JBoss Administration


JBoss is de meestgebruikte Java-applicatieserver en is volgens het open source principe gemaakt door een community, ontwikkeld door honderden professionele ontwikkelaars. Het is een gecertificeerd Java EE platform voor het ontwikkelen en implementeren van enterprise Java-applicaties, webapplicaties en portalen.

De cursus JBoss Administratie is gebaseerd op de nieuwste JBoss Application serverversie, maar dekt ook de verschillen met de vorige versies van de server.

In de cursus JBoss Administration leren de deelnemers de JBoss-applicatieserver te installeren, in te richten en te configureren. Aan de orde komen de JBoss-architectuur, de installatie van de applicatieserver, deploymentkwesties, productie-installaties, tuning en monitoring, beveiliging en clustering.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. De concepten worden verder toegelicht met behulp van demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor systeembeheerders en webdevelopers, die de JBoss server moeten beheren en configureren en die applicaties op JBoss moeten installeren.

Voorkennis

Deelnemers moeten beschikken over elementaire computervaardigheden. Kennis van webapplicaties en andere webservers is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Module 1: Java EE Intro

 • What is Java EE?
 • Open and Standard-based
 • Multi-tier
 • Web-Enabled
 • Server Centric
 • Component-Based Distributed Architecture
 • Enterprise Applications
 • Java EE Contents
 • Java EE Services

Module 2: JBoss Overview

 • JBoss Organization
 • JBoss AS Background
 • Highlights of JBoss AS
 • What is new in JBoss AS 5?
 • JBoss AS Architecture
 • JBoss Microcontainer Layer
 • Services Layer
 • Aspect Layer
 • Application Layer
 • JBoss AS Services
 • JBoss AS Requirements

Module 3: Installation of JBoss AS

 • Getting and Installing Java
 • Configuring Java
 • Getting JBoss AS
 • Installing JBoss AS 5
 • Controlling JBoss AS
 • Starting JBoss AS
 • Verifying JBoss AS Startup
 • Stopping JBoss AS
 • Starting From a Remote Server

Module 4: JBoss AS Directory Structure

 • The bin Directory
 • The client Directory
 • The common directory
 • The docs Directory
 • The lib Directory
 • The server Directory
 • The server Configuration Sets
 • The default/conf Directory
 • The default/data Directory
 • The default/deploy Directory
 • The default/deployers Directory
 • The default/lib Directory
 • The default/log Directory
 • The default/tmp Directory
 • The default/work Directory

Module 5: Deployments on JBoss

 • Java EE Deployment Lifecycle
 • Deployment Descriptors
 • Deployment on JBoss AS
 • Deployers on JBoss AS
 • Deployment Dependencies
 • Hot vs. Cold Deployment
 • Bootstrapping JBoss

Module 6: Web Application Administration

 • Web Technologies
 • CGI vs. Servlets/JSPs
 • Tomcat Web Container
 • Tomcat’s server.xml
 • Tomcat’s web.xml
 • Defining and Mapping Servlets
 • Defining and Mapping Filters
 • Session Configuration
 • Welcome File List
 • Error Documents
 • Serving Static Content
 • Virtual Hosting with Tomcat
 • Web Access Logging

Module 7: JNDI and JavaMail

 • Java Naming and Directory Interface
 • JNDI in Java EE
 • JNDI on JBoss
 • Javamail Administration
 • What is JavaMail?
 • Configuring JavaMail Service

Module 8: JMS Administration

 • JMS Overview
 • JMS in Java EE
 • When is JMS Used
 • JMS Architecture
 • JMS Messaging Domains
 • JMS Message Consumption
 • JMS on JBoss Configuration
 • Configure JMS connection factories
 • Configure JMS destinations
 • Advanded JBoss Messaging
 • JBoss Messaging bridge
 • Persistence service configuration

Module 9: EJB Administration

 • Introduction to EJB 3.0
 • EJB 3.0 Components
 • EJB Container
 • Benefits of EJB Technology
 • Drawbacks of EJBs
 • Session Beans
 • Interceptors
 • Entity Beans
 • Message-Driven Bean
 • Session Beans Client Interfaces
 • Stateless Session Beans Life Cycle
 • Stateful Session Beans Life Cycle
 • Message-Driven Beans Life Cycle
 • Configuring the EJB container
 • Stateful Session Bean Configuration

Module 10: Web Services and JBoss

 • Web Services Overview
 • Service Oriented Architecture
 • Web Services With JAX-WS
 • Web Services on JBoss
 • JBoss Web Services Tools

Module 11: JMX Administration

 • What is JMX?
 • Why JMX?
 • JMX Architecture
 • JMX on JBoss AS
 • JMX Console
 • Web Console
 • Twiddle Tool
 • JBoss AS Administration Console
 • JBoss Monitoring
 • Snapshot and Web Console
 • Monitoring with JConsole
 • Scheduling on JBoss

Module 12: Class Loading on JBoss

 • Class Namespace Isolation
 • Java Class Runtime Identity
 • Class Loading in Java EE
 • Class Loading On JBoss
 • The Class Loader
 • Default Class Search Order
 • Scoping Classes
 • Scoped Class Search Order
 • App-specific Log4J Config
 • Problems With Class Loading

Module 13: JBoss Database Access

 • Steps Involved
 • Resource Requirement
 • Install JDBC Drivers
 • Define a RDBMS DBCP Resource
 • Map our Resource
 • Using our DataSource (RDBMS DBCP)
 • Hypersonic Database
 • Detecting Connection Leaks

Module 14: JBoss Security

 • Securing Applications
 • Filtering Clients by Source
 • Authentication & Authorization
 • Requiring A&A
 • Plain-Text Login Module
 • Database Login Module
 • FORM-based Login
 • Configuring JBoss AS for SSL
 • Creating SSL Certificates
 • Configure SSL Connector
 • Testing SSL Configuration
 • Requiring SSL in Apps
 • Securing JMS destinations
 • Securing JBoss AS
 • JBoss AS System User
 • File System Security
 • Securing JMX Invoker
 • Securing JBoss Applications
 • Securing Hypersonic DB
 • Java Security Manager
 • Running Behind a Firewall

Module 15: JBoss Performance

 • JVM Tuning
 • Tomcat Tuning
 • RMI Tuning
 • Log4J Tuning
 • Tuning Other Services
 • JMS Tuning
 • Slimming JBoss

Module 16: Clustering and Load Balancing

 • What is Clustering?
 • Clustering and JBoss
 • Simple Web Architecture
 • External Load Balancer Architecture
 • Smart Proxy Architecture
 • General configuration for the following examples
 • Fronting with a Web Server
 • Fronting with Apache HTTPD
 • Installing mod_jk
 • Configuring mod_jk
 • Simple Load Balancing
 • Enabling Sticky Sessions
 • Clustered Session Replication
 • Clustering Single Sign-On
 • Clustering with HA-JNDI
 • HA-JNDI Client Configuration
 • Clustering with HA-JMS
 • Clustering with Stateless Session Beans
 • Clustering with Stateful Session Beans
Plaats Duur Data
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 26, 27 & 28 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 26, 27 & 28 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 28, 29 & 30 augustus 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 28, 29 & 30 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 30, 31 oktober & 1 november 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 30, 31 oktober & 1 november 2019 Inschrijven >