PRINCE2 FastTrack (combinatie Foundation & Practitioner)

PRINCE2 is inmiddels voor elke professionele projectmanager een onmisbaar stuk gereedschap. PRINCE2 is een methode die transparantie en een gestructureerd verloop van uw project bevordert en daarmee de kans van slagen van het project vergroot. Bovendien zijn de internationaal erkende PRINCE2-certificaten vaak een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor projectmanagementopdrachten.

PRINCE2 kan u ondersteunen in het succesvol voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van uw projecten. In de PRINCE2-projectmanagementmethodiek vindt u 'best practices' ten aanzien van de te gebruiken documenten c.q. rapportages en plannen, een effectieve rolverdeling binnen het project, gestructureerde processtappen, slimme technieken en allerlei instrumenten.

Een misverstand is dat PRINCE2 alleen voor ICT-projecten geschikt zou zijn; PRINCE2 is geschikt voor het projectmanagement in allerlei projecten. Daarbij is PRINCE2 geschikt voor kleine en grote projecten, voor overheidsprojecten en commerciële projecten.

 

In de PRINCE2 FastTrack training leert u op een interactieve manier hoe het PRINCE2-model is opgezet en hoe de verschillende projectprocessen en projectrollen met elkaar verbonden zijn. In ieder project komen uitzonderingen en wijzigingen voor: PRINCE2 leert u hoe hier mee om te gaan. In het eerste deel van de training (Foundation) leert u hoe u een goede projectmanagement-organisatie kunt opzetten met uiteraard de bijbehorende verantwoordelijkheden. U leert om verschillende projectmanagement-rollen te definiëren om ervan verzekerd te zijn dat het project op de meest effectieve en efficiënte manier wordt uitgevoerd.  Op de derde dag van deze fast track legt u het PRINCE2 Foundation-examen af.

In het tweede deel van de training (Practitioner) zal de nadruk liggen op het verzamelen en verkrijgen van meer detailinzicht in de PRINCE2-processen. U verkrijgt een beter inzicht in hoe de PRINCE2-methodiek in de gegeven case kan worden toegepast. Op interactieve wijze met de overige deelnemers en onder leiding van onze docent zal geanalyseerd worden of de methodiek juist is toegepast en waar, indien nodig, de verbeterpunten liggen. Op de vijfde en laatste dag legt u het PRINCE2 Practitioner-examen af.

Doelgroep
Deze cursus is voor iedereen te maken heeft of krijgt met één of meerdere projecten, zoals projectmanagers, en projectmedewerkers en medewerkers van kwaliteitsborging. 

Voorkennis
Om deze opleiding te volgen heeft u geen specifieke vooropleiding nodig. Wel wordt van u een HBO-werk- en denkniveau verwacht.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt tien personen.

Duur
De duur van deze training is vijf dagen, inclusief de beide examens.

Examen
Foundation: u begrijpt de relaties tussen de PRINCE2-rollen, managementproducten, principes, thema’s, technieken en processen. Practitioner: bij het practitioner-examen kunt u dit toepassen, managementproducten creëren en beoordelen.

  • Het foundation-examen bestaat uit 75 multiple-choicevragen en 5 controlevragen.
  • Het open boek Practitioner-examen bestaat uit 80 multiple-choicevragen.


Inclusief

Alle cursusmaterialen en de lunch.

Exclusief
De kosten voor beide examens (€ 661,-) en BTW.