Linux – Performance-analyse en tuning


Linux is een Operating System dat echt in opkomst is. Nadat het jarenlang het domein is geweest van programmeurs en technici, vinden we Linux nu steeds vaker terug in het bedrijfsleven.

De masterclass Linux – Performance-analyse en tuning geeft inzicht in de methoden en technieken om de performance van een Linux-machine te meten, te beoordelen en te verbeteren. Extra hardware kopen is meestal niet de juiste oplossing voor een performance-probleem.

U leert hoe de belasting van de vier belangrijke hardware resources (CPU, geheugen, disk, netwerk) gemeten kan worden en hoe overbelasting kan worden bestreden door herconfiguratie, spreiding of (als laatste stap) het bijkopen van hardware. Deze onderwerpen worden, onder begeleiding van de docent, uitgebreid in de praktijk geoefend.

Na afloop van de cursus kunt u een gefundeerd antwoord geven op de vraag: ‘Is het systeem overbelast of is er iets anders aan de hand?’ en weet u hoe u het beste een performance-probleem kunt aanpakken.

Performance
Performanceverbetering en responstijdverbetering zijn onderwerpen die iedere systeembeheerder van nature interesseren. Elke machine wordt geleidelijk aan zo belast, dat prestaties minder worden.

Dat is een gevolg van het multi-user/multi-tasking karakter van Linux én van het feit dat steeds meer applicaties worden ontwikkeld, die royaal omspringen met de resources van het systeem. De systeembeheerder is de eerste die te maken krijgt met klachten van de gebruikers én van het management.

Meten, weten en verbeteren
In deze cursus worden de componenten besproken die in de praktijk bij overbelasting performance-verlies kunnen veroorzaken. De meest kritieke componenten binnen een systeem zijn de CPU’s, de disks, het geheugen en de netwerkverbindingen.

Er zijn veel programma’s beschikbaar die eindeloze lijsten met statistische tellers of mooie grafieken produceren (meten).

De problemen beginnen meestal met het trekken van conclusies uit deze getallen- of lijnenbrij: welke waarden zijn in een bepaalde situatie relevant en welke niet, en wat is de onderlinge relatie tussen de verschillende waarden (weten)? Dit kan men slechts zinvol beoordelen als duidelijk is hoe de kernel een bepaalde systeemcomponent beheert en de capaciteit hiervan verdeelt.

In de cursus wordt veel aandacht besteed aan de interne werking van de kernel. Weet u eenmaal waar de schoen wringt, dan ligt de ingreep vaak voor de hand (verbeteren). Suggesties ter verbetering zullen ook uitvoerig aan bod komen. Waar nodig zullen extra hulpmiddelen worden aangereikt: software die u kunt gebruiken om een betere prestatie-analyse en prestatieverbetering mogelijk te maken.

Alle cursusmaterialen en lunches zijn bij de prijs inbegrepen.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor ervaren systeembeheerders die tot taak hebben hun Linux-machine goed te beheren, te beheersen, en het uiterste uit hun apparatuur en software te halen.

Voorkennis

U bent bedreven in het gebruik en systeembeheer van Linux. U vindt deze voorkennis in de cursussen 'Linux/UNIX - deel 1', gevolgd door 'Linux/UNIX - deel 2' en 'Linux/UNIX - Systeembeheer en -concepten'.

Duur

De duur van deze training is vijf dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van deze cursus een certificaat.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • plan van aanpak bij performance-problemen: meten, weten en verbeteren;
 • potentiële bottlenecks en vuistregels bij meten;
 • het /proc en /sys filesysteem;
 • uitlezen van statistische kernel-tellers. Soorten tellers;
 • kernel-parameters bekijken en aanpassen;
 • belang van meet-tools atop en atopsar. Benchmarking-tools;
 • procesbeheer: programma’s, processen en threads; levenscyclus van proces, sleep en wake-up;
 • processor: hardware (multi-socket, multi-core, hyperthreading, NUMA) timesharing en realtime processen. Thread scheduling, policies, nice-waarde, O(1) scheduler en CFS scheduler. Gebruik van commando’s atop, atopsar, ltrace, strace, nice, chrt, taskset, OProfile en vele andere;
 • geheugen: hardware (werking van Memory Management Unit). Demand-paging, virtuele en fysieke proces-grootte, swapruimte, overcommit, OOM-killing, nodes en zones, swapout-mechanisme. Gebruik van commando’s atop, atopsar, ulimit en vele andere. Invloed van kernel-parameters;
 • disk: hardware (disk-karakteristieken, zones, controllers). Queueing-algoritmen en I/O-scheduling, RAID-technieken, Multiple Device (MD), Logical Volume Management (LVM), layout van ext2/ext3/ext4 filesysteem, padnaam-cache, werking van page cache. Gebruik van commando’s atop, atopsar, ionice, countcat en vele andere. Invloed van kernel-parameters;
 • netwerk: hardware (interface-controllers, switches, routers). TCP/IP-protocol, netwerk-delays, SNMP. Channel bonding and traffic shaping. Gebruik van commando’s atop, atopsar, netstat, traceroute, attract, iftop, ntop, iptables, SNMP en vele andere.
Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.