Linux/UNIX – Deel 1


De opleidingen over het gebruik en het beheer van de Linux- en UNIX-familie zijn van toepassing op alle versies van Linux en UNIX, tenzij anders vermeld. Hiertoe behoren ook de opleidingen voor programmeurs, die expliciet op de UNIX- en Linux-omgeving zijn gericht.

De cursus Linux/UNIX – deel 1 geeft inzicht in de ‘filosofie’ achter het werken met Linux en UNIX en maakt u vertrouwd met de basisbegrippen en elementaire functies van Linux/UNIX.  Na de cursus kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die het filesysteem biedt, van de belangrijkste bestandsbeheer-commando’s en de editor. Bovendien heeft u kennisgemaakt met vele standaard Linux/UNIX-utilities.

U krijgt de nodige achtergrondinformatie over de sterke en minder sterke punten van Linux en UNIX, hoe het operating system bepaalde zaken aanpakt, Linux/UNIX-versies en -varianten, en vooral hoe u als gebruiker de zaken onder Linux/UNIX aanpakt en utilities combineert zonder een ingewikkelde programmeertaal te hoeven leren.

Ook geeft de cursus u inzicht in de architectuur en gebruiksmogelijkheden van een X Window-omgeving.

De Linux/UNIX-filosofie
Werken onder Linux/UNIX kenmerkt zich door een bepaalde filosofie. Als gebruiker kunt u op een natuurlijke manier bestaande afzonderlijke programma’s aan elkaar koppelen en met de in- en uitvoer manipuleren.

Door het vormen van combinaties kunt u zelf dingen doen waarvoor u bij andere operating systems een apart programma moet laten schrijven. Een Linux/UNIX-gebruiker zet de computer naar eigen hand en niet andersom. Deze filosofie vormt, naast de zaken die gewoon geleerd moeten worden, het hoofdthema van de cursus Linux/UNIX deel 1.

Op Linux/UNIX-systemen wordt bijna altijd gewerkt via een grafisch interface. Maar de echte kracht van het systeem is vooral goed te gebruiken via een ‘command box’. Daaraan wordt in deze cursus dan ook ruim aandacht besteed.

Alle cursusmaterialen en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor computergebruikers, die met een Linux/UNIX-systeem gaan werken en die zich hiervoor een aantal basisbegrippen, commando's en programma's eigen willen maken.

Voorkennis

Ervaring met het gebruik van computersystemen is vereist. Belt u ons als u twijfelt op dit punt.

Duur

De duur van deze opleiding is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze cursus ontvangt u een certificaat.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • inleiding – ontstaan van Linux/UNIX en de sterke en minder sterke punten van dit systeem. Linux/UNIX-versies en -varianten;
 • basisbegrippen – inloggen en uitloggen, toetsenbord- conventies, conventies voor commandogebruik, foutmeldingen, on-line documentatie;
 • communicatie tussen gebruikers – elektronische post en directe boodschappen versturen;
 • zoekpatronen en reguliere expressies;
 • de editor vi;
 • bestandsbeheer – directories, filenamen en wildcards, boekhoudinformatie, filemanipulatie- en afdrukcommando’s;
 • protecties van files – het beschermen van individuele files en groepen van files;
 • bestanden zoeken met het commando ‘Find’;
 • diskruimtegebruik;
 • special files (randapparatuur);
 • inleiding tot de filesysteem- structuur – het begrip inode, links naar files, mounten van filesystemen;
 • I/O-redirection en pipelines – in- en uitvoer van commando’s, redirection naar files en pipes. Combineren van filters met pipelines;
 • combineerbare commando’s – overzicht van belangrijkste filters;
 • procesbeheer – mogelijkheden van de shell en shell scripts. Achtergrond- en voorgrondprocessen, job control. Procesbeheer – commando’s;
 • Linux/UNIX en netwerken – inleiding tot netwerkwijde communicatie-faciliteiten, zoals remote login, file transfer, remote execute en electronic mail;
 • Het X Window System – concepten, eenvoudig gebruik.

 

Plaats Duur Data
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 29, 30 april & 1 mei 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 27, 28 & 29 mei 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 11, 12 & 13 juni 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 10, 11 & 12 juli 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 5, 6 & 7 augustus 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 18, 19 & 20 september 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 1, 2 & 3 oktober 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 20, 21 & 22 november 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 18, 19 & 20 december 2019 Inschrijven >