Java voor Applicatiebeheerders


Java is een programmeertaal en computerplatform. In 1995 werd Java door Sun Microsystems geïntroduceerd. Deze onderliggende technologie stuurt de allernieuwste programma’s aan, zoals hulpprogramma’s, games en bedrijfstoepassingen. Java wordt wereldwijd gebruikt op meer dan 850 miljoen pc’s en op miljarden apparaten, waaronder tv’s- en mobiele toestellen.

Java is een object georiënteerde programmeertaal en lijkt op de programmeertaal C en dus ook C++. Java is platform independant, hetgeen inhoudt dat Java op meerdere besturingssystemen kan draaien. Dit komt doordat de Java compiler niet omzet naar machinecode, maar naar bytecode. Als er dan wordt geëxecute, interpreteert de Java Virtual Machine en vertaalt naar machinecode.

Zo kan Java dus op veel, (bijna) alle besturingssystemen draaien. Vaak wordt Java verward met Javascript, terwijl de beide talen niet veel gemeen hebben. Javascript wordt gebruikt om webpagina’s op te maken. Daarnaast is Java een veel uitgebreidere programmeertaal dan Javascript.

In de cursus Java voor applicatiebeheerders worden de fundamenten van het Java SE- en EE-platform, de Java-taal en de mogelijkheden voor het managen en monitoren van Java-software besproken. De deelnemers raken vertrouwd met Java-applicaties en hun datatypes, het objectgeoriënteerde karakter van Java, de packaging van Java-applicaties, de beginselen van garbage collection en het Java thread model.

Een belangrijke module van de cursus behandelt de verschillende logging-mechanismen in Java-software en de configuratie van de logging. Ook wordt aandacht besteed aan de principes van exception handling in Java en hoe stack traces geïnterpreteerd kunnen worden.

De Java EE standaard wordt eveneens besproken en er wordt aandacht besteed aan Java EE Web Components, zoals servlets en JSP’s. Hierbij wordt ook de reference-implementatie voor Web Components, de Tomcat server, behandeld. De deelnemers raken ook vertrouwd met Java Management Extensions (JMX) als standaard en API voor (remote) management en monitoring van Java-applicaties. De principes van memory management in Java en de verschillende opties om garbage collection te configureren worden ook besproken.

Het laatste onderwerp van de cursus is de performance monitoring en performance tuning van Java applicaties. Optionele modules over Java Database Connectivity (JDBC) en de Java Messaging Service (JMS) zijn beschikbaar en worden besproken als dit gewenst is.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor applicatiebeheerders die verantwoordelijk zijn voor het monitoren en beheren van Java-applicaties en die problemen met Java-applicaties moeten oplossen, alsmede voor andere geïnteresseerden.

Voorkennis

Algemene basis kennis van computersystemen en softwareontwikkeling is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Gedurende de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Module 1: Java Intro
  Java Versions
  Java Overview
  Java Editions
  Java Platform
  Java Libraries
  Types of Java Applications
  Compiling and Running Programs
  Compiler and Interpreter Operation
  Standalone Application structure
  Java Variables
  Primitive Data Types
  Classes and Objects
  Inheritance
  Casting Objects
  Packages
  Packaging in JAR files
  Garbage Collection
  Java Thread Model
  Thread Characteristics
 • Module 2 : log4j Logging
  Logging in Java
  log4j characteristics
  log4j Basic Concepts
  java.util Logging
  Logging API
  Simple Logging
  Logging Configuration
  log4j properties
  Configuration Options
  XML Configuration
  Loggers
  Logger Output Hierarchy
  Inheriting Logging Levels
  Logger Names
  Log Levels
  Appenders
  Layouts
 • Module 3: Stack Tracing
  Error Conditions
  Exceptions in Java
  Exception Handling
  Syntax Exception Handling
  Stack Traces
  Generated Stack Traces
  Finally Clause
  Exception information
  Predefined Exceptions
  Multiple catch clauses
  ArrayIndexOutOfBoundsException
  NullPointerExceptions
  ClassCastExceptions
  NumberFormat Exceptions
  Creating Exception Classes
  Throwing Exceptions
  Chained Exceptions
  Assertions
 • Module 4: Java EE
  Java EE Standard
  Java EE Servers
  Servlets
  Java Server Pages
  Translation and Request Time
  EJB Components
  Java EE API’s
  Apache Tomcat
  Tomcat Directories
  Configuration Files
  Tomcat Architecture
  Tomcat’s webapp directory
  Web Application Structure
  Deployment Descriptor
  Form submissions
  Session Scope
  Tomcat Logging
 • Module 5: Java Management Extensions
  What is JMX?
  JMX Goal
  Where is JMX used
  Managed Beans
  MBean flavors
  JMX Architecture
  Java SE 5.0 Mbeans
  Naming MBeans
  MBean Server
  Registering Mbeans
  Manipulating MBeans
  Notifications
  Notification Listener
 • Module 6: Memory Management
  JVM’s Internal Architecture
  Java Memory Management
  Object Lifecycle
  Strong Object References
  Invisible and Unreachable
  Circular References
  Garbage Collection
  Generational GC
  Heap Space Organization
  GC Algorithms
  Finalization
 • Module 7: Java Performance Tuning
  Influences on Performance
  History of Java Performance
  JIT Compilation
  Hotspot JVM
  Garbage Collection
  Monitoring, Profiling, Tuning
  String Handling
  Buffered and New I/O
  Synchronization
  Collections
  Exception Handling
  Serialization
  Lazy Loading
 • Optional Appendix: JDBC
  Java Database Connectivity (JDBC)
  JDBC Overall Architecture
  JDBC Operation
  ClassNotFoundException
  Using Tomcat and JDBC
  Configuring JNDI JDBC Resources
  Context.xml in META-INF
  JDBC in Web Applications
 • Optional Appendix: JMS
  What is JMS?
  Message Consumption
  Messaging Domains
  Queues
  Topics
  JMS Terminology
  JMS Programming Model
Plaats Duur Data
Eindhoven - Vestdijk 30 2 dagen 27 & 28 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 27 & 28 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 27 & 28 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 22 & 23 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 22 & 23 juli 2019 Inschrijven >