PHP Programmer Certification

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) is een open source scriptingtechnologie, waarmee u scripts kunt opnemen in webpagina's. Deze scripts worden bij het aanvragen van een pagina eerst op de webserver verwerkt, voordat het resultaat naar de gebruiker wordt gezonden. Zo kunt u eenvoudig interactieve en dynamische webpagina's maken die worden opgebouwd uit een database.

In de cursus PHP Programmer Certification worden de onderwerpen die gevraagd worden op het PHP 5 Programmers-examen besproken aan de hand van testvragen. De cursus heeft ook als doel om een indruk te geven van wat men op het echte examen kan verwachten. De cursus is een examentraining en programmeeroefeningen maken geen deel uit van het cursusprogramma. De deelnemers kunnen echter wel experimenteren met demoscripts, waar bepaalde aspecten van het examen naar voren komen. Extra aandacht wordt besteed aan onderwerpen die vaak als moeilijk worden ervaren. 

De examenonderwerpen die op het programma staan, zijn: PHP-basisbegrippen, Object Oriented Programming, de verschillen tussen PHP 4 en 5, stream I/O en network programming, het gebruik van functies en arrays, het werken met strings en reguliere expressies, het benaderen van databases en SQL, de toegang tot XML-data en web services, security en ten slotte het gebruik van design patterns.

De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen en demo's. Verschillende proefexamens met testvragen voor het examen worden besproken. Het cursusmateriaal is in het Engels.  

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor ervaren PHP-developers die zich willen voorbereiden op het PHP Programmers-examen.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met webdevelopment en PHP programmeren vereist.

Duur
De cursusduur is een dag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. Het PHP 5 Programmers-examen is echter niet inbegrepen bij de cursus.

Inclusief
Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen. 

 

PHP Programmeren