Perl Programmeren


De populariteit van de taal Perl neemt nog steeds toe. De vrije verkrijgbaarheid van de taal en de beschikbaarheid op vele platformen (naast Linux/UNIX onder meer ook op Microsoft Windows) dragen sterk bij aan deze populariteit. Met name bij systeembeheer, maar ook bij het opzetten van websites speelt Perl vaak een rol.

De cursus Perl Programmeren geeft inzicht in de concepten van Perl . Zowel de programmeertaal- als de scriptingkanten komen daarbij aan bod. De populariteit van de taal Perl neemt nog steeds toe. De vrije verkrijgbaarheid van de taal en de beschikbaarheid op vele platforms dragen sterk bij aan deze populariteit. Met name bij systeembeheer, maar ook bij het opzetten van websites speelt Perl vaak een rol.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor programmeurs, (netwerk)beheerders en website-ontwikkelaars die behoefte hebben aan één breed inzetbaar en flexibel hulpmiddel.

Voorkennis

Voor het volgen van deze cursus is programmeerervaring vereist. Het maakt daarbij niet uit of u deze ervaring heeft opgedaan met een taal die wordt gecompileerd (zoals C, Pascal of Java) of met een scripting-taal (sh, awk of PHP). Belangrijk is vooral dat u in staat bent om op algoritmisch niveau een probleem aan te pakken. Deze kennis verkrijgt u onder andere via onze cursus Leren programmeren, gevolgd door enige tijd praktijkervaring in programmeren in een andere taal. Voor onervaren programmeurs is Perl een moeilijke taal.

Duur

De duur van deze training is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Module 1 : Perl Introduction

 • What is Perl?
 • Perl Characteristics
 • Hello World in Perl
 • Typical Perl Script
 • Strict Pragma
 • Perl Modules
 • Installation
 • Perl IDE’s
 • Interactive Perl
 • Resources for Perl
 • Usages of Perl
 • Perl Script reading Input
 • Perl CGI Script

Module 2 : Scalar Types and Variables

 • Variables
 • Scalar Variables
 • Numbers and Numeric Operators
 • Strings and String Literals
 • Double Quoted String Escapes
 • String Operators
 • String Number Conversions
 • Scalar Variable Interpolation
 • Reading from STDIN
 • Operator Precedence
 • Operator Associativity
 • Comparison Operators
 • If and while control structures
 • Boolean Values
 • chomp Operator
 • Undef Value and defined Function
 • Special Scalar Variables
 • References and dereferencing

Module 3 : Control Flow

 • Control Flow
 • Conditional Statements
 • If elsif and else
 • Unless and unless else
 • Logical AND and OR
 • Conditional Expression Operator
 • Given when
 • Loop Statements
 • While and do..while
 • Until and do..until
 • For and foreach
 • Jump Statements
 • Next and last
 • Redo
 • Goto

Module 4 : Lists and Arrays

 • What are Arrays and Lists?
 • Arrays
 • Accessing Array Elements
 • Array Operations
 • Special Array Indices
 • List Literals
 • Qw Shortcut
 • List Assignment
 • Pop, push, shift and unshift
 • Sort and reverse
 • Interpolating Arrays into Strings
 • Foreach Control Structure
 • Default Variable $_
 • Scalar and List Context
 • In List Context
 • Multidimensional Arrays

Module 5 : Subroutines

 • Subroutines
 • Defining a Subroutine
 • Invoking a Subroutine
 • Return Values
 • Arguments
 • Private Variables
 • My Variables
 • Variable-Length Parameter Lists
 • Return Operator
 • Non Scalar Return Values
 • State Variables
 • More on Parameter Passing
 • Another Subroutine Example

Module 6 : Input and Output

 • Reading from STDIN
 • Input from Diamond Operator
 • Invocation Arguments
 • Standard Output
 • Formatted Output
 • Arrays and printf
 • File Handles
 • Opening a File Handle
 • Errors
 • Reading from a File
 • Changing Default File Handle
 • Output with say
 • Reading Whole File
 • File Tests Operators
 • Manipulate Files/Directories
 • Listing Directories
 • Executing External Programs

Module 7 : Hashes

 • What is a Hash?
 • Benefits of Hashes
 • Hash Element Access
 • Hash as a Whole
 • Hash Assignment
 • More Hash Syntax
 • Hash Element Interpolation
 • Hash Functions
 • More Hash Functions
 • The %ENV Hash
 • Counting with Hash
 • Merging Hashes

Module 8 : Regular Expressions

 • What are Regular Expressions?
 • Simple Patterns
 • Meta Characters
 • Regular Expression Operators
 • Quantifiers
 • Character Classes
 • Regular Expression Delimiters
 • Subgrouping
 • Backreferences
 • Regular Expression Modifiers
 • Split and join
 • Problems with Captures
 • Named Captures
 • Named Backreferences
 • Automatic Match Variables
 • Substitutions with s///
 • Binding Operator

Module 9 : Perl Modules

 • What are Perl Modules?
 • Packages
 • My versus our Variables
 • Module Naming
 • Module Namespace
 • Creating Modules
 • Using Modules
 • Modules in Subdirectories
 • Accessing Module Variables
 • Exporting from Modules
 • Importing Modules
 • Explicit Imports
 • Module Skeletons
 • Module Documentation
 • Recommended CPAN Modules

Module 10 : Object Orientation

 • Object Oriented Programming
 • Object Oriented Programming in Perl
 • Classes and Objects
 • Example Class and Objects
 • Class Constructor
 • Properties or Fields
 • Methods and Accessors
 • Using Objects
 • Inheritance
 • Inheritance with @ISA Array
 • Overridden Method
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 29, 30 & 31 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 29, 30 & 31 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 31 juli, 1 & 2 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 31 juli, 1 & 2 augustus 2019 Inschrijven >