Linux/UNIX - Deel 1

De opleidingen over het gebruik en het beheer van de Linux- en UNIX-familie zijn van toepassing op alle versies van Linux en UNIX, tenzij anders vermeld. Hiertoe behoren ook de opleidingen voor programmeurs die expliciet op de UNIX- en Linux-omgeving zijn gericht.

De cursus Linux/UNIX - deel 1 geeft inzicht in de 'filosofie' achter het werken met Linux en UNIX en maakt u vertrouwd met de basisbegrippen en elementaire functies van Linux/UNIX. 

Na de cursus kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die het filesysteem biedt, van de belangrijkste bestandsbeheer-commando's en de editor. Bovendien heeft u kennisgemaakt met vele standaard Linux/UNIX-utilities. U krijgt de nodige achtergrondinformatie over de sterke en minder sterke punten van Linux en UNIX, hoe het operating system bepaalde zaken aanpakt, Linux/UNIX-versies en -varianten, en vooral hoe u als gebruiker de zaken onder Linux/UNIX aanpakt en utilities combineert zonder een ingewikkelde programmeertaal te hoeven leren.

Ook geeft de cursus u inzicht in de architectuur en gebruiksmogelijkheden van een X Window-omgeving.

De Linux/UNIX-filosofie
Werken onder Linux/UNIX kenmerkt zich door een bepaalde filosofie. Als gebruiker kunt u op een natuurlijke manier bestaande afzonderlijke programma's aan elkaar koppelen en met de in- en uitvoer manipuleren. Door het vormen van combinaties kunt u zelf dingen doen waarvoor u bij andere operating systems een apart programma moet laten schrijven. Een Linux/UNIX-gebruiker zet de computer naar eigen hand en niet andersom. Deze filosofie vormt, naast de zaken die gewoon geleerd moeten worden, het hoofdthema van de cursus Linux/UNIX deel 1.

Op Linux/UNIX-systemen wordt bijna altijd gewerkt via een grafisch interface. Maar de echte kracht van het systeem is vooral goed te gebruiken via een 'command box'. Daaraan wordt in deze cursus dan ook ruim aandacht besteed.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor computergebruikers, die met een Linux/UNIX-systeem gaan werken en die zich hiervoor een aantal basisbegrippen, commando's en programma's eigen willen maken.

Voorkennis
Ervaring met het gebruik van computersystemen is vereist. Belt u ons als u twijfelt op dit punt.

Duur
De duur van deze opleiding is drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvangt u een certificaat.

Inclusief
Alle cursusmaterialen en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Linux Unix Training