Java voor Managers


Java is een programmeertaal en computerplatform. In 1995 werd Java door Sun Microsystems geïntroduceerd. Deze onderliggende technologie stuurt de allernieuwste programma’s aan, zoals hulpprogramma’s, games en bedrijfstoepassingen. Java wordt wereldwijd gebruikt op meer dan 850 miljoen pc’s en op miljarden apparaten, waaronder tv’s- en mobiele toestellen.

Java is een object georiënteerde programmeertaal en lijkt op de programmeertaal C en dus ook C++. Java is platform independant, hetgeen inhoudt dat Java op meerdere besturingssystemen kan draaien. Dit komt doordat de Java compiler niet omzet naar machinecode, maar naar bytecode. Als er dan wordt geëxecute, interpreteert de Java Virtual Machine en vertaalt naar machinecode.

Zo kan Java dus op veel, (bijna) alle besturingssystemen draaien. Vaak wordt Java verward met Javascript, terwijl de beide talen niet veel gemeen hebben. Javascript wordt gebruikt om webpagina’s op te maken. Daarnaast is Java een veel uitgebreidere programmeertaal dan Javascript.

In de cursus Java voor Managers leren managers de basisprincipes van objectgeoriënteerd programmeren in Java en de werking en mogelijkheden van de Java-technologie. Aandacht wordt besteed aan zowel cliënt- als servertechnologie. De cursus is er steeds op gericht de principes duidelijk te krijgen, zonder in details te treden.

Zowel de syntax- en control flow-constructies als objectgeoriënteerde zaken van de Java-taal worden besproken, zoals classes, inheritance, interfaces en exceptions. Ook een bespreking van UML als modelleertaal voor softwaresystemen staat op de agenda van de cursus.

Wat betreft cliënttechnologie komen zowel Rich Client Applications met GUI’s als applets en Java Web Start-applicaties aan bod. Ten aanzien van de servertechnologie wordt de focus gelegd op Java Enterprise-applicaties die draaien op applicatieservers. Ook Java EE-technologieën, zoals Servlets, JSP en EJB’s, krijgen de aandacht.

Bovendien staan de verschillende manieren waarop Java-applicaties gegevens kunnen opslaan op het programma. Zo wordt er aandacht besteed aan Direct File I/O, serialization, JDBC, Hibernate en de Persistence API.

Tot slot komen diverse Java-technologieën voor integratie met andere systemen aan de orde zoals RMI, JMS en Web Services. Ook aan de Java Micro Edition (Java ME) voor mobiele telefoons wordt aandacht besteed. De cursus behandelt de onderwerpen die gevraagd worden op het Java Associate examen 1Z0-850.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met oefeningen. De theorie wordt verduidelijkt met demo’s. De cursus heeft een hands-on karakter.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor managers van Java-softwareteams, projectleiders van Java-softwareprojecten, junior Java-developers en andere geïnteresseerden, die inzicht willen krijgen in Java-software.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML vereist. Voorafgaande kennis van programmeren is niet vereist, maar wel bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

De volgende onderwerpen komen gedurende de cursus aan bod:

 • Module 1: Java Platform
  History of Java
  Java Overview
  Java Editions
  Java Platform
  Java Community Process
  Java Libraries
  Java Language
  Compiling Java Programs
  Running Java Programs
  Compiler and Interpreter
  Application structure
  Garbage Collection
  Packages
  Import statement
 • Module 2: Java Language
  Java Comments
  Variables
  Types of Variables
  Primitive Data Types
  Block Statements
  Operator Precedence
  Flow Control
  if else Statements
  switch Statement
  for and while Loop
  do while Loop
  break and continue
  Arrays
  Enhanced For Loop
  Strings
  Formatted Output
 • Module 3: Object Orientation and UML
  Programming Paradigms
  Procedural Programming
  Object Oriented Programming
  Object Oriented Paradigm
  Classes and Objects
  Example Class and Objects
  Abstraction and Modularity
  Encapsulation and Data Hiding
  Inheritance and Polymorphism
  What is UML?
  UML Diagrams
  Use Cases
  Sequence Diagrams
  Class Relationships
  Generalizations
  Associations
  Aggregations
  Class Diagrams
 • Module 4: Java Classes and Interfaces
  Java Class Definition
  Access Modifiers
  Constructors
  Creating Objects
  Fields and Methods
  Overloading and Overriding
  Using Objects
  this keyword
  extends keyword
  Abstract Classes
  Interfaces
  Exceptions
  Packaging in JAR
  Threads
  Java Beans
 • Module 5: Rich Client Applications
  Java GUI’s
  Abstract Window Toolkit
  AWT Structure
  GUI Design with AWT
  AWT Containers
  Window Containers
  AWT Controls
  Swing
  AWT versus Swing
  Swing Component Hierarchy
  Layout Managers
  Event Delegation Model
  Java Applets
  Applet Parameters
  Java Plug-In
  Java Web Start
  Network Launching Protocol
 • Module 6: Java Enterprise Applications
  Java EE
  Enterprise Challenges
  Java EE Standard
  Java EE Servers
  Web Components
  EJB Components
  Persistent Entities
  Java EE and Web Services
  Container Services
  Java EE Deployment
  Annotations
  Packaging in EAR Files
  Development Roles
  Java EE API’s
 • Module 7: Servlets and JSP’s
  What is a Servlet?
  Possible Servlet Tasks
  HTTP Protocol
  Form Submissions
  Concurrent Access
  What is a JSP?
  JSP Translation Time
  JSP Request Time
  Scopes in Web Applications
  ServletContext Scope
  Session Scope
  Classic MVC Pattern
  Model 2 Architecture
  Web Application Structure
 • Module 8: Java Persistence
  Java Persistence
  Traditional Persistence
  Transparent Persistence
  Direct File I/O
  Serialization
  Java Database Connectivity
  JDBC Architecture
  Problems with JDBC
  Hibernate
  Persistent Classes
  Mapping Files
  Persistence API
  Entities
  Entity Lifecycle
 • Module 9: Integration Technologies
  Remote Method Invocation
  RMI Architecture
  Remote Interface and Object
  Stubs and Skeletons
  Remote Object Use
  Java Message Service
  Messaging Models
  Point to Point
  Publish and Subscribe
  JMS Programming Model
  Web Services
  SOAP and WSDL
  WSDL and Code Generation
  JAX-WS
  SAAJ
 • Module 10: Java Mobile Applications
  Java ME Back to the Roots
  Organization of Java ME
  Configurations and Profiles
  CLDC Configuration
  CDC Configuration
  Profiles
  Java ME Optional Packages
  MIDP Profile
  JWTI Specification
  Mobile Information Device Profile
  MIDlets
  MIDlet Life Cycle States
  MIDlet Life Cycle Methods
  MIDlet Build Cycle
Plaats Duur Data
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 17 t/m 19 juni 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 3 dagen 17 t/m 19 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 12 t/m 14 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 12 t/m 14 augustus 2019 Inschrijven >