PHP Zend Framework Programmeren


PHP (PHP Hypertext Preprocessor) is een open source scriptingtechnologie, waarmee u scripts kunt opnemen in webpagina’s. Deze scripts worden bij het aanvragen van een pagina eerst op de webserver verwerkt, voordat het resultaat naar de gebruiker wordt gezonden. Zo kunt u eenvoudig interactieve en dynamische webpagina’s maken die worden opgebouwd uit een database.

Tijdens de cursus PHP Zend Framework Programmeren leren de deelnemers hoe het Zend Framework gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van PHP-applicaties. Het Zend Framework is een open source PHP class library, gericht op het vereenvoudigen van complexe PHP-applicaties door het gebruik van standaardcomponenten. De cursus start met een overzicht van de ontwikkeling van PHP-applicaties op basis van het Zend Framework en bespreekt de architectuur van het Zend Framework.

De focus ligt op het Zend Framework versie 2, maar de verschillen met versie 1 worden ook besproken. Het volgende onderwerp is het Model View Controller (MVC) design pattern, dat een centraal element voor PHP-applicaties op basis van het Zend Framework is.

Aandacht wordt besteed aan de functie van de Controller-component voor de routing van de requests en de control flow. Dit betreft ook input validatie, authenticatie, autorisatie en security best practices. Bovendien wordt de functie van de Model-component besproken, met aandacht voor het benaderen van databases, caching van data en het versturen van mail. Ook de functie van de View-component komt aan de orde en dat betekent aandacht voor Rich User Interfaces en Ajax-functionaliteit.

Tot slot staan de onderwerpen internationalisering en Web Services op het programma. De onderwerpen die in de cursus worden behandeld zijn ook examenonderdelen voor het Zend Framework Certification examen.

De cursus is geen examentraining met direct voorbereiding op het examen, maar een training om het Zend Framework in PHP Development te gebruiken. De concepten worden behandeld aan de hand van presentatieslides en demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Een moderne PHP IDE wordt gebruikt.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren PHP-developers, die de mogelijkheden van het Zend Framework willen leren.

Voorkennis

Uitgebreide kennis en ervaring met PHP development, waaronder objectgeoriënteerd programmeren, is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Duur

De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Module 1: ZF Intro

 • What is Zend Framework?
 • Zend Framework Goals
 • Why use Zend Framework?
 • What is Zend Framework made of?
 • Components Zend Framework
 • Zend Framework Architecture
 • Zend Framework Community
 • Requirements for Zend Framework
 • Zend-Tool
 • Project File
 • Project Structure
 • Deployment in Virtual Host
 • Front Controller
 • Rewrite Module
 • Zend Framework Control Flow

Module 2: ZF MVC

 • What is MVC?
 • Classic MVC Pattern
 • Front Controller Design Pattern
 • Zend_Controller_Front
 • Request Routing
 • Default Page
 • Class Mapping
 • Action Controllers
 • Controller Actions
 • Modules
 • Zend_View
 • ViewRenderer
 • Autoloading
 • Rendered View
 • Error Controller

Module 3: ZF Controller

 • Zend_Controller Components
 • Request Object
 • Request Handing Workflow
 • Request Object Operations
 • Request Type Checkers
 • Zend_Controller_Front
 • Dispatch Loop
 • Front Controller Parameters
 • Base Url
 • Standard Router
 • Using Rewrite Router
 • Shipped Routes
 • Dispatcher
 • Using _forward
 • Action Helpers
 • Plugins
 • View Scripts

Module 4: ZF Form

 • Zend_Form
 • Creating Forms
 • Zend_Form_Elements
 • Standard Elements
 • Using Zend_Form
 • Component Overview
 • Base Classes
 • Plugins
 • Utilities
 • Filters
 • Validators
 • Decorators
 • Decorating Process
 • Display Groups
 • Sub Forms

Module 5: ZF Layout

 • What are Layouts?
 • Typical Layout
 • Two Step View Pattern
 • Zend Framework Solution
 • Simple Layout template
 • Zend_Layout
 • Changing Layouts
 • Partials
 • Partials Parameters
 • Partials and PartialLoop
 • Partial Example
 • Place Holders
 • Special Placeholders
 • PartialLoop Model
 • Action View Helper

Module 6: ZF Database Access

 • Zend_DB
 • Connecting to a database
 • Running an SQL Query
 • Fetching Results
 • Changing the Fetch Mode
 • Other Fetching Types
 • Inserting Data
 • Updating Data
 • Deleting Data
 • Quoting
 • Retrieving MetaData
 • Prepared Statements
 • Zend_DB_Select
 • Table and Row OO patterns
 • Zend_Db in MVC

Module 7: ZF Authentication

 • Security Concerns
 • Authenticating with Zend_Auth
 • Zend_Auth Adapters
 • Authenticating Results
 • Using Zend_Auth_Result
 • Persisting Identities
 • Customized Storage
 • Authenticating Methods
 • Indirect Adapter Usage
 • Direct Adapter Usage
 • Database Table Authentication
 • Zend_Auth Adapter_DbTable
 • Digest Authentication
 • HTTP Basic Authentication
 • HTTP Digest Authentication
 • HTTP Authentication Adapter
 • LDAP Adapter

Module 8: ZF Authorization

 • Zend_ACL
 • Access Control Lists
 • Roles and Resources
 • ACL Resource Interface
 • Resource Hierarchy
 • Inheritance between Resources
 • Role Organization
 • Ambiguity Resolution
 • Privileges
 • Removing Rules
 • Assertion Support
 • Dirty IP Assertion
 • ACL’s and MVC

Module 9: ZF Components

 • ZF Component Dependencies
 • Zend Core and Components
 • Why ZF Components
 • Zend_Paginator
 • Zend_Config_Ini
 • Zend_Registry
 • Zend_Pdf
 • Zend Mail
 • Zend_Log
 • Zend_Locale

Module 10: ZF Web Services

 • What is a Web Service?
 • Kinds of Web Services
 • ZF Soap Services
 • Zend_Soap Server
 • Zend_Soap Client
 • XML-RPC
 • XML-RPC in ZF
 • JSON-RPC
 • JSON-RPC in ZF
 • REST
 • REST in ZF
 • Zend_Rest Server
 • Zend_Rest Client
Plaats Duur Data
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 23 t/m 26 april 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 24 t/m 27 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 24 t/m 27 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 19 t/m 22 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 19 t/m 22 augustus 2019 Inschrijven >