MySQL Development


SQL staat voor Structured Query Language en is wereldwijd de meest populaire (vraag)taal om relationele databases mee aan te sturen. SQL is in de jaren ’70 door IBM ontwikkeld, maar wordt onder andere ook in de databases van Microsoft en Oracle gebruikt.

De cursus MySQL Development is bedoeld voor MySQL-developers, die een goed begrip van een MySQL-database hebben en ervaring in het gebruik van SQL-query’s. De cursus biedt een verdergaande praktische ervaring met meer geavanceerde MySQL-commando’s en SQL-instructies, waaronder Stored Procedures, Triggers en Event Scheduling.

Tijdens de cursus leren de deelnemers om geavanceerde functies van de MySQL -cliënt te gebruiken en de structuur van de databases te beheren door het aanmaken van indexen en tabellen. Zij zullen ook leren om complexe SQL-querystatements, geavanceerde SQL-expressies en SQL-functies te schrijven en om geavanceerde Insert-, Update-, Delete-, Replace- en Truncate-operaties uit te voeren.

Tevens wordt aandacht besteed aan het importeren van gegevens naar en het exporteren van gegevens uit MySQL. De deelnemers leren bovendien complexe joins om meerdere tabellen te benaderen, op te stellen en uit te voeren. Ten slotte leren de deelnemers om views te creëren, te beheren en te gebruiken, en te werken met de belangrijkste MySQL storage engines om applicaties te debuggen.

De stof wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo’s dienen ter verduidelijking van de theorie en oefeningen worden gebruikt om de theorie te verwerken. Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor developers die een MySQL-database willen inrichten ten behoeve van een applicatie.

Voorkennis

Om aan deze cursus deel te kunnen deelnemen is praktische kennis van SQL en databases vereist.

Duur

De duur van deze cursus is vijf dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus worden de volgende modules behandeld:

Module 1: Database Concepts and MySQL

 • Features of a Relational Database
 • Where does SQL Fit in?
 • Database Access
 • Why MySQL?
 • The History of MySQL

Module 2: Installation and Configuration

 • MySQL Software
 • MySQL Software Features
 • Preparing to Install MySQL
 • Available Client Software
 • After the Download
 • Configuring the Server
 • Starting the Server
 • The Initial User Accounts
 • Verifying Server Operation
 • Upgrading
 • Copying a Database between Architectures
 • Environment Variables

Module 3: Database Design

 • Developing the Design of a Database
 • Database Entities
 • The Primary Key
 • Foreign Key Relationships
 • Data Models and Normalization
 • Second Normal Form (2NF)
 • Third Normal Form (3NF) and beyond
 • Translating a Data Model into a Database Design

Module 4: mySQL Command-Line Tool

 • Running the mysql Client
 • Customizing the mysql Prompt
 • mysql Commands
 • Using the Help Command
 • Some Useful mysql Options
 • Working with a Database
 • Examining Table Definitions
 • Other SHOW Options

Module 5: DDL – Data Definition Language

 • DDL and DML Overview
 • Building Table Definitions
 • Identifiers
 • Column Definitions
 • Numeric Datatypes
 • ENUM and SET Types
 • Date and Time Datatypes
 • AUTO_INCREMENT
 • UNIQUE Constraints
 • Primary Keys
 • Modifying Tables
 • Foreign Keys
 • Renaming and Dropping Tables

Module 6: Data Manipulation Language

 • DDL and DML Overview
 • Data Values: Numbers
 • Data Values: Strings
 • Working with NULL Values
 • Bulk Loading of Data
 • Bulk Data Format
 • Working with Special Values in Bulk Data
 • Adding New Table Rows with INSERT
 • Copying Rows
 • UPDATE
 • REPLACE
 • Removing Table Rows
 • Transactions
 • InnoDB: Using Transactional Processing
 • Locking Tables

Module 7: Query’s with SELECT

 • SELECT Syntax Summary
 • Choosing Data Sources and Destinations for SELECT
 • Presentation of Table Data with SELECT
 • Being Selective About Which Rows are Displayed
 • User-Defined Variables
 • Expressions and Functions
 • Control Flow Operators and Functions
 • Function Names
 • Comparison Operators and Functions
 • String Functions
 • Numeric Operators and Functions
 • Date and Time Functions
 • Forcing Data Interpretation
 • Miscellaneous Functions

Module 8: Unions and Joins

 • UNION
 • Combining Data from Two Tables
 • Using WHERE to Choose Matching Rows
 • INNER JOIN
 • OUTER JOINs
 • Multiple Tables, Fields, Joins, and Ordering
 • SELECT * and USING Columns
 • Advanced SQL Techniques

Module 9: Advanced SQL Techniques

 • MySQL Pattern Matching
 • Multipliers, Anchors, and Grouping
 • GROUP BY
 • Aggregates
 • Subqueries
 • Subquery Comparisons and Quantifiers
 • Other Subqueries
 • Subquery Alternatives and Restrictions
 • InnoDB Multi-Table Updates and Deletes
 • Building a VIEW
 • Updatable VIEWs

Module 10: MySQL Storage Engines

 • Storage Engine Overview
 • Other Storage Engine Types
 • The Basics of Commonly Used Storage Engines
 • MyISAM Limits and Features
 • MyISAM Data File Format
 • InnoDB and Hardware Limitations
 • InnoDB Shared Tablespace Configuration
 • InnoDB Per-Table Tablespaces
 • InnoDB Data Management
 • MEMORY and FEDERATED
 • MERGE and ARCHIVE

Module 11: Utilities

 • Client Overview
 • Specifying Options for Command-Line Clients
 • Client Option Files
 • Checking Tables with myisamchk and mysqlchk
 • Using myisamchk and mysqlchk for Repairs
 • mysqlshow and mysqlimport
 • Using mysqldump
 • The Query Browser
 • MySQL Query Browser: Deeper
 • MySQL Administrator: Basic Operations
 • MySQL Administrator: Monitoring the Server and User Administration
 • Third Party Tools

Module 12: Administering Users and DB

 • The Server-Side Programs
 • Starting the MySQL Server
 • Using SET for Server Options
 • Table Management
 • Server Log Files
 • mysqladmin
 • Backup and Restore
 • Miscellaneous Functions
 • User Account Management
 • Understanding User Privileges
 • User Account Rights Management
 • User Account Privileges
 • Managing Access to the Database Environment

Module 13: Database Programmability

 • Stored Routines: Basic Concepts
 • Routine Creation and Use
 • Flow Control Statement
 • Writing Blocks of Code
 • Triggers
 • Stored Routines, Triggers
 • Binary Log
 • Table HANDLERs
 • Prepared Statements

Module 14: Performance Tuning

 • Hardware Limitations
 • Optimizing the MySQL Server’s Interaction with the External World
 • Adjusting the MySQL Server Configuration
 • Optimizing Your Database
 • Optimizing Queries
 • The Use of Indexes to Support Queries
 • Thinking about JOIN Queries
 • Query Sorts, Indexes, and Short-Circuiting
 • INSERT, UPDATE, DELETE, and Talkie Locks
 • Some General Optimizations
 • Optimizations Specific to MyISAM
 • Optimizations Specific to InnoDB

Module 15: MySQL Programming Interfaces

 • Database Application Architectures
 • Connecting MySQL to ODBC
 • Connecting MySQL to MS/Office and MS/Access
 • Connecting to MySQL from Perl
 • Programming Perl to MySQL
 • Connecting to MySQL from PHP
 • Programming PHP to MySQL
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 5 dagen 17 t/m 21 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 5 dagen 17 t/m 21 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 5 dagen 12 t/m 16 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 5 dagen 12 t/m 16 augustus 2019 Inschrijven >