PHP Programmeren – Advanced


PHP (PHP Hypertext Preprocessor) is een open source scriptingtechnologie, waarmee u scripts kunt opnemen in webpagina’s. Deze scripts worden bij het aanvragen van een pagina eerst op de webserver verwerkt, voordat het resultaat naar de gebruiker wordt gezonden. Zo kunt u eenvoudig interactieve en dynamische webpagina’s maken die worden opgebouwd uit een database.

De cursus PHP Programmeren – Advanced behandelt gevorderde mogelijkheden van PHP. In de eerste plaats is er aandacht voor objectoriëntatie in PHP. Van bekende objectgeoriënteerde concepten, zoals classes en objects, encapsulation en inheritance, wordt de PHP-implementatie besproken. Ook het concept Exception Handling wordt aan de orde gesteld. Een ander onderwerp in het cursusprogramma is hoe om te gaan met XML in PHP. Hierbij worden verschillende PHP XML-libraries besproken, zoals libraries voor SAX, DOM, SimpleXML en XPath. Het gebruik van reguliere expressies in PHP komt eveneens aan bod.

Voorts wordt aandacht besteed aan verschillende libraries voor database access, waaronder PDO en PHP Data Objects. Database-abstractie, transacties en SQL joins worden besproken. Verder passeren verschillende aspecten van security, zoals security threats, authenticatie en SSL, de revue.

Een volgende module behandelt hoe interactieve PHP Ajax webapplicaties kunnen worden ontwikkeld. Het XAJAX-framework wordt hierbij besproken. Tot slot wordt een overzicht van Design Patterns gegeven en wordt een aantal design patterns in PHP-applicaties behandeld. Deze cursus behandelt ook de eisen voor het Zend PHP 5 Certification-examen.

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo’s dienen ter verduidelijking van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. PHP wordt geïnstalleerd in een WAMP package met de Apache webserver en MySQL.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor PHP webdevelopers met een basiskennis van PHP, die geavanceerd gebruik willen maken van PHP om dynamische webpagina's te maken.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met PHP vereist, zoals wordt besproken in de cursus PHP programmeren.

Duur

De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus PHP Programmeren Advanced worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: Classes and Objects

 • Object Oriented Programming
 • Classes and Objects
 • Example Class and Objects
 • Class Definition
 • Creating Objects
 • Encapsulation
 • Data Hiding
 • Private Data
 • Constructors and Destructors
 • $this Variable
 • Default Field Values
 • Static Members
 • Class Constants
 • Object References
 • Cloning Objects

Module 2: Inheritance

 • Inheritance
 • Derived Classes
 • Accessing the Base Class
 • Constructor Visibility
 • Overriding Methods
 • Pseudo Constants
 • Final Classes and Methods
 • Abstract Classes
 • Interfaces
 • Implementing Interfaces
 • instanceOf Operator
 • Polymorphism
 • Type Hinting
 • Catchable Type Errors
 • Poor Object Model PHP 4
 • PHP 5 Object Model

Module 3: Exception Handling

 • Types of Errors
 • Exceptions
 • Exceptions in PHP
 • Exception Handling
 • Exception Handling Example
 • Exception Handling Rules
 • Exception Class
 • Exception Specialization
 • User Defined Exceptions
 • Multiple catch Clauses
 • Standard PHP Exceptions
 • Main Exception Branches
 • RunTime Exceptions
 • Turn Errors into Exceptions

Module 4: PHP and XML

 • PHP and XML
 • XML Extensions for PHP 5
 • SimpleXML
 • SimpleXMLElement Class
 • Load XML from File and String
 • Reading Attributes and Elements
 • Creating XML Data
 • SimpleIterator and Using XPath
 • Error Handling with libxml
 • XML Parsing
 • Document Object Model
 • DOM Navigation and Manipulation
 • DOM Validation
 • SAX, Simple API for XML
 • SAX Callbacks
 • Using XPath in PHP
 • XMLReader

Module 5: Regular Expressions

 • What are Regular Expressions?
 • Simple Regular Expressions in PHP
 • PHP Regular Expression Functions
 • Meta Characters
 • Quantifiers
 • Character Classes
 • Regular Expressions Examples
 • Regular Expression Modifiers
 • Matching Text with preg_match
 • Matching on Word Boundaries
 • Matching Text with preg_match_all
 • Greediness
 • Greedy and Non-Greedy Quantifier
 • Replacing Text with preg_replace
 • Splitting Text with preg_split
 • Searching Text with preg_grep

Module 6: Database Access

 • Web Database Applications
 • PHP and Data Access
 • Database Abstraction
 • What is PDO?
 • PDO Installation
 • Creating Connections
 • Closing Connections
 • Error Information
 • Error Handling Mode
 • PDO Error Retrieval
 • Query Execution
 • Fetching Results
 • Direct Query Execution
 • Select Queries
 • Array Fetching
 • Fetch Column
 • PDO Transactions
 • Prepared Statements
 • Calling Stored Procedures

Module 7: Security

 • Security Issues
 • Register Globals
 • Spoofed Form Submissions
 • Cross Site Scripting
 • Preventing Cross Site Scripting
 • SQL Injection
 • Magic Quotes
 • HTTP Basic Authentication
 • HTTP Digest Authentication
 • SSL Overview
 • SSL Handshakes
 • Configuring SSL in Apache

Module 8: PHP and Ajax

 • What is Ajax?
 • Classic Web Application Model
 • Ajax Web Application Model
 • Typical Ajax Interactions
 • Drawbacks of Ajax
 • Creating the XMLHttpRequest
 • Object Methods
 • Sending the Request
 • Object Properties
 • XMLHttpRequest readyState
 • Handling the Response
 • PHP and Ajax, XAJAX

Module 9: Web Services

 • What is a Web Service?
 • Role of Interface
 • RPC Interaction
 • Document Interaction
 • What is SOAP?
 • Structure SOAP Message
 • SOAP Message Example
 • SOAP Messages as Payload
 • What is WSDL?
 • Basic Structure WSDL
 • WSDL and Code Generation
 • PHP SOAP Extension
 • Simple SoapService
 • WSDL for SoapService
 • Soap Services
 • Simple Soap Client
 • Requests and Responses

Module 10: Design Patterns

 • What are Patterns?
 • Singleton Pattern Defined
 • Singleton Pattern Usage
 • Adapter Pattern
 • Adapter Pattern Usage
 • Factory Patterns
 • Factory Method Pattern
 • Factory Method Usage
 • Abstract Factory Pattern
 • Abstract Factory Usage
 • Observer Pattern
 • Iterator Pattern
 • Infinite Iterator
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 30 april t/m 3 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 14 t/m 17 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 14 t/m 17 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 9 t/m 12 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 9 t/m 12 juli 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 10 t/m 13 september 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 10 t/m 13 september 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 12 t/m 15 november 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 12 t/m 15 november 2019 Inschrijven >