PowerCivil V8i Gevorderd

Bentley Powercivil is een toonaangevend programma in de civiele techniek. Het programma wordt gebruikt voor het ontwerpen van infrastructuurprojecten.

In deze cursus krijgt de cursist een overzicht met alle civieltechnische functies in PowerCivil V8i. De cursist oefent met al deze functies terwijl hij een civieltechnisch engineeringproces doorloopt, dat begint met het genereren van een bestaand digitaal terreinmodel. Daarna komen de objectgeoriënteerde module 'surface modeling' en de verschillende ontwerpcomponenten aan de orde. Uiteindelijk komen wij in de eindfase van de projectcyclus, waarin ook een aantal belangrijke onderwerpen worden behandeld.  

Deze cursus is bedoeld voor gevorderde gebruikers. Eerst wordt de basiscursus gedeeltelijik herhaald c.q. opgefrist. Daarna komen complexe praktische problemen aan de orde, die cursisten eventueel vooraf kunnen aandragen. Het doel is de aanwezig kennis op te frissen en deze op een hoger plan te brengen door complexe praktische problemen op te lossen. Het meeste effect heeft de cursus als de cursisten met bestaande praktische problemen komen. Onze ervaren docent ziet ieder praktisch probleem als een uitdaging.

De docent behandelt de theorie en begeleidt de cursisten met de oefeningen. Iedere cursist heeft een eigen werkplek. De cursisten leren door te doen en worden voorzien van goed cursusmateriaal. Na het volgen van de cursus is men in staat het geleerde meteen in de praktijk toe te passen.

Kortom: in deze cursus krijgt u diepgaande uitleg over de terminologie, de theorie, en het toepassen van Power Cilvil V8i, terwijl u ook een aantal praktische oefeningen er mee doet.

Doelgroep
Deze gevorderde cursus is bestemd voor iedereen die PowerCivil gebruikt om 3D-ontwerpen te maken of te bewerken.

Voorkennis
Voor deze cursus is basiskennis van PowerCivil V8i vereist.

Duur
De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.