Java Performance Improvement

Java is een programmeertaal en computerplatform. Java wordt wereldwijd gebruikt op meer dan 850 miljoen computers en op miljarden andere apparaten, waaronder tv's- en mobiele telefoons.

Tijdens de cursus Java Performance Improvement leert u de performance van Java-applicaties te analyseren en te verbeteren. In de eerste plaats worden tijdens de training diverse aspecten van performance in het algemeen behandeld, zoals de ervaren performance en het beslag op het geheugen. Vervolgens worden onderdelen van Java performance behandeld, zoals de hotspot JVM en garbage collection.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende benchmarks voor Java en de verschillende fasen van het performanceproces, zoals performancemonitoring, -profilering en -tuning. Ook wordt een aantal specifieke performancetechnieken die op Java-code kunnen worden toegepast besproken. De performanceimpact van de verschillende constructies in de Java-taal en van de verschillende classes in de Java API worden ook besproken.

Tijdens de training leert u tevens omgaan met performancetools, zoals een profiler om knelpunten te identificeren. Er wordt aandacht besteed aan de profilingpunten, tijdsmetingen en het opsporen van memory leaks. Ook stress testing van Web Applications wordt besproken. Tot slot gaat speciale aandacht uit naar performanceproblemen met JDBC en performance in een Java EE-omgeving. Hierbij komen de configuratie van pools, caches en het gebruik van load balancing en clustering aan de orde.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor ervaren Java-developers die de performance van Java-software willen verbeteren.

Voorkennis
Kennis van en ervaring met programmeren in Java is vereist om deze cursus te volgen.

Duur
De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Lunch en alle cursusmaterialen.