JavaFX Programmeren


Java is een programmeertaal en computerplatform. In 1995 werd Java door Sun Microsystems geïntroduceerd. Deze onderliggende technologie stuurt de allernieuwste programma’s aan, zoals hulpprogramma’s, games en bedrijfstoepassingen. Java wordt wereldwijd gebruikt op meer dan 850 miljoen pc’s en op miljarden apparaten, waaronder tv’s- en mobiele toestellen.

Java is een object georiënteerde programmeertaal en lijkt op de programmeertaal C en dus ook C++. Java is platform independant, hetgeen inhoudt dat Java op meerdere besturingssystemen kan draaien. Dit komt doordat de Java compiler niet omzet naar machinecode, maar naar bytecode. Als er dan wordt geëxecute, interpreteert de Java Virtual Machine en vertaalt naar machinecode.

Zo kan Java dus op veel, (bijna) alle besturingssystemen draaien. Vaak wordt Java verward met Javascript, terwijl de beide talen niet veel gemeen hebben. Javascript wordt gebruikt om webpagina’s op te maken. Daarnaast is Java een veel uitgebreidere programmeertaal dan Javascript.

In de cursus JavaFX Programmeren leren de deelnemers user interfaces maken in een declaratieve stijl, die mogelijk wordt gemaakt door de JavaFX builder classes. JavaFX in de Java-wereld kan worden vergeleken met Adobe Flash en Silverlight voor de creatie van rich user interfaces voor internet en mobiele toepassingen.

Aandacht wordt besteed aan patterns voor JavaFX developers en hoe properties aan het UI te binden en gesynchroniseerd te houden met het model. De deelnemers leren ook over JavaFX UI controls, charts, shapes, effects, transformaties en animaties om prachtige, responsive, user interfaces te creëren.

Ook wordt aandacht besteed aan de JavaFX layout classes om het user interface cross-platform te definiëren en aan de observable collection classes om veranderingen te detecteren en te binden aan Java-collecties.

Ten slotte worden de JavaFX media classes om audio en video af te spelen behandeld en wordt de interactie met externe applicatie services om een enterprise applicatie te maken met JavaFX behandeld.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Java developers die front-ends willen creëren, die AWT en Swing (voor desktop) of Java ME en JWT (voor mobile) vervangen.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML vereist. Voorafgaande kennis van programmeren is niet vereist, maar wel bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

 • Module 1: JFX Intro
  Introducing JavaFX
  Minimum effort and maximum impact
  Comparing Java and JavaFX
  Comparing JavaFX with Adobe AIR
  GWT, and Silverlight
  Deployment and More
  Packaging and Deployment
  JavaFX in Swing
  Interoperability with SWT
  Use a Doclet
 • Module 2: Creating a GUI
  Startup Window
  Main Window
  Menu Bar
  Selection and Message Bar
  Content Panel
  Library Panel
  Hierarchy Panel
  Inspector Panel
  Style Sheet Support
  Internationalization Support
 • Module 3: Properties and Bindings
  Understanding Properties
  Defining a Property
  Using a ChangeListener
  High-Level Binding API
  Using the Bindings Class
  Combining Both Approaches
  Observable, ObservableValue
  InvalidationListener
  ChangeListener
  Low-Level Binding API
 • Module 4: Java FX
  Application Logic
  Architecture and Framework
  Work with the Scene Graph
  Use Properties and Binding
  Work with Collections
  Concurrency and Threads
  Implement Best Practices
 • Module 5: JavaFX UI Controls
  Work with Layouts
  Add Text
  Work with UI Controls
  Build UI with FXML
  Handle Events
  Create Charts
  Add HTML Content
  Skin Applications with CSS
  Drag and Drop Data
  Work with Canvas
  Use Image Ops
  Scene Builder
  Scene Builder Overview
  Get Started with Scene Builder
  Scene Builder User Guide
 • Module 6: Collections and Concurrency
  Java Collections Basics
  Using a List
  Using a Map
  Collections Class
  JavaFX Collections
  Using an ObservableList
  Using ObservableMap
  FXCollections
  Change Notifications
 • Module 7: Creating Charts in JavaFX
  Introduction to JavaFX Charts
  Pie Chart
  Line Chart
  Area Chart
  Bubble Chart
  Scatter Chart
  Bar Chart
  Styling Charts with CSS
 • Module 8: Using the Media Classes
  Effects, Animation, and Media
  Create Visual Effects
  Add 2D and 3D Transformations
  Add Transitions & Animation
  Incorporate Media
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 20 & 21 juni 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 20 & 21 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 15 & 16 augustus 2019 Inschrijven >