Maven - Introductie

Maven is een Java build management tool, die het hele proces van het bouwen van een software-applicatie automatisch kan uitvoeren. Denk hierbij aan verschillende aspecten, zoals compileren, testen, packaging, deploying en documentatie genereren. Maven maakt gebruik van het principe van 'conventie over configuratie'. Dit betekent dat je met Maven alleen datgene hoeft te configureren waarin je afwijkt van de standaard. Hierdoor wordt het gebruik van Maven erg simpel. In de Java-wereld is Maven het meest gebruikte build tool en je komt tegenwoordig bijna geen Java-project meer tegen dat niet gebruik maakt van Maven. De voordelen van Maven zijn:

  • hogere productiviteit omdat maven vele aspecten automatisch uitvoert;
  • hogere kwaliteit van de code door automatische testen en code reporting tools;
  • betere communicatie in het team door up-to-date documentatie en reporting tools.

In de cursus Maven - Introductie leren de deelnemers de vaardigheden en kennis die nodig is om Maven te gebruiken als een geautomatiseerd build en dependency management tool. Eerst wordt een overzicht gegeven van de problemen bij project- en dependencymanagement, de werking van Maven en de rol van Maven-repositories. Hierbij komt aan de orde hoe Maven zich verhoudt tot het automatische build tool Ant. 

Vervolgens wordt de directory-structuur van Maven projecten en de standaard life cycle besproken. Maven-projecten kunnen gecreëerd worden aan de hand van voorgedefinieerde archetypes, waarbij vanaf de start al een bepaalde projectstructuur is ingebakken. Aan een aantal archetypes wordt aandacht besteed, evenals aan de rol van Maven goals en plugins. Vervolgens komt het Project Object Model (POM) met pom.xml aan de orde. De betekenis van de voornaamste entries daarin, zoals Group, Artifact en Version, komen aan bod en ook wordt ingegaan op een complexere structuur met meedere pom files en pom inheritance. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de rol van Maven bij het uitvoeren van tests, continuous integration en release management met Bamboo.

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demoprojecten in Maven dienen ter verheldering van de behandelde concepten.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor developers die Maven willen gebruiken voor dependencymanagement en het automatisch bouwen en deployen van projecten.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met Java en XML vereist.

Duur
De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.

Maven