MySQL Development

SQL staat voor Structured Query Language en is wereldwijd de meest populaire (vraag)taal om relationele databases mee aan te sturen. SQL is in de jaren '70 door IBM ontwikkeld, maar wordt onder andere ook in de databases van Microsoft en Oracle gebruikt. 

De cursus MySQL Development is bedoeld voor MySQL-developers, die een goed begrip van een MySQL-database hebben en ervaring in het gebruik van SQL-query's. De cursus biedt een verdergaande praktische ervaring met meer geavanceerde MySQL-commando's en SQL-instructies, waaronder Stored Procedures, Triggers en Event Scheduling. De deelnemers zullen leren om geavanceerde functies van de MySQL -cliënt te gebruiken en de structuur van de databases te beheren door het aanmaken van indexen en tabellen. Zij zullen ook leren om complexe SQL-querystatements, geavanceerde SQL-expressies en SQL-functies te schrijven en om geavanceerde Insert-, Update-, Delete-, Replace- en Truncate-operaties uit te voeren. 

Tevens wordt aandacht besteed aan het importeren van gegevens naar en het exporteren van gegevens uit MySQL. De deelnemers leren bovendien complexe joins om meerdere tabellen te benaderen, op te stellen en uit te voeren. Ten slotte leren de deelnemers om views te creëren, te beheren en te gebruiken, en te werken met de belangrijkste MySQL storage engines om applicaties te debuggen.

De stof wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo's dienen ter verduidelijking van de theorie en oefeningen worden gebruikt om de theorie te verwerken.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor developers die een MySQL-database willen inrichten ten behoeve van een applicatie.

Voorkennis
Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is praktische kennis van SQL en databases vereist.

Duur
De duur van deze cursus is vijf dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch. 

My SQL Training