Java Performance Improvement


Java is een programmeertaal en computerplatform. Java wordt wereldwijd gebruikt op meer dan 850 miljoen computers en op miljarden andere apparaten, waaronder tv’s- en mobiele telefoons.

Tijdens de cursus Java Performance Improvement leert u de performance van Java-applicaties te analyseren en te verbeteren. In de eerste plaats worden tijdens de training diverse aspecten van performance in het algemeen behandeld, zoals de ervaren performance en het beslag op het geheugen. Vervolgens worden onderdelen van Java performance behandeld, zoals de hotspot JVM en garbage collection.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende benchmarks voor Java en de verschillende fasen van het performanceproces, zoals performancemonitoring, -profilering en -tuning.

Ook wordt een aantal specifieke performancetechnieken die op Java-code kunnen worden toegepast besproken. De performanceimpact van de verschillende constructies in de Java-taal en van de verschillende classes in de Java API worden ook besproken.

Tijdens de training leert u tevens omgaan met performancetools, zoals een profiler om knelpunten te identificeren. Er wordt aandacht besteed aan de profilingpunten, tijdsmetingen en het opsporen van memory leaks. Ook stress testing van Web Applications wordt besproken.

Tot slot gaat speciale aandacht uit naar performanceproblemen met JDBC en performance in een Java EE-omgeving. Hierbij komen de configuratie van pools, caches en het gebruik van load balancing en clustering aan de orde.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor ervaren Java-developers die de performance van Java-software willen verbeteren.

Voorkennis

Kennis van en ervaring met programmeren in Java is vereist om deze cursus te volgen.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus Java Performance Improvement worden de volgende onderdelen behandeld:

Module 1: Java Performance Intro

 • What is Performance?
 • Influences on Performance
 • Important Performance Aspects
 • History of Java Performance
 • JIT Compilation and JIT Compiler
 • Client and Server Hotspot VM
 • Garbage Collection
 • Garbage Collection Algorithms
 • Java Performance Myths
 • Perceived Performance
 • BenchMarking
 • Monitoring and Profiling
 • Performance Tuning
 • Heap Tuning
 • Application Performance Process
 • Heap Activity Monitoring
 • Common Performance Problems
 • Java Performance Tips

Module 2: Java API Performance

 • Java API Performance Pitfalls
 • String Handling
 • Buffered I/O
 • New I/O
 • Synchronization
 • Concurrency Package
 • Primitives versus Wrappers
 • Collections
 • Array Copying
 • Exception Handling
 • Serialization
 • Native methods
 • Lazy Loading
 • Object Reuse

Module 3: Performance Profiling

 • Profiling
 • Profiling tools
 • Netbeans Profiler
 • Sun Studio Analyzer
 • CPU profiling
 • CPU Profiling Approach
 • Profiling a subset
 • Profiling Points
 • Type of Profiling Points
 • Monitoring Threads
 • Lock contention
 • Identifying problematic patterns
 • Stress Testing

Module 4: Tuning Garbage Collection

 • GC and Performance
 • Java Object Behavior
 • Heap Space Organisation
 • Heap Area Characteristics
 • Young Generation Layout
 • GC Performance Metrics
 • Used GC Algorithms
 • Performance Considerations
 • Serial collector
 • Parallel collector
 • Parallel compact collector
 • Concurrent Mark-Sweep (CMS)
 • Ergonomics

Module 5: JDBC and Java EE Performance

 • JDBC Optimization
 • Optimization Techniques
 • JDBC connection pooling
 • Single Batch Transactions
 • Smart Queries
 • Tuning Servlets and JSP’s
 • HTTP Session Tuning
 • Web Server Tuning
 • Clustering
 • Clustering Types
 • Load Balancing
 • Sticky Sessions
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 25 & 26 april 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 25 & 26 april 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 2 dagen 25 & 26 juli 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 25 & 26 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 25 & 26 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 24 & 25 oktober 2019 Inschrijven >