PhoneGap Programmeren


Phonegap is een framework om mobiele applicaties te ontwikkelen. Met behulp van dit framework kunt u door middel van één broncode mobiele applicaties maken voor onder andere Android, iOS en Windows Phone.

Tijdens de cursus PhoneGap Programmeren leert u om met behulp van het open-source framework PhoneGap mobile apps te ontwikkelen, die cross-platform zijn. Er wordt besproken hoe je met PhoneGap mobile apps kunt bouwen, waarbij code en andere assets worden hergebruikt. Ook wordt de inzet van vertrouwde webtechnologieën, zoals HTML, CSS en JavaScript besproken.

Aandacht wordt tevens besteed aan het inrichten van de ontwikkelomgeving, het compileren voor verschillende platforms en het runnen en debuggen van HTML en JavaScript. Er wordt besproken hoe PhoneGap Build kan worden gebruikt om app-store-ready applicaties voor iOS, Android en Windows Phone te maken.

Ook deployment en de installatie van de app op het device, zoals een smartphone of tablet wordt behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de optimalisatie van JavaScript voor mobile devices, het gebruik van CSS transities, animaties en transformaties om native looking interfaces te verkrijgen en het gebruik van mobile JS libraries, zoals XUI en Dashcode om mobile apps sneller te bouwen.

Tot slot wordt besproken hoe native API’s, inclusief location, camera, accelerometer, contacts en meer via JavaScript kunnen worden benaderd.

De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatieslides. Demo’s helpen in de verdere verheldering van de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Mobile devices worden geëmuleerd in de Eclipse IDE.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor webdevelopers, mobiledevelopers, designers en projectmanagers in mobileprojecten, die willen leren hoe PhoneGap kan worden gebruikt voor cross-platformprogrammering.

Voorkennis

Kennis en ervaring met HTML, CSS, JavaScript en het mobile ecosysteem is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Tijdens de cursus PhoneGap Programmeren worden de volgende modules behandeld:

Module 1: Cross Platform Development
What is Phonegap?
Cross-platform development
jQuery
jQuery Mobile
AJAX and JSON
Local storage
App navigation techniques
Introducing PhoneGap
Native or HTML

Module 2: PhoneGap Essentials
PhoneGap Walkthrough
Apache Cordova
Adobe PhoneGap Build Accounts
Page Model
Developing in the Browser
Writing PhoneGap-Only Code
Initialization
Using PhoneGap APIs
Detecting Devices
Navigation
Responsive Design

Module 3: PhoneGap Build
What is PhoneGap Build
Eclipse with Plug-Ins
Running Android Simulators
Building your first App
Deploying on an Android
What is Required?
Viewing Console with Android SDK
What about Icenium?
Optional Apple Mac setup in XCode
Why not use PhoneGap Build?

Module 4: Mobile Projects
Mobile Projects
Creating a new project
Importing a boiler-plate project
Enabling PhoneGap for existing projects
What are Signing Certificates?
What is Provisioning?
Obtaining and Using Signing Certificate Keys

Module 5: Developing for iOS
Workflow of iOS Development
Apple Developer program
Getting a Developer Account
Preparing the Mac
Provisioning a Device
Building a Development IPA
Building a Distribution IPA
Submitting to the AppStore
Signup for Google Play

Module 6: Developing for Android
Android Developer keys
Register Your App
Signing Your App
Upload to Google Play
Kindle Android Store
Registering with the Store
Testing Your App
Uploading for Certification
Why not PhoneGap Build?
Building the Project

Module 7: Developing for Windows
Windows Phone 8 emulators
Windows keys
Ripple Emulator in Chrome
Free Microsoft tools for Windows 8
Adding a Privacy Policy
Working with WinJS Code
Preparing for the Store
Submitting to the Store

Module 8: Mobile Coding Techniques
Mobile Coding Techniques
Writing Optimised Javascript
Managing memory on mobiles
CSS optimisations
User-Interface best practices

Module 9: Miscellaneous Topics
Accessing Native APIs
When to go native
Geolocation
Camera
Accelerometer
Contacts
Other device-specific APIs

Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.