Oracle SQL – Fundamentals


SQL staat voor Structured Query Language en is wereldwijd de meest populaire (vraag)taal om relationele databases mee aan te sturen. SQL is in de jaren ’70 door IBM ontwikkeld, maar wordt onder andere ook in de databases van Microsoft en Oracle gebruikt.

Tijdens de cursus Oracle SQL – Fundamentals leren de deelnemers de syntax en het gebruik van de querytaal SQL in de context van een Oracle-database. Na een introductie in relationele databases en Oracle, de Oracle-installatie, omgeving en tooling, wordt ingegaan op de basisaspecten en achtergronden van SQL.

In de eerste plaats komt aan de orde hoe SQL-statements in Oracle kunnen worden gemaakt en uitgevoerd. Vervolgens wordt stapsgewijs ingegaan op de verschillende onderdelen van SQL, zoals Data Definition Language, Data Manipulation Language en SELECT-query’s. Ook het groeperen van data door middel van GROUP- en HAVING-clauses staat op het programma van de cursus en de diverse functions in SQL komen aan bod.

Vervolgens wordt ingegaan op het combineren van data uit verschillende tabellen door middel van joins. De diverse soorten joins worden daarbij besproken. Ten slotte is er aandacht voor de toepassing van SET-operatoren, zoals UNION en INTERSECT, en komt het command line interface van SQL*Plus aan bod.

De theorie wordt behandeld op basis van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruim gelegenheid tot oefenen. De cursus werkt met Oracle 11g, maar is ook geschikt voor andere Oracle-versies.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor developers, databasebeheerders en andere belangstellenden die Oracle SQL willen leren kennen en gebruiken.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis van systeemontwikkeling en databases is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus Oracle SQL – Fundamentals worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: Oracle Introduction

 • Databases
 • DBMS Systems
 • Types of Database Models
 • Entities and relationships
 • Relational databases
 • Oracle tools
 • Installing Oracle
 • Oracle versions

Module 2: SQL Introduction

 • SQL Foundations
 • SQL Developer
 • Connection Navigator
 • Creating and Using Connections
 • SQL Worksheet
 • Statements and execution
 • SQL History
 • Storing statements

Module 3: Data Definition

 • CREATE TABLE
 • DESCRIBE
 • SQL Steps
 • Specifying Columns
 • ALTER TABLE
 • NULL and Default Values
 • DROP COLUMN
 • DROP TABLE
 • PURGE
 • FLASHBACK TABLE
 • Virtual columns

Module 4: Data Manipulation

 • Data Manipulation Language
 • Transaction control
 • Inserting rows
 • INSERT statement
 • Updating rows
 • UPDATE statement
 • DELETE statement
 • TRUNCATE TABLE
 • DML on virtual columns

Module 5: SQL Query’s

 • Selecting rows
 • SELECT statement
 • FROM clause
 • Specifying conditions
 • WHERE clause
 • Sorting with ORDER BY
 • NULLs, FIRST, LAST
 • Removing Doubles

Module 6: Grouping

 • Grouping Functions
 • GROUP BY clause
 • Nesting
 • Filtering groups
 • HAVING clause
 • Operators
 • String and Date Operators
 • Concatenate operator
 • Quote operator q
 • Operators for patterns
 • Operators for intervals
 • BETWEEN, IN, ANY, ALL

Module 7: Functions

 • Function of column values
 • Using functions
 • SELECT clause functions
 • WHERE clause functions
 • GROUP BY clause functions
 • HAVING clause functions
 • ORDER BY clause functions
 • String and Arithmetic functions
 • Nesting functions
 • Date and Conversion functions
 • National Language Support
 • NLS parameters
 • Cast

Module 8: Joins

 • Joining Multiple Tables
 • Normal Joins
 • Outer Join
 • More tables
 • ANSI joins
 • Inner join
 • Natural join
 • ANSI outer join
 • Cross join
 • Multiple join conditions
 • Subselections
 • EXISTS

Module 9: SET Operators

 • SET Operatoren
 • UNION
 • UNION ALL
 • INTERSECT
 • MINUS
 • Nesting of SET operators

Module 10: SQL*Plus

 • SQL*Plus
 • Working with SQL*Plus
 • Connect statement and /nolog
 • SQL buffer
 • Storing statements
 • Spool files
 • Command files
 • Transaction control
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 15, 16 & 17 mei 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 15, 16 & 17 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 10, 11 & 12 juli 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 10, 11 & 12 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 11, 12 & 13 september 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 11, 12 & 13 september 2019 Inschrijven >