Java Programmeren - Advanced

Java is tegenwoordig een van de populairste programmeertalen voor zowel opleiding als praktische uitvoering. Dankzij de uitgebreide API en de platformonafhankelijkheid is Java zeer toegankelijk als basis om de concepten van objectgeoriënteerd programmeren verder uit te diepen.

Tijdens de cursus Java Programmeren - Advanced komt een reeks geavanceerde aspecten van Java aan de orde. Zo wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop Java-applicaties via het netwerk kunnen communiceren. In het bijzonder wordt hierbij ingegaan op sockets en Remote Method Invocations (RMI).

Verder komen de geavanceerde multithreading- en synchronization-mogelijkheden aan bod, zoals deze zijn geintroduceerd in het concurrency package sinds Java 5. Ook wordt aandacht besteed aan de JMX API voor het local en remote managen en monitoren van Java applicaties.

Reflection, waarmee gecompileerde Java classes softwarematig kunnen worden geanalyseerd, staat ook op met programma en er komen diverse aspecten van het verbeteren van de Java performance aan bod. Vervolgens wordt database access met Java Database Connectivity (JDBC) behandeld en komt aan de orde hoe Java applicaties via het Java Native Interface (JNI) in C en C++ geschreven codes kunnen aanroepen.

Ook de new IO API passeert de revu en na een behandeling van diverse aspecten van memory management en logging staat ten slotte de interactie tussen Java en XML op het programma. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de streaming API (Stax), waarbij de applicatie de controle heeft over de XML-benadering, als aan de statische Java API for XML Binding (JAXB,) waarbij vooraf Java classes voor specifieke XML worden gegenereerd. Ook web services die sinds Java 6 mogelijk zijn in de Standard Edition worden besproken. 

Deze cursus is een goede voorbereiding op het Java 7 Programmer Exam Part II. In combinatie met de cursus Java Programming Fundamentals is deze cursus ook een goede voorbereding op het Java 7 of Java 8 Programmer Exam Part I.

Doelgroep 
Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java developers, die meer geavanceerde aspecten van Java willen leren.

Voorkennis 
Kennis van de syntax van de Java-taal en fundamentele ervaring met programmeren in Java is vereist.

Duur 
De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte 
De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat 
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief 
Lunch en alle cursusmaterialen.