JavaScript Programmeren


JavaScript  is dé programmeertaal om dynamische, interactieve webpagina’s en webapplicaties te ontwikkelen. Door het gebruik van JavaScript aan HTML-pagina’s toe te voegen kunt u pagina’s meer interactie meegeven dan mogelijk is met alleen HTML.

De cursus JavaScript Programmeren behandelt de basisprincipes en het gebruik van de JavaScript-taal in HTML-pagina’s. Na een inleiding over de verschillende manieren waarop JavaScript in HTML-pagina’s kan worden opgenomen en hoe de code wordt uitgevoerd, wordt de ECMA JavaScript-standaard behandeld en worden de verschillen tussen browsers wat betreft JavaScript besproken.

Vervolgens wordt de syntax van de JavaScript-taal besproken, waaronder de variabelen, data types, operatoren en control flow constructies van JavaScript. Ook arrays en functies in JavaScript worden behandeld.

Een belangrijk aspect van JavaScript en een centraal element van de cursus is de afhandeling van events op HTML-pagina’s in JavaScript-functies. De rol van eventfuncties voor het laden en het submitten van pagina’s wordt behandeld en de events die veroorzaakt worden door de muis- en keyboardinteractie worden besproken.

Verder wordt aandacht besteed aan het Document Object Model van HTML-pagina’s en de interactie met de pagina via JavaScript-code en de DOM API. Vervolgens staat het valideren van gebruikersinput in client side forms via JavaScript-code op het programma. De cursus wordt afgesloten met een bespreking van objectoriëntatie in JavaScript.

De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de stof te verduidelijken; de theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De code wordt getest in verschillende browsers. Alle cursusmaterialen en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren HTML-ontwerpers die willen leren hoe ze JavaScript kunnen gebruiken om webpagina’s interactiever te maken.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML vereist. Voorafgaande kennis van programmeren is niet vereist, maar wel bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal acht deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus JavaScript Programmeren komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Module 1: JavaScript Intro
  JavaScript History
  JavaScript Characteristics
  JavaScript Usage
  ECMA Standard
  Dynamic HTML
  Script Tag
  Simple Script
  Writing tot Document
  JavaScript Code Execution
  Script Files
  External Script Files
  Built-in Browser Objects
  Form Validation
  JavaScript Objects
  Timers in JavaScript
  Popup Boxes
  Debugging JavaScript
  JavaScript Tooling
 • Module 2: Variables and Data Types
  Data Types
  JavaScript Types
  Variables
  Variable Declaration
  Variable Initialization
  Identifiers
  Reserved Words
  Identifier Examples
  Numbers
  Special Values
  Number Usage
  Math Object
  Strings
  String Usage
  String Object Methods
  Booleans
  Objects
 • Module 3: Operators and Expressions
  What is an Operator?
  JavaScript Operators
  Arithmetic Operators
  Logical Operators
  Comparison Operators
  Assignment Operators
  String Operators
  Bitwise Operators
  Bitwise Operator Examples
  Other Operators
  Operator Precedence
  Expressions
 • Module 4: Control Flow
  Control Structures
  if Statement
  if Examples
  if else Statement
  if else Examples
  Multiple Selections
  Nested if Statements
  switch case Statement
  Iteration Statements
  for Loop
  while Loop
  do..while Loop
  break and continue
 • Module 5: Arrays
  What are Arrays?
  Creating Arrays
  Initializing Arrays
  Accessing Arrays
  Array Indexes
  Array length
  Processing with for
  Processing with for each
  Multidimensional Arrays
  Array Methods
  Adding Elements
  Removing Elements
  Deleting Elements
  Associative Arrays
  Reversing Arrays
  Sorting Arrays
 • Module 6: Functions
  What are Functions?
  Defining Functions
  Calling Functions
  Function Parameters
  Using Parameters
  Variable Scope
  Returning from Functions
  Passing Parameters
  Data Validation
  Variable Argument List
  Function Best Practices
 • Module 7: Events
  HTML DOM Events
  Register Event Handlers
  Event Parameter
  Event Handlers List
  Mouse Events
  Key Events
  The DOM Event Model
  Common DOM Events
  Event Object Properties
  DOM Level2 Event Model
 • Module 8: DOM API
  Document Object Model (DOM)
  Browser Object Model and DOM
  HTML DOM
  Document Object
  Properties and Methods
  DOM Navigation
  Navigate and Update
  DOM Manipulation
  DOM Node Types
  Node Type Properties
  Querying the DOM
  Common Element Properties
 • Module 9: Validation
  What is Validation?
  Checking Form Input
  Regular Expressions
  Meta Characters
  Quantifiers
  Character Classes
  RegEx Examples
  String RegEx Methods
  Replacing
  RexEx Flags
  RegExp Object
  Using RegExp
 • Module 10: JavaScript Objects
  JavaScript Object Orientation
  Objects
  Defining Classes
  Constructors
  Class Members
  Fields and Properties
  Functions/Methods
  Access Modifiers
  public, private, protected
  Safe Usage of ‘this’
  Using JSON
  Namespaces
Plaats Duur Data
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 10, 11 & 12 april 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 10, 11 & 12 april 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 15, 16 & 17 mei 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 12, 13 & 14 juni 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 3 dagen 12, 13 & 14 juni 2019 Inschrijven >