Java voor Testers


Java is een programmeertaal en computerplatform. In 1995 werd Java door Sun Microsystems geïntroduceerd. Deze onderliggende technologie stuurt de allernieuwste programma’s aan, zoals hulpprogramma’s, games en bedrijfstoepassingen. Java wordt wereldwijd gebruikt op meer dan 850 miljoen pc’s en op miljarden apparaten, waaronder tv’s- en mobiele toestellen.

Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal en lijkt op de programmeertaal C en dus ook C++. Java is platform independant, hetgeen inhoudt dat Java op meerdere besturingssystemen kan draaien. Dit komt doordat de Java compiler niet omzet naar machinecode, maar naar bytecode. Als er dan wordt geëxecute, interpreteert de Java Virtual Machine en vertaalt naar machinecode.

Zo kan Java dus op veel, (bijna) alle besturingssystemen draaien. Vaak wordt Java verward met Javascript, terwijl de beide talen niet veel gemeen hebben. Javascript wordt gebruikt om webpagina’s op te maken. Daarnaast is Java een veel uitgebreidere programmeertaal dan Javascript.

Tijdens de cursus Java voor testers leert u de basissyntax van Java en hoe deze te gebruiken bij het schrijven van JUnit test scripts. Aandacht wordt besteed aan de diverse datatypes in Java en de flow control constructies. Ook komen het gebruik van classes en objects met methods, parameter passing en private & public data aan de orde.

Aandacht wordt eveneens besteed aan de opzet van JUnit test, de structuur van JUnit tests, de daarbij gebruikte annotaties en assert statements, de uitvoering van JUnit tests in een Eclipse omgeving en de rapportage over de uitkomst van de tests.

Ten slotte komen ook exception handling in Java en het Java collection framework aan de orde. De demo’s en exercises in de cursus worden gedaan in een JUnit omgeving en zijn dan ook direct toepasbaar bij het schrijven van test scripts. Ook wordt aandacht besteed aan het automatiseren van tests in het kader van het opzetten van continuous integration.

De cursus vormt een goede basis om deel te nemen aan de cursus Selenicum – Web Testing.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor ervaren testers die willen leren Java en JUnit te gebruiken voor het schrijven van test scripts.

Voorkennis

Voor deelname aan deze cursus is kennis van testen vereist. Ervaring met programmeren is bevordelijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal acht deelnemers.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java voor testers.

De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

 • Module 1 : Basic Concepts
  Java Overview
  Java Editions
  Java Platform
  Java Community Process
  Java Libraries
  Java Language
  Application Types
  Compiling Java Programs
  Running Java Programs
  Compiler and Interpreter
  Application Structure
 • Module 2 : Language Syntax
  Java Comments
  Variables
  Types of Variables
  Primitive Data Types
  Block Statements
  Operator Precedence
  Flow Control
  if else Statements
  switch Statement
  for and while Loop
  do while Loop
  break and continue
  Arrays
  Enhanced for Loop
  Strings
 • Module 3 : JUnit
  What is JUnit?
  JUnit Features
  JUnit Integration
  JUnit View in Eclipse
  JUnit Test Code
  JUnit Classes
  JUnit Class Diagram
  Test Cases
  TestCase Class
  TestResult Class
  JUnitCore
  Assert Statements
  Assert Class
  Fixtures
  Test Suites
  Annotations
  Special Cases
 • Module 4 : Classes and Objects
  Classes and Objects
  Class Definition
  Encapsulation
  Access Modifiers
  Constructors
  Creating Objects
  Fields and Methods
  Using Objects
  static Modifier
  this Keyword
  Parameter Passing
  Method Overloading
  Variable Arguments
  Object References
  final Modifier
  Object Destruction
 • Module 5 : Exception Handling
  Error Conditions
  Exceptions in Java
  Exception Handling Syntax
  Exception Hierarchy
  Multiple Catch Clauses
  Multi Catch Clause
  finally Clause
  try with Resources
  Exception Information
  Predefined Exceptions
  Common Exceptions
  Throwing Exceptions
  User Defined Exceptions
  Chained Exceptions
  Rethrowing Exceptions
  Stack Traces
  Assertions
 • Module 6 : Collection Framework
  Collection Framework
  Framework Branches
  Implementation Classes
  Legacy Collections
  Collection Interface
  Iterator Interface
  Concrete Collections
  List Interface
  ArrayList Class
  LinkedList Class
  Map Interface
  Optional Methods
  Views
  Using Generics
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 20, 21 & 22 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 20, 21 & 22 mei 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 17, 18 & 19 juni 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 3 dagen 17, 18 & 19 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 17, 18 & 19 juni 2019 Inschrijven >