NodeJS Programmeren


JavaScript is een populaire programmeertaal, die u als webontwikkelaar of programmeur zeker moet beheersen. Het is dé programmeertaal om dynamische, interactieve webpagina’s en webapplicaties te ontwikkelen. Door het gebruik van JavaScript aan HTML-pagina’s toe te voegen kunt u pagina’s meer interactie meegeven dan mogelijk is met alleen HTML. JavaScript wordt ondersteund door Internet Explorer, Netscape Navigator en vele andere webbrowsers, en is daarom de aangewezen taal om te gebruiken wanneer uw pagina met verschillende browsers zal worden bekeken.

Tijdens de cursus NodeJS Programmeren leren de deelnemers hoe de NodeJS JavaScript library gebruikt kan worden aan de server side van webapplicaties. NodeJS is onstaan in 2009 en is sindsdien uitgegroeid tot een krachtig asynchronous development framework voor de creatie van schaalbare webapplicaties. De library Node.js, waarvan de populariteit nog steeds toeneemt, is ook onderdeel van de MEAN stack (MongoDB, EcmaScript, Angular en Node), die is gericht op de snelle development van I/O-centrische applicaties.

De cursus gaat in de eerste plaats in op de architectuur van de Node.js library, waarbij runtimemodules als filesystem, events en process worden besproken. Ook wordt ingegaan op de NPM package manager, waarmee community modules kunnen worden opgenomen. Vervolgens komt het asynchrone event handling model van NodeJS aan de orde, waarbij de promises and futures van EcmaScript 6 en 7 uitkomst bieden bij de afhandeling van callbacks.

Ook aan bod komt het verwerken van streaming data en File I/O in NodeJS. Vervolgens wordt ingegaan op hoe in NodeJS vele concurrent client requests worden afgehandeld en komt ook het Express.js Framework aan de orde met templating, routing en middleware services. In de module Database Access wordt ingegaan op de integratiemogelijkheden in de backend met databases als MongoDB, MySQL en SQLite. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het opzetten van een Rest API en het gebruik van AngularJS voor de Frontend.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor webdevelopers die willen leren hoe JavaScript en de NodeJS library gebruikt kunnen worden voor de server-side van webapplicaties.

Voorkennis

Ervaring met JavaScript-programmeren voor de Front-End van webpplicaties en een goede kennis van JavaScript zijn vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

 • Module 1: Intro NodeJS
  What is Node.js
  Node.js architecture
  Installing node.js
  Defining modules
  Using modules
  Built in Modules
  I/O Centricity
  Event Handling
  Child Processes
  Node Package Manager (NPM)
  EcmaScript 6
  Google Script Engine V8
  Single Threading
  Callback Asynchrony
  REPL Environment
 • Module 2: Event Handling
  Understanding the event loop
  Broadcasting events
  Collaboration
  Queuing
  Listening for events
  Signals
  Forks
  File events
  Deferred execution
  Promises and Futures
  Timers
  setTimeout
  setInterval
  Callbacks and errors
  unref and ref
 • Module 3: Streaming Data
  Exploring streams
  Readable streams
  Pushing and pulling
  Writable streams
  Duplex streams
  Transforming streams
  PassThrough streams
  HTTP server creation
  HTTP requests
  Proxying and tunneling
  HTTPS Security
  Request object
  URL module
  Querystring module
  Handling Cookies
 • Module 4: Using File I/O
  Iterating Files
  Iterating Directories
  Node.js File API
  Reading files
  Writing files
  Byte by Bytes
  Line by Line
  Reading entire files
  Reading Streams
  Writing Streams
  Server static files
  Redirecting Requests
  Resource caching
  Handling file uploads
 • Module 5: Simultaneous Clients
  Understanding concurrency
  Routing requests
  Understanding routes
  Express to route requests
  Using Redis
  Tracking client state
  Storing user data
  Handling sessions
  Cookies and client state
  Simple polling
  Centralizing states
  Authenticating
  Basic authentication
  Handshaking
  View Engines
  Controllers and Services
 • Module 6: Database Access
  Database access with Node.js
  SQL vs NoSQL
  Integration with MySQL
  Integration with MongoDB
  Integration with SQLite
  Why SQLite
  Working with SQLite
  Running Queries
  Getting data from the database
  Prepared statements
  Query Flow Control
  ODM / ORM
  Mongoose
  Sequelize
 • Module 7: Rest Services
  What are Rest Services
  Resource ID’s
  HTTP-API
  GET- en POST-calls
  JSON Data
  CRUD operations
  Using AngularJS
  Using Modules
  Views and Controllers
  Node Angular Integration
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 13 & 14 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 13 & 14 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 8 & 9 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 8 & 9 augustus 2019 Inschrijven >