Java voor Managers

Java is een programmeertaal en computerplatform. In 1995 werd Java door Sun Microsystems geïntroduceerd. Deze onderliggende technologie stuurt de allernieuwste programma's aan, zoals hulpprogramma's, games en bedrijfstoepassingen. Java wordt wereldwijd gebruikt op meer dan 850 miljoen pc's en op miljarden apparaten, waaronder tv's- en mobiele toestellen. Java is een object georiënteerde programmeertaal en lijkt op de programmeertaal C en dus ook C++. Java is platform independant, hetgeen inhoudt dat Java op meerdere besturingssystemen kan draaien. Dit komt doordat de Java compiler niet omzet naar machinecode, maar naar bytecode. Als er dan wordt geëxecute, interpreteert de Java Virtual Machine en vertaalt naar machinecode. Zo kan Java dus op veel, (bijna) alle besturingssystemen draaien. Vaak wordt Java verward met Javascript, terwijl de beide talen niet veel gemeen hebben. Javascript wordt gebruikt om webpagina's op te maken. Daarnaast is Java een veel uitgebreidere programmeertaal dan Javascript.

In de cursus Java voor Managers leren managers de basisprincipes van objectgeoriënteerd programmeren in Java en de werking en mogelijkheden van de Java-technologie. Aandacht wordt besteed aan zowel cliënt- als servertechnologie. De cursus is er steeds op gericht de principes duidelijk te krijgen, zonder in details te treden. Zowel de syntax- en control flow-constructies als objectgeoriënteerde zaken van de Java-taal worden besproken, zoals classes, inheritance, interfaces en exceptions. Ook een bespreking van UML als modelleertaal voor softwaresystemen staat op de agenda van de cursus.

Wat betreft cliënttechnologie komen zowel Rich Client Applications met GUI’s als applets en Java Web Start-applicaties aan bod. Ten aanzien van de servertechnologie wordt de focus gelegd op Java Enterprise-applicaties die draaien op applicatieservers. Ook Java EE-technologieën, zoals Servlets, JSP en EJB’s, krijgen de aandacht. Bovendien staan de verschillende manieren waarop Java-applicaties gegevens kunnen opslaan op het programma. Zo wordt er aandacht besteed aan Direct File I/O, serialization, JDBC, Hibernate en de Persistence API. Tot slot komen diverse Java-technologieën voor integratie met andere systemen aan de orde zoals RMI, JMS en Web Services. Ook aan de Java Micro Edition (Java ME) voor mobiele telefoons wordt aandacht besteed. De cursus behandelt de onderwerpen die gevraagd worden op het Java Associate examen 1Z0-850.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor managers van Java-softwareteams, projectleiders van Java-softwareprojecten, junior Java-developers en andere geïnteresseerden die inzicht willen krijgen in Java-software.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met oefeningen. De theorie wordt verduidelijkt met demo's. De cursus heeft een hands-on karakter.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML vereist. Voorafgaande kennis van programmeren is niet vereist, maar wel bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Lunch en alle cursusmaterialen.