Oracle SQL - Fundamentals

SQL staat voor Structured Query Language en is wereldwijd de meest populaire (vraag)taal om relationele databases mee aan te sturen. SQL is in de jaren '70 door IBM ontwikkeld, maar wordt onder andere ook in de databases van Microsoft en Oracle gebruikt.

In de cursus Oracle SQL - Fundamentals leren de deelnemers de syntax en het gebruik van de querytaal SQL in de context van een Oracle-database. Na een introductie in relationele databases en Oracle, de Oracle-installatie, omgeving en tooling wordt ingegaan op de basisaspecten en achtergronden van SQL. 

In de eerste plaats komt aan de orde komt hoe SQL-statements in Oracle kunnen worden gemaakt en uitgevoerd. Vervolgens wordt stapgewijs ingegaan on de verschillende onderdelen van SQL, zoals Data Definition Language met CREATE TABLE, Data Manipulation Language met INSERT en UPDATE en op SELECT-query's. Ook het groeperen van data door middel van GROUP- en HAVING-clauses staat op het programma van de cursus en de diverse functions in SQL komen aan bod. Vervolgens wordt ingegaan om het combineren van data uit verschillende tabellen door middel van joins. De diverse soorten joins worden daarbij besproken. Ten slotte is er aandacht voor de toepassing van SET-operatoren, zoals UNION en INTERSECT, en komt het command line interface van SQL*Plus aan bod.

De theorie wordt behandeld op basis van presentatieslides. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruim gelegenheid tot oefenen. De cursus werkt met Oracle 11g maar is ook geschikt voor andere Oracle versies.  

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor developers, databasebeheerders en andere belangstellenden die Oracle SQL willen leren kennen en gebruiken.

Voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis van systeemontwikkeling en databases is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

 

Oracle SQL Training