Java Programmeren (Last Minute)


Java is een programmeertaal en computerplatform. In 1995 werd Java door Sun Microsystems geïntroduceerd. Deze onderliggende technologie stuurt de allernieuwste programma’s aan, zoals hulpprogramma’s, games en bedrijfstoepassingen. Java wordt wereldwijd gebruikt op meer dan 850 miljoen pc’s en op miljarden apparaten, waaronder tv’s- en mobiele toestellen. Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal en lijkt op de programmeertaal C en dus ook C++. Java is platform independant, hetgeen inhoudt dat Java op meerdere besturingssystemen kan draaien.

Vaak wordt Java verward met JavaScript, terwijl de beide talen niet veel gemeen hebben. JavaScript wordt gebruikt om webpagina’s op te maken. Daarnaast is Java een veel uitgebreidere programmeertaal dan JavaScript.

De cursus Java Programmeren behandelt de basisprincipes van het Java-platform en de programmeertaal Java versie 8. Op basis van op elkaar volgende oefeningen in een case study leren de deelnemers om te programmeren met de variabelen, data types, operatoren en control flow-constructies van de Java-taal.

De cursus behandelt ook de objectgeoriënteerde begrippen, zoals class, object, inheritance en polymorphism. Er wordt aandacht besteed aan fouten en exception handling in Java en er wordt besproken hoe Java-software wordt opgedeeld in packages. De splitsing van een Java-programma in verschillende subtaken door threads en de synchronisatie van deze threads is ook onderwerp van de cursus.

Nieuw geïntroduceerde kenmerken in de Java-taal, zoals geparametriseerde types, generics, en het gebruik daarvan in het Collection Framework, maken ook deel uit van het cursusprogramma. Ook wordt ingegaan op de in Java 8 geïntroduceerde lambda’s en functional interfaces. Optionele modules zijn de toegang tot databases met JDBC, Java Beans en Graphical User Interfaces, en GUI’s. Deze modules kunnen, indien de tijd het toelaat, worden behandeld.

Deze cursus is een goede voorbereiding voor het Java 8 Programmer Exam Part I, ook wel OCA genoemd. In combinatie met de cursus Java Programmeren – Advanced bereidt deze cursus ook voor op het Java 8 Programmer examen deel II, ook wel OCP genaamd.

Komen deze data/locatie niet uit? Wij organiseren deze training regelmatig. Klik hier voor meer data/locaties (geen Last Minutes)

De lunch en het cursusmateriaal zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die in Java wil programmeren.

Voorkennis

Elementaire kennis van en ervaring met programmeren is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. De principes van Object Oriented Programming met Java worden toegelicht. Voorafgaande kennis hiervan is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is vijf dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Module 1: Basic Concepts
History of Java
Java Overview
Java Editions
Java Platform
Java Community Process
Java Libraries
Java Language
Java Security
Application Types
Compiling Java Programs
Running Java Programs
Compiler and Interpreter
Application Structure
Garbage Collection

Module 2: Language Syntax
Java Comments
Variables
Types of Variables
Primitive Data Types
Block Statements
Operator Precedence
Flow Control
if else Statements
switch Statement
for and while Loop
do while Loop
break and continue
Arrays
Enhanced for Loop
Strings
Formatted Output

Module 3: Classes and Objects
Classes and Objects
Class Definition
Encapsulation
Access Modifiers
Constructors
Creating Objects
Fields and Methods
Using Objects
static Modifier
static Blocks
Object Initializers
this Keyword
Parameter Passing
Method Overloading
Variable Arguments
Object References
final Modifier
Object Destruction
Lambda Functions

Module 4: Inheritance
Inheritance
extends Keyword
Overriding and Hiding
Polymorphism
Abstract Classes
Interfaces
Implementing Interfaces
Type Casting
Implicit Casting
Explicit Casting
Cloneable Interface
Cloning Objects

Module 5: Exception Handling
Error Conditions
Exceptions in Java
Exception Handling Syntax
Exception Hierarchy
Multiple Catch Clauses
Multi Catch Clause
finally Clause
try with Resources
Exception Information
Predefined Exceptions
Common Exceptions
Throwing Exceptions
User Defined Exceptions
Chained Exceptions
Rethrowing Exceptions
Stack Traces
Assertions

Module 6: Packages
Java Packages
Inside Java Packages
Java Standard Packages
Creating Packages
Importing Classes
Using Packages
CLASSPATH
import static
Visibility
Packaging in JAR
Runnable JARS

Module 7: Threads
Multiple Threads
Benefits and Drawbacks
Thread Characteristics
Java Thread Model
Thread Class
Runnable interface
Extending Thread
Implementing Runnable
Daemon Threads
Thread Life Cycle States
Thread Alive States
Thread Class Methods
Sleeping and Yielding Control
Using join and interrupt
Thread Priorities
Suspending and Resuming

Module 8: Synchronization
Concurrent Method Activation
Synchronization
Blocking on a Monitor
Mutual Exclusion in Java
Synchronized Statement
Locking and Statics
Deadlock
Condition Synchronization
Using wait and notify
while Loop and notifyall

Module 9: Special Classes
Inner Classes
Types of Inner Classes
Anonymous Inner Classes
Inner Class Advantages
Enumerations
Old Enumerations Issues
Enum Types
Declaring Enums
Enums as Constant Objects
Enums are Classes
Enum Methods and Fields
Advantages new Enums
Functional Interfaces

Module 10: Utility Classes
Object Class
Wrapper Classes
Autoboxing and Unboxing
Overriding equals
Math Class
new Date API
Regular Expressions
Scanner Class
Process Class
Runtime Class
System Class
Locale Class
Localizing Dates
Localizing Numbers
Localizing Currencies
Javadoc

Module 11: Collection Framework
Collection Framework
Framework Branches
Implementation Classes
Legacy Collections
Collection Interface
Iterator Interface
Concrete Collections
List Interface
ArrayList Class
LinkedList Class
Adding to LinkedList
Set and SortedSet
NavigableSet and Map
Comparable Interface
Comparator Interface
Map Interface
Optional Methods
Views

Module 12: Generics
Generics Explained
Syntax Generic Class
Need for Generics
Benefits of Generics
Generic Class Examples
Generics in Collections
Generic Characteristics
Type Erasure
Bounded Type Parameter
Generics and Subtyping
Inheritance Relationships
Wildcards
Wildcards Arguments
Upper Bounded Wildcards
Lower Bounded Wildcards
Raw Types
Generic Methods

Module 13: Stream I/O
I/O Basics
I/O Classes
Byte Stream Classes
Character Stream Classes
Standard I/O Streams
Stream Types
Data Sink Streams
Processing Streams
Buffered Streams
Reading Stream from Web
Data Conversion Streams
Serialization
Serializable Classes
Object Streams

Optional Module: JDBC
JDBC
JDBC Overall Architecture
JDBC Drivers
JDBC URL’s
Making Connections
Executing a Statement
Retrieving Results
JDBC-ODBC Bridge

Optional Module: Java Beans
Software Components
Java Beans
Java Beans Terminology
Bean Component Model
Bean Event Pattern
Event Firing
Event Class
Event Listener Interface
Dispatching Events

Optional Module: GUI’s
Abstract Window Toolkit (AWT)
Controls and Containers
Layout Managers
Event Listeners
Swing Library
Window Painting
Swing and Threads
Java FX
Scene Graph

Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.