Java Programmer Certification


Java is een programmeertaal en computerplatform. In 1995 werd Java door Sun Microsystems geïntroduceerd. Deze onderliggende technologie stuurt de allernieuwste programma’s aan, zoals hulpprogramma’s, games en bedrijfstoepassingen. Java wordt wereldwijd gebruikt op meer dan 850 miljoen pc’s en op miljarden apparaten, waaronder tv’s- en mobiele toestellen.

Java is een object georiënteerde programmeertaal en lijkt op de programmeertaal C en dus ook C++. Java is platform independant, hetgeen inhoudt dat Java op meerdere besturingssystemen kan draaien. Dit komt doordat de Java compiler niet omzet naar machinecode, maar naar bytecode. Als er dan wordt geëxecute, interpreteert de Java Virtual Machine en vertaalt naar machinecode.

Zo kan Java dus op veel, (bijna) alle besturingssystemen draaien. Vaak wordt Java verward met Javascript, terwijl de beide talen niet veel gemeen hebben. Javascript wordt gebruikt om webpagina’s op te maken. Daarnaast is Java een veel uitgebreidere programmeertaal dan Javascript.

In de cursus Java Programmer Certification worden de deelnemers voorbereid op het Java 8 programmer examen step 1 (OCA) en step 2 (OCP). Speciale aandacht wordt besteed aan onderwerpen die vaak als moeilijk worden beschouwd, zoals concurrency en synchronisation.

Speciale aandacht is er ook voor onderwerpen als generics, collection classes, database access met JDBC en new I/O. Op basis van testvragen en proefexamens worden de onderwerpen die deel uitmaken van het examen behandeld.

Onderwerpen als declarations en access control, object orientation, assignments en operators, flow control, exceptions en assertions, strings, I/O formatting en parsing, inner classes, concurrency en synchronization worden eveneens besproken. Afhankelijk van de interesse van de deelnemers kunnen bepaalde onderdelen desgewenst met meer diepgang worden behandeld.

De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen en demos. Verschillende proefexamens met test vragen voor het examen worden besproken.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java developers die zich willen voorbereiden op het Java 8 programmer exam step 1 (OCA) en step 2 (OCP).

Voorkennis

Kennis en ervaring met object georiënteerde concepten en programmeren in Java is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Gedurende de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Module 1: Concurrency
  Concurrency Package
  Concurrency Package Benefits
  Contents Concurrency Package
  Task Scheduling Framework
  Executor Interface
  ExecutorService
  Executors Class
  Callables and Futures
  ScheduledExecutorService
  Synchronizers
  Semaphores
  CountdownLatch
  CyclicBarrier
  Exchanger
  Concurrent Collections
 • Module 2: Generics
  Generics explained
  Syntax Generic Class
  Need for Generics
  Benefits of Generics
  Generic Characteristics
  Type Erasure
  Generic Class Examples
  Generics and Subtyping
  Wildcards
  Bounded WildCard
  Raw Types
  Type Unsafe Raw Types
  Generic Methods
  Collection Framework
 • Module 3: Collection Framework
  Collections Framework
  Framework branches
  Primitive data types
  Legacy Collections
  Collection Interface
  Iterators
  Concrete Collections
  List Interface
  Set and Sorted Set
  Comparable
  Comparator
  Map Interface
  Optional Methods
 • Module 4: Database Access with JDBC
  JDBC Architecture
  JDBC Drivers and URL’s
  Database Connections
  Executing Statements
  Querying Databases
  Update Statements
  Retrieving Results
  Handling Errors
  Prepared Statements
  Database Metadata
  Transactions
  Commit and Rollback
  Rowset Interfaces
  Using RowsetProvider
 • Module 5: New IO
  What is NIO?
  Synchronous I/O Processing
  Asychronous I/O Processing
  Working with Buffers
  IO Channels
  Selectable Channels
  Selectors
  Selection Keys
  Character Sets
  Using Path Class
  Directory Traversing
  PathMatcher class
  Using WatchService
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 13 & 14 mei 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 13 & 14 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 8 & 9 juli 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 8 & 9 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 9 & 10 september 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 9 & 10 september 2019 Inschrijven >