Linux - LPI certificering level 1 (LPIC1) examen 101

Linux is oorspronkelijk ontwikkeld door en genoemd naar Linus Torvalds, een student aan de technische Universiteit van Helsinki. Linux wordt tot op de dag van vandaag ontwikkeld met behulp van vele programmeurs op het internet. Linux is een Operating System dat echt in opkomst is. Nadat het jarenlang het domein is geweest van programmeurs en technici, vinden we Linux nu steeds vaker terug in het bedrijfsleven, vooralsnog hoofdzakelijk aan de kant van de server. De Linux-trainingen die wij verzorgen zijn dan ook hoofdzakelijk gericht op servertoepassingen, zoals de Apache webserver, de Sendmail mailserver en de Samba fileserver. Linux bestaat uit een kernel (hart) en een distributie (hulpprogramma's en documentatie). Omdat we inmiddels vele distributies kennen, zoals Suse, Debian, Red Hat en Slackware, zijn onze trainingen zoveel mogelijk distributie-onafhankelijk. U kunt na de training dus de kennis in de praktijk brengen, ongeacht met welke distributie u te maken krijgt!

In de cursus LPI 101 worden de onderwerpen behandeld die nodig zijn om het LPI 101-examen met succes te behalen. Tijdens de cursus leert u de basisvaardigheden die u als Linux professional nodig heeft om de meest gangbare Linux distributies te kunnen beheren. De cursus behandelt algemeen filesysteembeheer, gebruik van de commandoregel (de shell), een Linux-systeem installeren, algemeen softwarebeheer, en procesbeheer. De onderwerpen worden uitvoerig in de praktijk geoefend. 

Na afloop van de cursus kunt u een eenvoudig Linux-systeem installeren en beheerswerkzaamheden uitvoeren. Bovendien kunt u met wat extra zelfstudie met succes het examen LPI 101 afleggen. Samen met het examen LPI 102 levert dit de basiskennis voor het LPIC-1 niveau (Junior Level Linux Professional).

De volledige cursus duurt vijf dagen, maar de cursus kan ook in modules worden gevolgd:

  • filesysteem en commandoregel, duur twee dagen en betreft dag 1 & 2 van de cursus. De prijs voor deze module bedraagt € 1.025,-;
  • gebruik van de shell-commandotaal, duur een dag en betreft dag 3 van de cursus. De prijs voor deze module bedraagt € 530,-;
  • installatie- en basissysteembeheer, duur een dag en betreft dag 4 van de cursus. De prijs voor deze module bedraagt € 530,-;
  • gevorderd systeembeheer, duur een dag en betreft dag 5 van de cursus. De prijs voor deze module bedraagt € 530,-;
  • de kosten voor de volledige training (vier modules) bedragen € 2.050,-.

LPIC — Wereldwijd erkende Linux-certificering
Met de toename van het aantal Linux-toepassingen groeit ook de vraag naar Linux-systeembeheerders, bij voorkeur met een aantoonbaar kennisniveau. Om een brede bekwaamheid in professioneel Linux-beheer aan te tonen, biedt het Linux Professional Institute (LPI) een certificeringstraject dat onafhankelijk is van de verschillende Linux-distributies: de LPI-certificering. Voor het LPIC1-certificaat (Junior Level Linux Professional) moeten de examens 101 en 102 allebei met goed gevolg zijn afgelegd bij een VUE- of Prometric-centrum. Wij informeren u graag hierover.

CLS Trainingen biedt twee separate cursussen ter voorbereiding op deze examens. Deze cursussen bieden u de kennis en het inzicht om (aangevuld met zelfstudie) de examens af te leggen. Maar certificering is natuurlijk geen doel op zich. Naast de voorgeschreven examenonderwerpen geven we de materie ook voldoende handen en voeten voor alledaags gebruik.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor professionele computergebruikers die gecertificeerd Linux-systeembeheerder (junior level) willen worden.

Voorkennis
Algemene ervaring met het gebruik van computersystemen is vereist (UNIX- of Linux-ervaring is niet nodig).

Duur
De volledige cursus duurt 5 dagen, maar de cursus kan ook in modules worden gevolgd.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen

Certificaat
Na een periode van zelfstudie legt u zelfstandig het examen 101 af bij een VUE-centrum of Prometric-centrum. VUE is een dochteronderneming van Pearson; Prometric is een dochteronderneming van Thomson. Zowel Pearson als Thomson zijn wereldwijd opererende uitgevers/informatie-leveranciers. U bepaalt zelf bij welk VUE-centrum of Prometric-centrum u uw examen wilt afleggen. 

Inclusief
Alle (Nedelandstalige) cursusmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen.

Exclusief
De cursus is exclusief BTW en eventuele examenkosten.

Linux Examen