PHP Programmeren Advanced

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) is een open source scriptingtechnologie, waarmee u scripts kunt opnemen in webpagina's. Deze scripts worden bij het aanvragen van een pagina eerst op de webserver verwerkt, voordat het resultaat naar de gebruiker wordt gezonden. Zo kunt u eenvoudig interactieve en dynamische webpagina's maken die worden opgebouwd uit een database.

De cursus PHP Programmeren Gevorderd behandelt geavanceerde mogelijkheden van PHP. In de eerste plaats is er aandacht voor objectoriëntatie in PHP. Van bekende objectgeoriënteerde concepten, zoals classes en objects, encapsulation en inheritance, wordt de PHP-implementatie besproken. Ook het concept Exception Handling wordt aan de orde gesteld. Een ander onderwerp in het cursusprogramma is hoe om te gaan met XML in PHP. Hierbij worden verschillende PHP XML libraries besproken, zoals libraries voor SAX, DOM, SimpleXML en XPath. Het gebruik van reguliere expressies in PHP komt eveneens aan bod. 

Voorts wordt aandacht besteed aan verschillende libraries voor database access, waaronder PDO en PHP Data Objects. Database abstractie, transacties en SQL joins worden besproken. Verder passeren verschillende aspecten van security, zoals security threats, authenticatie en SSL, de revue. Een volgende module behandelt hoe interactieve PHP Ajax webapplicaties kunnen worden ontwikkeld. Het XAJAX-framework wordt hierbij besproken. Tot slot wordt een overzicht van Design Patterns gegeven en wordt een aantal design patterns in PHP-applicaties behandeld. Deze cursus behandelt ook de eisen voor het Zend PHP 5 Certification-examen.

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo's dienen ter verduidelijking van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. PHP wordt geïnstalleerd in een WAMP package met de Apache webserver en MySQL.  

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor PHP webdevelopers met een basiskennis van PHP, die geavanceerd gebruik willen maken van PHP om dynamische webpagina's te maken.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met PHP vereist, zoals wordt besproken in de cursus PHP programmeren.

Duur
De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

 

PHP Programmeren