Linux/UNIX - Deel 2

De opleidingen over het gebruik en het beheer van de Linux- en UNIX-familie zijn van toepassing op alle versies van Linux en UNIX, tenzij anders vermeld. Hiertoe behoren ook de opleidingen voor programmeurs die expliciet op de UNIX- en Linux-omgeving zijn gericht.

De cursus Linux/Unix - Deel 2 geeft inzicht in de scriptingmogelijkheden van de shell: de Linux/UNIX commando-interpreter. Daarnaast komen twee andere programmeerbare gereedschappen aan de orde: de stream editor 'sed', waarmee u automatisch tekstuele data kunt bewerken, en de scripttaal/report generator 'awk', die complexe bewerkingen op data mogelijk maakt. Verder gaat de cursus in op diverse kleinere tools.

Linux/UNIX en de shell
Wie eenmaal de smaak van Linux/UNIX te pakken heeft, wil al snel meer: zelf scripts schrijven waarin meer gebeurt dan alleen een paar commando's achter elkaar uitvoeren.

De shell is niet alleen de standaard commando-interpreter in Linux/UNIX, maar het is ook een complete programmeertaal en daarmee kunnen heel uitgebreide eigen commando's geschreven worden. De shell maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van de cursus 'Linux/UNIX - Deel 2'. In shell scripts wordt vaak gebruik gemaakt van twee belangrijke commando's: sed en awk. Sed is een 'batch-editor'. Daarmee kun je het editen van een tekstfile automatisch afhandelen. Awk is een report-generator. Logfiles en andere verzamelde data kunnen met awk worden geanalyseerd, er kunnen delen uit die files worden geselecteerd, daarop kunnen berekeningen worden losgelaten en output-print kan worden vormgegeven.

Nieuw: nu ook in module-delen te volgen!
Bent u alleen geïnteresseerd in de shell scripting, of alleen in de talen 'awk' en 'sed': volg precies het gedeelte dat u nodig heeft! In twee dagen grondige kennis opdoen van de shell scripting-taal, of een grondige eendaagse introductie in 'awk' plus 'sed'.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor Linux/UNIX-gebruikers met enige praktijkervaring, die willen leren shell-programmeren en hun bestaande kennis willen uitbreiden en verdiepen.

Voorkennis
Voor het volgen van deze cursus is basiskennis van en praktijkervaring met Linux/UNIX gewenst. Dit betekent dat u behalve met de basiscommando's ook goed overweg moet kunnen met het toepassen van elementaire input/output-manipulatie, filenaam-expansie en reguliere expressies. Deze kennis kunt u verwerven via de cursus 'Linux/UNIX - Deel 1'. Tevens beschikt u bij voorkeur over enige programmeerervaring.

Duur
De volledige cursus duurt drie dagen, maar de cursus kan ook in modules worden gevolgd.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat
Na afloop van de training ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Alle cursusmaterialen en naslagwerken. 

Linux Unix Training