Laravel Framework Programmeren


Laravel is een webapplicatieframework met een expressieve, elegante syntaxis. Laravel is toegankelijk en toch krachtig, en biedt hulpmiddelen die nodig zijn voor grote, robuuste toepassingen.

Tijdens de cursus Laravel Framework Programmeren leert u moderne PHP-applicaties bouwen met het state of the art Laravel framework. Laravel heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een van de meest populaire PHP frameworks. Dit is te danken aan het gebruiksgemak, de expressieve syntax, het dependency injection mechanisme en de rechtstreeks inzetbare componenten.

In de cursus leert u Laravel installeren en een omgeving te prepareren voor applicatie-ontwikkeling. Aan de orde komen routing architecture vam Laravel, het opvangen van requests en het genereren van responses. Ook Laravels Model View Controller architecture en Forms en validatie worden daarbij besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan database access in Laravel en Object Relational Mapping met Laravels ORM Eloquent.

Ten slotte komen gevanceerde onderwerpen, zoals authenticatie en security, aan bod. Aan het eind van de cursus heeft u verschillende case studies met Laravel doorlopen en kunt u robuuste websites met Laravel maken.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor PHP developers, die robuuste en onderhoudbare webapplicaties willen ontwikkelen met het Laravel PHP framework.

Voorkennis

Ervaring met PHP programmeren en web development met PHP is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Duur

De cursusduur bedraagt vier dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Laravel Framework Programming.

Module 1: Laravel Intro
What is Laravel?
Laravel Installation
Creating a Laravel project
Laravel Structure Overview
Project Structure
Facades
MVC Pattern
Dependency Injection
Routing
Annotations
Lavarel Versions
Introducing Composer
Using Homestead

Module 2: Routing
Laravel Request Lifecycle
Basic Routing
Route Parameters
Restricting Parameters
Handling HTTP Exceptions
Returning Responses
Views
View Data
Redirects
Custom Responses
Resource Controllers
Blade Templates

Module 3: Controllers and Filters
Creating Controllers
Controller Routing
Controller to Command
Command to Event
Queued Event Handlers
Nested Controllers
Route Caching
RESTful Controllers
Basic Filters
Multiple Filters
Filter Classes
Global Filters
Pattern Filters

Module 4: Forms and Validation
Master Template
Forms and form tag
Text and labels
Buttons
Closing the Form
Security
Validation
Rules
Error Messages
Custom Rules
Custom Message
Generating Framework URLS
Generation Shortcuts

Module 5: Database Access
Abstraction
Configuration
Preparing
Creating Tables
Column Types
Special Column Types
Column Modifiers
Updating Tables
Dropping Tables
Schema Tricks
Basic Concept
Creating Migration
Rolling Back
Migration Tricks

Module 6: Eloquent ORM
Creating new model
Reading Existing Models
Updating Existing Models
Deleting Existing Models
Queries
Preparation
Eloquent to string
Query Structure
Magic Queries
Query Scopes
Relationships
Implementing Relationship
Relating and Querying

Module 7: Rest API
Rest Services
Resource ID’s
Create and Update
Read and Delete
List Pagination
Model Binding
Nested Controllers
Beyond CRUD
Nested Update
Nested Create

Module 8: Authentication and Security
Authenticating users
User model
Authenticating routes
Authenticating views
Validating user Input
Avoiding mass assigment
Cross Site Scripting
Cross Site Request Forgery
SQL Injection
Forcing HTTPS

Plaats Duur Data
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 28 t/m 31 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 28 t/m 31 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 30 juli t/m 2 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 24 t/m 27 september 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 24 t/m 27 september 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 24 t/m 27 september 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 26 t/m 29 november 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 26 t/m 29 november 2019 Inschrijven >