jQuery


JavaScript is een populaire programmeertaal, die u als webontwikkelaar of programmeur zeker moet beheersen. Het is dĂ© programmeertaal om dynamische, interactieve webpagina’s en webapplicaties te ontwikkelen. Door het gebruik van JavaScript aan HTML-pagina’s toe te voegen kunt u pagina’s meer interactie meegeven dan mogelijk is met alleen HTML. JavaScript wordt ondersteund door vrijwel alle webbrowsers, en is daarom de aangewezen taal om te gebruiken wanneer uw pagina met verschillende browsers zal worden bekeken.

Tijdens de cursus jQuery leert u hoe u kunt programmeren met een van de meest populaire JavaScript libraries: jQuery. Aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden van jQuery en de relatie met JavaScript. Na een inleiding over de installatie van jQuery en een overzicht van de library, worden scripts gemaakt met de document ready-functie. Vervolgens wordt besproken hoe de inhoud van een pagina via jQuery-script kan worden benaderd. Hierbij worden HTML-tags en -attributen gebruikt voor de identificatie en wordt de styling gedaan met CSS.

De relatie met het DOM-model van de pagina wordt ook besproken. Verder wordt aandacht besteed aan de jQuery-methoden om de pagina-inhoud te filteren en worden de verschillende manieren om de code te optimaliseren besproken. Voorts wordt het gebruik van geavanceerde jQuery chaining aan de orde gesteld.

Na het bespreken van de manipulatie van de inhoud in een pagina wordt aandacht besteed aan jQuery event handling. De jQuery-methoden die event handling vergemakkelijken worden behandeld en er wordt aandacht besteed aan namespacing en event delegation. Ook het gebruik van effecten in jQuery en de eenvoudige en geavanceerde animatiefuncties van jQuery passeren de revu. Met animaties en effecten leert u image rotators, dynamische menu’s en tooltips, slideshows en modale windows bouwen, waarmee web pagina’s tot leven komen.

Vervolgens is er aandacht voor de Ajax-functionaliteit van jQuery en voor de dynamische en partial page updates. Zowel de eenvoudige $load-functie om data op te halen en als de complexere $ajax-functie worden besproken en ook wordt aandacht besteed aan data-overdracht via JSON, JavaScript Object Notation. Tot slot worden het gebruik en het zelf schrijven van plugins in jQuery en de jQuery UI library besproken en wordt aandacht besteed aan een aantal geavanceerde onderwerpen, zoals performance optimalisatie en caching.

De lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren web developers, die de jQuery JavaScript library willen gebruiken in Web Applications.

Voorkennis

Kennis en ervaring in het ontwikkelen van webapplicaties met scripttalen als Javascript is vereist om aan deze cursus deel te nemen.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Module 1: Intro jQuery
  What is jQuery?
  jQuery versus Custom JavaScript
  jQuery versus other Libraries
  jQuery on Google Trends
  Getting started with jQuery
  Including jQuery
  Google Content Delivery Network
  Document Ready?
  Script Execution Order
  onLoad versus document.ready
  jQuery Function Object
  Where to run Scripts?
 • Module 2: DOM and Dynamic HTML
  What is Dynamic HTML?
  DHTML Technologies
  HTML and XML DOM
  Building a DOM tree
  DOM Representation
  DOM Node Types
  Properties of Node Types
  DOM Tree XML Document
  DOM Methods for Navigation
  DOM Node Object Methods
  DHTML Element Access
  Event Handlers
  CSS Style Sheets
  Rendering with CSS
  CSS Properties
 • Module 3: Selections and DOM Traversing
  jQuery Selection
  Basic Selectors
  Hierarchy Selectors
  Selection by Attribute
  Position Filters
  Form Selectors
  Other Selection Filters
  jQuery Method Chaining
  DOM Traversal
  Filter Methods
  Advanced Method Chaining
 • Module 4: DOM Manipulation
  Why DOM Manipulation?
  Creating Elements
  Inserting Elements before
  Inserting Elements after
  Inserting as first Child
  Inserting as last Child
  Mass Insertion
  Moving Elements
  Cloning Elements
  Removing Elements
  Replacing Elements
  Get Element Content
  Access Element Attributes
 • Module 5: CSS Styling
  Browser Inconsistencies
  Reading CSS Properties
  Modifying CSS Properties
  Shorthand CSS Properties
  Removing CSS Properties
  CSS Classes
  Element Height Dimensions
  Element Width Dimensions
  Position Changes
  Element Positions
 • Module 6: Events
  Events Overview
  DOM Level 2 Event Model
  jQuery Event Model
  Binding an Event Handler
  Binding Multiple Handlers
  Binding Shortcut Methods
  Event Object
  Properties Event Object
  Methods Event Object
  Unbinding Handlers
  One Shot Handlers
  Repeating Event Binding
  Event Delegation
  .live versus .delegate
  Triggering Events
 • Module 7: Effects and Animations
  jQuery Built-in Effects
  Showing Elements
  Hiding Elements
  Fading Effects
  Sliding Effects
  Creating Animations
  Animation Notes
  Animation Queues
  Stopping Animations
  Animation Controls
 • Module 8: Ajax Fundamentals
  What is Ajax?
  Classic Web App Model
  Ajax Web App Model
  Typical Ajax Interactions
  Drawbacks of Ajax
  How Ajax Works
  Creating XMLHttpRequest
  XMLHttpRequest Methods
  Sending the Request
  XMLHttpRequest Properties
  XMLHttpRequest readyState
  Listening for Response
  Processing the Response
  Interaction of Components
  Ajax Pitfalls
 • Module 9: jQuery Ajax
  Ajax in jQuery
  Ajax Options
  Ajax Limitations
  Loading Page Fragments
  jQuery.getJSON
  Ajax Global Settings
  Ajax Events
  Global Ajax Event Handlers
  Error Handling
  Ajax Request Completion
  Other Ajax Features
 • Module 10: Plugins
  Plugins
  What is Easing?
  Standard Easing Functions
  Easing Plugin
  ColorBox Plugin
  Using ColorBox
  ColorBox Options
  Cycle Plugin
  Cycle Methods
  Validation Plugin
  Validation Rules
  DataTable Plugin
  Creating Plugins
  Plugin Methods
  Best Practices Plugin Creation
 • Module 11: jQuery UI
  What is jQuery UI?
  Getting Started
  Themes
  jQuery Widgets
  Accordion Widget
  accordion Method
  Tabs Widget
  tabs Method
  Dialogs
  Dialog Widget
  dialog Method
  jQuery UI Controls
  Date Picker Widget
  datepicker Method
  Slider Widget
  jQuery UI Animation
 • Module 12: Advanced Topics
  Best Practices for Loops
  Avoid Anonymous Functions
  Optimizing Selectors
  jQuery Utility Methods
  Test Variable Type
  Extend Objects
  Avoiding Conflicts
  Queuing Animations
  Dequeuing Animations
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 25 & 26 april 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 25 & 26 april 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 27 & 28 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 27 & 28 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 22 & 23 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 22 & 23 augustus 2019 Inschrijven >