Numerical Python

Python is een programmeertaal die op vele fronten inzetbaar is. Python wordt op veel plaatsen gebruikt in scripts ten behoeve van systeembeheer, als makkelijke taal voor het bouwen van portable grafische user interfaces, bij web-applicaties, enz. De installatieprogrammatuur van vele Linux-implementaties, waaronder RedHat, is bijvoorbeeld gebouwd met Python.

Python onderscheidt zich van andere (scripting) talen, doordat het van de grond af aan al als objectgeörienteerde taal is opgezet. Daarbij beschikt de taal over een grote standaardbibliotheek, waarop u verder kunt bouwen. Mede hierdoor leent Python zich erg goed om snel applicaties te bouwen (Rapid Application Development).

Deze workshop geeft inzicht in het gebruik van de Python pakketten NumPy, SciPy en Matplotlib. Deze pakketten leveren faciliteiten voor wetenschappelijk en technisch rekenwerk. Het zijn Open Source pakketten met een zeer vrije licentie. De nadruk ligt bij deze software op gemak en efficiëntie bij de manipulatie van grote hoeveelheden getallen.

Na de workshop kunt u binnen Python gebruik maken van speciale NumPy-ndarray-faciliteiten. U heeft praktische oefeningen gemaakt met de meest gebruikte NumPy-functies (methods) en datatypen. U kunt één- en tweedimensionale data visualiseren met Matplotlib en plotfuncties gebruiken om de functionaliteit van SciPy te verkennen. Met behulp van functies in SciPy kunt u programma's maken voor complexe taken. 

Deze opleiding wordt gegeven in de vorm van een workshop, waarbij de presentaties zijn geïntegreerd met het klassikaal uitwerken van praktische oefeningen. Om deze oefeningen te kunnen uitwerken is programmeervaardigheid in Python beslist vereist.

Deze workshop wordt in principe in het Engels gegeven, tenzij alle deelnemers Nederlandstalig zijn.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor programmeurs die de taal Python willen gebruiken voor wetenschappelijk rekenwerk.

Voorkennis
Behalve ervaring met programmeren in Python verwachten wij van de cursisten kennis van wiskunde op het niveau van wetenschappelijke toepassingen (complexe getallen, goniometrie, polynomen, integralen en afgeleiden, verdelingen, Fourier transformatie). Neem contact met ons op wanneer u twijfelt op dit punt.

Duur
De duur van de workshop Numerical Python is een dag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de workshop inbegrepen. De workshop Numerical Python wordt gegeven aan de hand van Engelstalig lesmateriaal, dat speciaal voor deze opleiding is ontwikkeld.

 

Python Numerical Training