PHP Programmer Certification


PHP (PHP Hypertext Preprocessor) is een open source scriptingtechnologie, waarmee u scripts kunt opnemen in webpagina’s. Deze scripts worden bij het aanvragen van een pagina eerst op de webserver verwerkt, voordat het resultaat naar de gebruiker wordt gezonden. Zo kunt u eenvoudig interactieve en dynamische webpagina’s maken die worden opgebouwd uit een database.

Tijdens de cursus PHP Programmer Certification worden aan de hand van testvragen de onderwerpen besproken, die gevraagd worden op het examen PHP 7 Programmers. Tevens wordt een indruk gegeven van wat men op het echte examen kan verwachten.

De cursus is een examentraining. Programmeeroefeningen maken geen deel uit van het cursusprogramma. De deelnemers kunnen echter wel experimenteren met demoscripts, waar bepaalde aspecten van het examen naar voren komen. Extra aandacht wordt besteed aan onderwerpen die vaak als moeilijk worden ervaren.

De examenonderwerpen die op het programma staan, zijn: PHP-basisbegrippen, Object Oriented Programming, de nieuwe zaken in PHP 7, stream I/O en network programming, het gebruik van functies en arrays, het werken met strings en reguliere expressies, het benaderen van databases en SQL, de toegang tot XML-data en webservices, security en ten slotte het gebruik van Design Patterns.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

De cursus PHP Programmer Certification is bedoeld voor ervaren PHP developers, die zich willen voorbereiden op het examen PHP 7 Programmers.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met webdevelopment en PHP programmeren en Advanced PHP programmeren vereist.

Duur

De cursusduur is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PHP Programmer Certification. Het examen PHP 7 Programmers is niet bij de prijs inbegrepen.

Tijdens de cursus worden de volgende examenonderwerpen behandeld:

Exam Topic: PHP Basics
Arithmetic and Bitwise Operators
Assignment Operators
Comparison Operators
String and Array Operators
Logical Operators
Variables
Condition Control Structures
Loop Control Structures
Special Constructs
Constants
Namespaces
Extensions
Configuration and Performance

Exam Topic: Date Formats and Types
XML Basics
XML Extension
Character Encodings
SimpleXML
SimpleXML Methods
DOM
SOAP and REST
SOAP Constants
REST Principles
REST Context Switching
JSON
JSON Constants
DateTime Methods

Exam Topic: PHP 7 Features
Scalar Type Declarations
Coercive and Strict Mode
Return Type Declarations
Null Coalescing Operator
Spaceship Operator
Constant Arrays
Anonymous Classes
Closure::call()
Filtered unserialize()
Expectations
Integer Division
Use Statement
Error Handling

Exam Topic: Strings
Strings
Comparing Strings
String Functions
Formatting Output
Regular Expressions
RegEx Syntax
Encoding

Exam Topic: Arrays
Arrays
Array Operations
Looping Arrays
Array Methods
Sorting Arrays
Other Array Functions
ArrayObject Class

Exam Topic: Input and Output
Files
File System Functions
File Operations
Streams
File Wrappers
Stream Contexts
Reading and Writing

Exam Topic: Object Orientation
Classes and Objects
Inheritance
Abstract Classes and Interfaces
Exceptions
Properties and Methods
Static Modifier
Autoloading and Reflection
Type Hinting
Late Static Binding
Magic Methods
SPL
Generators and Traits

Exam Topic: Databases
Databases
SQL Statements
Queries
SQL Functions
Joins
Prepared Statements
Transactions
PDO
PDO Connections
PDO Queries
PDO Statements
Parameter Passing

Exam Topic: Security
Configuration
Built-in Safeguards
PHP as Apache Module
Session Security
Cross-Site Scripting
Cross-Site Request Forgeries
SQL Injection
Remote Code Injection
Dynamic Data Attacks
Input Filtering and Escaping Output
Password Hashing API
SSL

Exam Topic: Functions
Function Definition
Declaring Functions
Function Arguments
Variable Scope
Variable Functions
Anonymous Functions
Closures
Type Declarations

Exam Topic: Web Features
Sessions
Forms
Encoding and Decoding
FILE Uploads
Cookies
Cookie Handling
HTTP Headers and Codes
HTTP Authentication

Exam Topic: Error Handling
Error Levels
Error Display
Error Configuration
Error Logging
User Defined Errors
Exception Handling
Exception Hierarchy
Error Class

Plaats Duur Data
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 12 & 13 augustus 2019 Inschrijven >