Oracle PL-SQL Programmeren


SQL staat voor Structured Query Language en is wereldwijd de meest populaire (vraag)taal om relationele databases mee aan te sturen. SQL is in de jaren ’70 door IBM ontwikkeld, maar wordt onder andere ook in de databases van Microsoft en Oracle gebruikt.

Tijdens de cursus Oracle PL-SQL Programmeren leren de deelnemers programmeren in PL-SQL, de procedurele programmeertaal van Oracle. PL-SQL sluit aan bij de querytaal SQL, maar breidt de mogelijkheden van SQL uit en verbetert de performance.

Allereerst komt in de cursus de plaats van PL-SQL tussen de verschillende Oracle-tools aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de syntax van PL-SQL, de structuur van PL-SQL-programma’s en aan statements, declaraties en expressies. Ook control flow in PL-SQL met if else en case statements, en de diverse loopconstructies komen aan de orde. Dan wordt besproken wat cursors zijn en hoe zij gebruikt worden bij het benaderen van de database.

Ook wat geavanceerdere onderwerpen, zoals de creatie en het aanroepen van lokale en stored procedures en het gebruik van packages, staan op het programma. Ten slotte wordt aandacht besteed aan triggers. In deze cursus staat Oracle 11g centraal, maar waar nodig worden Oracle9i, 10g en 11g features speciaal aangegeven.

De theorie wordt behandeld op basis van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruim gelegenheid tot oefenen en theorie en oefeningen wisselen elkaar af.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de training inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor developers die PL-SQL willen gebruiken bij applicaties die een Oracle-database benaderen.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met de query-taal SQL vereist. Ervaring met programmeren in een procedurele programmeertaal is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus Oracle PL-SQL Programmeren worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: PL-SQL Intro

 • What is PL-SQL
 • Strenght of PL/SQL
 • Procedural possibilities
 • Enhanced performance
 • Oracle Suppport tools
 • Oracle Specifics
 • SQL Developer

Module 2: PL-SQL Syntax

 • Basic Concepts
 • PL-SQL Structure
 • Statements
 • Declarations
 • Assignments
 • %TYPE and %ROWTYPE
 • Expressions
 • Comments
 • NULL
 • Nested blocks
 • Syntax errors

Module 3: Control Flow

 • IF-THEN-ELSE statement
 • CASE statements
 • GOTO
 • WHILE loops
 • FOR loops with index
 • FOR loops with cursor
 • Infinite loops

Module 4: Cursors

 • Implicit cursor
 • Query with SELECT INTO
 • Query with cursor
 • OPEN-FETCH-CLOSE
 • FOR loops with cursor
 • Parameters
 • Controls
 • Cursor attributes
 • Self defined records

Module 5: Transactions

 • Transaction in PL-SQL
 • Queries for changes
 • Autonomous transactions
 • Locking
 • Read consistency

Module 6: Error Handling

 • Exceptions
 • RAISE
 • EXCEPTION_INIT
 • SQLCODE
 • SQLERRM

Module 7: Procedures and functions

 • Local versus stored procedures
 • Parameters
 • DEFAULT values
 • Removing procedures
 • Local and stored functions
 • Functions in SQL
 • Operators
 • Dependencies
 • Recompilation
 • Remote dependencies

Module 8: Packages

 • Benefits of Packages
 • Package specification
 • Package body
 • Calling a function in SQL
 • RAISE_APPLICATION_ERROR
 • DESCRIBE
 • Removing Packages
 • NDS Packages
 • Standard packages for SQL

Module 9: Triggers

 • DML-triggers
 • Statement triggers
 • Row triggers
 • Instead-of-triggers
 • Trigger Limitations
 • Auditing
 • Data integrity
 • Cascading triggers
 • System Event en DDL-triggers
 • Triggers on user logon and logoff
 • Server error triggers
 • Shutdown and startup triggers
Plaats Duur Data
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 29 april t/m 1 mei 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 3 dagen 29 april t/m 1 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 29 april t/m 1 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 29 t/m 31 juli 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 29 t/m 31 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 28 t/m 30 oktober 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 28 t/m 30 oktober 2019 Inschrijven >