Linux – LPI certificering level 1 (LPIC1) – examen 101


Linux is een Operating System dat echt in opkomst is. Nadat het jarenlang het domein is geweest van programmeurs en technici, vinden we Linux nu steeds vaker terug in het bedrijfsleven.

In de cursus Linux – LPI certificering level 1 (LPIC1) – examen 101 worden de onderwerpen behandeld die nodig zijn om het LPI 101-examen met succes te behalen. Tijdens de cursus leert u de basisvaardigheden die u als Linux professional nodig heeft om de meest gangbare Linux distributies te kunnen beheren.

De cursus behandelt algemeen filesysteembeheer, gebruik van de commandoregel (de shell), een Linux-systeem installeren, algemeen softwarebeheer, en procesbeheer. De onderwerpen worden uitvoerig in de praktijk geoefend.

Na afloop van de cursus kunt u een eenvoudig Linux-systeem installeren en beheerswerkzaamheden uitvoeren. Bovendien kunt u met wat extra zelfstudie met succes het examen LPI 101 afleggen. Samen met het examen LPI 102 levert dit de basiskennis voor het LPIC-1 niveau (Junior Level Linux Professional).

De volledige cursus duurt vijf dagen, maar de cursus kan ook in modules worden gevolgd:

 • filesysteem en commandoregel, duur twee dagen en betreft dag 1 & 2 van de cursus.
 • gebruik van de shell-commandotaal, duur een dag en betreft dag 3 van de cursus.
 • installatie- en basissysteembeheer, duur een dag en betreft dag 4 van de cursus.
 • gevorderd systeembeheer, duur een dag en betreft dag 5 van de cursus.

LPIC — Wereldwijd erkende Linux-certificering
Met de toename van het aantal Linux-toepassingen groeit ook de vraag naar Linux-systeembeheerders, bij voorkeur met een aantoonbaar kennisniveau. Om een brede bekwaamheid in professioneel Linux-beheer aan te tonen, biedt het Linux Professional Institute (LPI) een certificeringstraject dat onafhankelijk is van de verschillende Linux-distributies: de LPI-certificering.

Voor het LPIC1-certificaat (Junior Level Linux Professional) moeten de examens 101 en 102 allebei met goed gevolg zijn afgelegd bij een VUE- of Prometric-centrum. Wij informeren u graag hierover.

CLS Trainingen biedt twee separate cursussen ter voorbereiding op deze examens. Deze cursussen bieden u de kennis en het inzicht om (aangevuld met zelfstudie) de examens af te leggen. Maar certificering is natuurlijk geen doel op zich. Naast de voorgeschreven examenonderwerpen geven we de materie ook voldoende handen en voeten voor alledaags gebruik.

Alle (Nederlandstalige) cursusmaterialen en lunches zijn bij de cursus inbegrepen. Eventuele examenkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor professionele computergebruikers die gecertificeerd Linux-systeembeheerder (junior level) willen worden.

Voorkennis

Algemene ervaring met het gebruik van computersystemen is vereist (UNIX- of Linux-ervaring is niet nodig).

Duur

De volledige cursus duurt vijf dagen, maar de cursus kan ook in modules worden gevolgd.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na een periode van zelfstudie legt u zelfstandig het examen 101 af bij een VUE-centrum of Prometric-centrum. VUE is een dochteronderneming van Pearson; Prometric is een dochteronderneming van Thomson. Zowel Pearson als Thomson zijn wereldwijd opererende uitgevers/informatie-leveranciers. U bepaalt zelf bij welk VUE-centrum of Prometric-centrum u uw examen wilt afleggen.

De cursus behandelt alle leerdoelen (objectives) en onderwerpen (topics) die worden beschreven in de examenspecificaties voor het LPI-examen 101. We noemen het ‘topic’-codenummer bij elk onderwerp.

Module 1 (twee dagen) – Filesysteem en de commandoregel:

 • werken op de commandoregel (103.1);
 • elementaire commando’s voor omgaan met bestanden (103.3-deel);
 • elementair editen met de vi-editor (103.8);
 • aanmaken van diskpartities en filesystemen (104.1);
 • de integriteit van het filesysteem bewaken (104.2);
 • mounten en unmounten van filesystemen (104.3);
 • omgaan met hard links en symbolische links in het filesysteem (104.6);
 • logische filesysteemstructuur: betekenis en gebruik van standaard directories in filesysteem, files zoeken in filesysteem (104.7).

Module 2 (een dag) – Gebruik van de shell commandotaal:

 • filteren van teksten met filtercommando’s (103.2);
 • de commando’s dd, tar, cpio, g(un)zip en bzip voor gevorderd file management (103.3-deel);
 • I/O redirect en pipes (103.4);
 • tekstfiles doorzoeken met reguliere expressies (103.7).

Module 3 (een dag) – Installatie en basis-systeembeheer:

 • bepalen en configureren van hardware-instellingen (101.1);
 • booten van het systeem (101.2);
 • runlevel veranderen, shutdown, reboot (101.3);
 • processen creëren, monitoren en stoppen (103.5);
 • proces-prioriteiten wijzigen (103.6).

Module 4 (een dag) – Gevorderd systeembeheer:

 • ontwerpen van een lay out voor de disk (102.1);
 • installeren van een boot manager (102.2);
 • omgaan met shared libraries (102.3);
 • het Debian package-management (102.4);
 • gebruik van YUM en RPM package management (102.5);
 • disk quota (104.4);
 • file-toegangsrechten en file-eigenaarschap (104.5).

De officiële exameneisen zijn beschreven in de Exam 101: Detailed Objectives op de website van het Linux Professional Institute.

Plaats Duur Data
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 26 juni t/m 2 juli 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 29 augustus t/m 4 september 2019 Inschrijven >