Oracle PL-SQL Programmeren

SQL staat voor Structured Query Language en is wereldwijd de meest populaire (vraag)taal om relationele databases mee aan te sturen. SQL is in de jaren '70 door IBM ontwikkeld, maar wordt onder andere ook in de databases van Microsoft en Oracle gebruikt.

In de cursus Oracle PL-SQL Programmeren leren de deelnemers programmeren in PL-SQL, de procedurele programmeertaal van Oracle. PL-SQL sluit aan bij de querytaal SQL, maar breidt de mogelijkheden van SQL uit en verbetert de performance. Allereerst komt in de cursus de plaats van PL-SQL tussen de verschillende Oracle-tools aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de syntax van PL-SQL, de structuur van PL-SQL-programma's en aan statements, declaraties en expressies. Ook control flow in PL-SQL met if else en case statements, en de diverse loopconstructies komen aan de orde. Dan wordt besproken wat cursors zijn en hoe zij gebruikt worden bij het benaderen van de database. 

Ook wat gavanceerdere onderwerpen, zoals de creatie en het aanroepen van lokale en stored procedures en het gebruik van packages, staan op het programma. Ten slotte wordt aandacht besteed aan triggers. In deze cursus staat Oracle 11g centraal, maar waar nodig worden Oracle9i, 10g en 11g features speciaal aangegeven.

De theorie wordt behandeld op basis van presentatieslides. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruim gelegenheid tot oefenen en theorie en oefeningen wisselen elkaar af. 

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor developers die PL-SQL willen gebruiken bij applicaties die een Oracle-database benaderen.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met de query-taal SQL vereist. Ervaring met programmeren in een procedurele programmeertaal is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de training inbegrepen.

 

Oracle PL SQL Training