veranderende omgeving en de daarmee veranderende business case zichtbaar en bespreekbaar te maken.