Numerical Python


Python is een programmeertaal die op vele fronten inzetbaar is. Python wordt op veel plaatsen gebruikt in scripts ten behoeve van systeembeheer, als makkelijke taal voor het bouwen van portable grafische user interfaces en bij web-applicaties.

De workshop Numerical Python geeft inzicht in het gebruik van de Python pakketten NumPy, SciPy en Matplotlib. Deze pakketten leveren faciliteiten voor wetenschappelijk en technisch rekenwerk. Het zijn Open Source pakketten met een zeer vrije licentie. De nadruk ligt bij deze software op gemak en efficiëntie bij de manipulatie van grote hoeveelheden getallen.

Na de workshop kunt u binnen Python gebruik maken van speciale NumPy-ndarray-faciliteiten. U heeft praktische oefeningen gemaakt met de meest gebruikte NumPy-functies (methods) en datatypen. U kunt één- en tweedimensionale data visualiseren met Matplotlib en plotfuncties gebruiken om de functionaliteit van SciPy te verkennen. Met behulp van functies in SciPy kunt u programma’s maken voor complexe taken.

Deze opleiding wordt gegeven in de vorm van een workshop, waarbij de presentaties zijn geïntegreerd met het klassikaal uitwerken van praktische oefeningen. Om deze oefeningen te kunnen uitwerken is programmeervaardigheid in Python beslist vereist.

Deze workshop wordt in principe in het Engels gegeven, tenzij alle deelnemers Nederlandstalig zijn.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de workshop inbegrepen. De workshop Numerical Python wordt gegeven aan de hand van Engelstalig lesmateriaal, dat speciaal voor deze opleiding is ontwikkeld.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor programmeurs die de taal Python willen gebruiken voor wetenschappelijk rekenwerk.

Voorkennis

Behalve ervaring met programmeren in Python verwachten wij van de cursisten kennis van wiskunde op het niveau van wetenschappelijke toepassingen (complexe getallen, goniometrie, polynomen, integralen en afgeleiden, verdelingen, Fourier transformatie). Neem contact met ons op wanneer u twijfelt op dit punt.

Duur

De duur van de workshop Numerical Python is een dag.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • NumPy arrays (ndarray), de bijbehorende datatypen en operaties;
 • de relatie tussen Pythons standaard Mat-functies en hun ‘vectorized’ NumPy-tegenhangers;
 • scalar en array-operaties, linspace(), augmented assignments;
 • array comparisons, any(),all(), slicing, indexing, reshape();
 • views vs. copies, ravel(),flatten(),transpose(), nog meer methods;
 • NaN en inf;
 • data in tekst files, loadtxt;
 • complexe getallen;
 • random numbers, distributies, Monte Carlo simulaties, polynomen;
 • matrices en operaties daarop;
 • Matplotlib: 2D en 3D plots, image en contour plots, enhanced plots;
 • speciale classes: figure, axes, axis, patch, histogram;
 • surface plots met meshgrid;
 • Matplotlib interactive mode;
 • SciPy modules misc, optimize, leastsq;
 • SciPy: de args parameter bij functie argumenten.
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 6 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 1 dag 6 mei 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 1 dag 8 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 8 juli 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 1 dag 9 september 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 9 september 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 1 dag 4 november 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 4 november 2019 Inschrijven >