PHP Programmeren


PHP (PHP Hypertext Preprocessor) is een open source scriptingtechnologie, waarmee u scripts kunt opnemen in webpagina’s. Deze scripts worden bij het aanvragen van een pagina eerst op de webserver verwerkt, voordat het resultaat naar de gebruiker wordt gezonden. Zo kunt u eenvoudig interactieve en dynamische webpagina’s maken die worden opgebouwd uit een database.

De cursus PHP Programmeren behandelt de basisprincipes van de HTML embedded scripttaal PHP. PHP staat voor Personal Hypertext Preprocessor, is beschikbaar op Windows en Linux, en is bedoeld voor het ontwikkelen van dynamische webpagina’s. PHP ontleent veel van zijn syntax aan C, Java en Perl en heeft ook een uitgebreide bibliotheek met functies.

Tijdens de cursus werken de deelnemers aan een case study, die bestaat uit een aantal op elkaar volgende oefeningen. De deelnemers leren programmeren met de variabelen, data types, operatoren en control flowconstructies van de PHP-taal. PHP-functies en arrays worden ook besproken.

Centraal element in de cursus is de creatie van dynamische webpagina’s met PHP. Ook wordt aandacht besteed aan het submitten van web forms, het lezen van inputparameters, het afhandelen van fouten, het omgaan met cookies en het werken met sessies.

Ten slotte wordt besproken hoe PHP kan worden gebruikt voor databasebenadering (MySQL) en het lezen en schrijven van files op de server. Een optionele module is, indien de tijd het toelaat, de validatie van input forms met behulp van PHP. Ook de eisen voor het Zend PHP 5 Certification examen worden behandeld.

De concepten worden besproken aan de hand van presentatieslides en demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. PHP is geïnstalleerd in een WAMP package met de Apache webserver en MySQL.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor webdevelopers, die willen leren hoe je PHP kunt gebruiken voor het schrijven van dynamische webpagina's.

Voorkennis

HTML-kennis is noodzakelijk om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Kennis van programmeren is bevorderlijk voor een snelle begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers aan deze training ontvangen na afloop een certificaat.

Tijdens de cursus PHP Programmeren worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: PHP Introduction

 • What is PHP?
 • History of PHP
 • PHP Usage Statistics
 • Performance Comparison
 • PHP Benefits
 • PHP Processing Model
 • Using PHP
 • The Script Tags
 • PHP Basics
 • PHP Output Statements
 • PHP Installation
 • PHP Configuration
 • PHP IDE’s
 • PHP references

Module 2: Variables and Operators

 • PHP Constants
 • PHP Variables
 • PHP Data Types
 • Weak Typing
 • Dynamic Typing
 • Number Data Type
 • String Data Types
 • Boolean Data Types
 • PHP Operators
 • Text Processing
 • Variable Interpolation
 • Include and Require
 • Arrays
 • Associative Arrays
 • Creating Arrays

Module 3: Control Flow

 • if Statement
 • else Statement
 • elseif Statement
 • switch Statement
 • for Loop
 • while Loop
 • do while Loop
 • break Statement
 • continue Statement
 • nested Loops
 • foreach Loops

Module 4: Functions

 • Functions
 • User Defined Functions
 • Variable Scope
 • Static Variables
 • Case Sensitivity
 • References
 • Call by Reference
 • Call by Value
 • Terminating scripts
 • Number Formatting
 • PHP Library Functions
 • Numerical Functions
 • String Functions
 • Array Functions
 • Array Sorting Functions

Module 5: Submitting Forms

 • HTTP Requests and Responses
 • HTML Forms
 • Form Structure
 • Form Submission
 • Using POST and GET
 • PHP Form Processing
 • Using isset
 • Submit on Self
 • HTML Input Types
 • Accessing Form Parameters
 • Multiple Valued Form Elements
 • HTTP Request Headers
 • HTTP Status Codes
 • PHP Superglobals
 • Server Superglobal
 • Register Globals

Module 6: Error Handling

 • Debugging Syntax Errors
 • Logic Errors
 • Displaying Errors
 • Error Severity Levels
 • Error Configuration Settings
 • Error Reporting
 • Logging Errors
 • User Input
 • Syntactical Errors
 • Semantical Errors
 • Fatal Errors
 • Non Fatal Errors
 • Error Handling

Module 7: Cookies and Sessions

 • What are Cookies?
 • Problems with Cookies
 • Getting Cookies
 • Setting Cookies
 • Deleting Cookies
 • Cookie parameters
 • Setting Cookie parameters
 • Why Session Tracking?
 • Session ID’s
 • Session Tracking
 • Session Tracking Mechanisms
 • PHP Sessions

Module 8: File I/O

 • PHP Files Overview
 • Creating Files
 • Opening Files
 • Reading Files
 • Writing Files
 • Deleting Files
 • Navigate within a File
 • fgets Function
 • file_get_contents Function
 • file_put_contents Function
 • Uploading Files
 • Handling Uploaded Files
 • Uploaded File Location

Module 9: Database Access

 • Web Database Applications
 • PHP and Data Access
 • What is mysqli?
 • Connecting to MySQL
 • mysqli Connection Functions
 • Connection Options
 • mysqli Query Functions
 • Data Definition Query
 • Inserting Records
 • Retrieving Results
 • Fetch in Arrays
 • Fetch Functions
 • Buffered Queries
 • Unbuffered Queries
 • Prepared Statement

Optionele module: Validation

 • Hidden Field to Enable Validation
 • Validating Form Data
 • Displaying Error Messages
 • Required Fields
 • Integer Fields
 • Checking an Integer Range
 • Floating Point Fields
 • Checking an Email Address
 • Default Values
 • Checking Login Data
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 29, 30 april & 1 mei 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 29, 30 april & 1 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 27, 28 & 29 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 27, 28 & 29 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 24, 25 & 26 juni 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 24, 25 & 26 juni 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 3 dagen 24, 25 & 26 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 29, 30 & 31 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 29, 30 & 31 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 26, 27 & 28 augustus 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 26, 27 & 28 augustus 2019 Inschrijven >