MySQL Administration


SQL staat voor Structured Query Language en is wereldwijd de meest populaire (vraag)taal om relationele databases mee aan te sturen. SQL is in de jaren ’70 door IBM ontwikkeld, maar wordt onder andere ook in de databases van Microsoft en Oracle gebruikt.

De cursus MySQL Administration is bedoeld voor MySQL-databasebeheerders, die basiskennis hebben van een MySQL-database en SQL-commando’s. De cursus biedt praktische ervaring in het opzetten en onderhouden van een MySQL-server, inclusief back-up, recovery, configuratie en optimalisatie.

In deze cursus zullen de deelnemers leren om een MySQL-server te installeren, op te starten en af te sluiten, MySQL-componenten te configureren en de verschillende storage engines die MySQL ondersteunt te gebruiken. Zij zullen ook leren om de beveiliging van een MySQL-installatie te onderhouden door het beheer van gebruikers en toegangsrechten. Ten slotte zullen zij leren om met de MySQL Administrator Graphical User Interface te werken voor het maken back-ups en het uitvoeren van restore-activiteiten en zullen zij met behulp van diverse MySQL-tools leren databasereplicatie uit te voeren in MySQL.

De stof wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo’s verduidelijken de theorie en praktische oefeningen zorgen voor een verwerking van de stof. Deze cursus behandelt de stof die nodig is voor de Oracle MySQL 5 Database Administrator certificering. Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die wil leren MySQL-databases en MySQL-servers te beheren, te monitoren en te ondersteunen.

Voorkennis

Voor deelname aan deze cursus is kennis van de SQL-querytaal en databases vereist.

Duur

De duur van deze cursus is vijf dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus MySQL Administration worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: Intro MySQL

 • Introduction
 • Client Program Limitations
 • mysql
 • MySQL Admin
 • What is Metadata?
 • The mysqlshow Utility
 • The SHOW and DESCRIBE Commands
 • The Information_Schema Database
 • MySQL Server Options and Variables
 • MySQL Status Variables
 • MySQL Distributions

Module 2: Configuring MySQL

 • Installing on Windows
 • Installing on Linux and UNIX
 • Starting and Stopping on Windows
 • Starting and Stopping on UNIX/Linux
 • Log and Status Files
 • The Default SQL Mode
 • Time Zone Tables
 • Some Security Issues
 • MySQL Error Messages
 • The SHOW Statement
 • SQL Modes
 • The PERROR Utility
 • The Log
 • The Error Log
 • The Slow Query Log

Module 3: MySQL Architecture

 • Client/Server Overview
 • Communication Protocols
 • The SQL Parser and Storage Engine Tiers
 • How MySQL Uses Disk Space and Memory
 • Table Properties
 • Creating and altering Tables
 • Dropping and emptying Tables
 • Obtaining Table Metadata
 • Column Attributes
 • Bit and Numeric Data Types
 • Character String Data Types
 • Binary String Data Types
 • Enum and Set Data Types
 • Temporal Data Types
 • Auto_Increment
 • Handling Missing or Invalid Data Values
 • Performance Issues with Character sets

Module 4: Storage and Locking

 • Locking Concepts
 • Explicit Table Locking
 • Advisory Locking
 • Preventing Locking Problems
 • Introduction
 • The MYISAM Engine
 • Locking with MYISAM Tables
 • The Merge Engine
 • Other Engines: Archive, Memory, Federated, Blackhole, NDBCluster

Module 5: Table Maintenance

 • Features of Innodb
 • Transactions
 • Referential Integrity
 • Physical Characteristics of Innodb Tables
 • Tablespace Configuration
 • Log File and Buffer Configuration
 • Innodb Status
 • Table Maintenance Operations
 • Check Table
 • Repair Table
 • Analyze Table
 • Optimize Table
 • MySQL Check
 • MYISAMCHK
 • Repairing Innodb Tables
 • Enabling MYISAM AutoRepair

Module 6: Backup and Recovery

 • Planning and Implementing a Backup and Recovery Strategy
 • Defining a Disaster Recovery Plan
 • Testing a Backup and Recovery Plan
 • The Advantages and Disadvantages of Different Methods
 • Binary Backups of MYISAM Tables
 • Binary Backups of Innodb Tables
 • Recovery
 • Import and Export Operations
 • Exporting Using SQL
 • Importing Using SQL
 • Exporting from the Command Line using mysqldump
 • Importing from the Command Line using mysqlimport

Module 7: Security

 • User Accounts
 • Creating Users
 • Renaming Users
 • Changing Passwords
 • Dropping Users
 • Granting Privileges
 • The User Table
 • Connection Validation
 • Types of Privileges
 • Revoking Privileges
 • Resource Limits
 • The MySQL Database
 • The Show Grants Command
 • Privileges
 • Security Issues
 • Operating System Security
 • Filesystem Security
 • Log Files and Security
 • Network Security
 • Upgrade-related Security Issues
 • Upgrading the Privilege Tables
 • Security-Related SQL_Mode Values

Module 8: Stored Procedures and Triggers

 • User Variables
 • Prepared Statements
 • Types of Stored Routines
 • Benefits of Stored Routines
 • Stored Routines Features
 • Stored Routine Maintenance
 • Stored Routine Privileges and Execution Security
 • DML Triggers
 • The Create Trigger Statement
 • Managing Triggers

Module 9: Optimization

 • Optimization Overview
 • Optimization Process
 • Planning a Routine Monitoring Regime
 • Setting Suitable Goals
 • Identifying Candidates for Query Analysis
 • Using Explain to Analyze Queries
 • Meaning of Explain Output
 • Using Explain Extended
 • Indexes for Performance
 • Creating and Dropping Indexes
 • Obtaining Index Metadata
 • Indexing and Joins
 • MyIsam Index Caching
 • Normalisation
 • General Table Optimizations
 • Myisam Specific Optimizations
 • Innodb Specific Optimizations
 • Other Engine Specific Optimizations
 • Measuring Server Load
 • System Factors
 • Server Parameters
 • Query Optimizer Performance
 • The Query Cache

Module 10: Environment Optimization

 • Choosing the Platform
 • Hardware Configurations
 • Disk Issues on Linux
 • Symbolic Links
 • Optimizing the Operating System
 • Exercises: Optimizing the Environment
 • Event scheduler concepts
 • Event scheduler configuration
 • Creating, altering and dropping events
 • Event scheduler monitoring
 • Events and privileges

Module 11: Scaling MYSQL

 • Partitioned tables concepts
 • Range partitioning
 • Hash partitioning
 • Key partitioning
 • List partitioning
 • Composite partitioning or subpartitioning
 • Maintenance of partitioned tables
 • Using Multiple Servers
 • Replication

Module 12: MySQL Workbench

 • Installation
 • Connecting
 • Server Information
 • Service Control
 • User Administration
 • Privileges
 • Health
 • Backup and Restore
 • Catalogs
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 5 dagen 6 t/m 10 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 5 dagen 6 t/m 10 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 5 dagen 8 t/m 12 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 5 dagen 8 t/m 12 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 5 dagen 9 t/m 13 september 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 5 dagen 9 t/m 13 september 2019 Inschrijven >