Java EE Web Services


Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) is de standaard in community-driven bedrijfssoftware. Tegenwoordig biedt Java EE een uitgebreid enterprise-softwareplatform, met meer dan 20 compatible Java EE-implementaties om uit te kiezen.

In de cursus Java EE Web Services leert u wat web services zijn, hoe u web services in Java kunt maken en hoe ze vanuit Java en andere platformen kunnen worden benaderd. De verschillende standaarden waarop web services zijn gebaseerd worden behandeld, zoals XML Schema, SOAP en WSDL.

In het bijzonder is er aandacht voor de verschillende Java API’s voor web services, zoals JAX-WS 2.x, SAAJ (SOAP with Attachment API) en JAXB (Java API for XML Binding).

Verder wordt aandacht besteed aan dingen waarop je moet letten om ervoor te zorgen dat web services interoperabel zijn tussen verschillende platvormen, zoals Java en .NET. Ten slotte komen de verschillende mechanismen en standaarden voor de security van web services aan bod. De cursus behandelt alle onderwerpen die worden gevraagd op het Java EE Web Services examen (CX 310-230).

Deze cursus heeft een hands-on karakter. De stof wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java ontwikkelaars die web services willen leren ontwikkelen in een Java EE-omgeving.

Voorkennis

Voor deelname aan deze cursus is kennis van en ervaring met programmeren in Java en Java EE webapplications vereist.

Duur

De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Web Services.

Module 1: Web Services Intro
What are Web Services?
Distributed Applications Evolution
Role of interface
RPC Example
Interoperability
Web Service Types
Web Services Stack
SOAP Web Services
REST Web Services
RPC Style Web Services
Document Style Web Services
Service Oriented Architecture

Module 2: SOAP
What is SOAP?
SOAP Characteristics
SOAP Design Goals
SOAP Protocol Concepts
SOAP Messages
SOAP Body
SOAP Headers
SOAP Namespaces
SOAP Faults
SOAP Version differences
SOAP Messages as payload
Message Exchange Patterns
SOAP Message Path
SOAP Intermediaries
actor and mustUnderstand attribute

Module 3: SAAJ
What is SAAJ?
SOAP message structure
SOAP Message Parts
SOAP Part
Attachment Parts
SAAJ and DOM
SAAJ Class Hierarchy
SAAJ programming API’s
SAAJ Connections
Creating a Message
Adding Message Elements
Sending and Receiving
Accessing SOAP Body

Module 4: XML-Schema
Why XML-Schema?
Well formed and valid documents
What XML-Schema’s?
Markup Languages
XML Schema Advantages
XML Schema design models
Classic Use of Schema’s
XML Namespaces
Simple and Complex types
XML Schema Data Types
User Defined Data Types
Derivation by Restriction
Derivation by Extension

Module 5: JAXB
XML Processing Options
What is JAXB?
JAXB versus DOM and SAX
JAXB Design Goals
Building JAXB Applications
JAXB Architecture
JAXB Binding Life Cycle
Role of Binding Compiler
XML tot Java Mapping Rules
Mapping of XML Schema Types
Binding Elements and Attributes
Named Complex Types
Customized Mappings
Adapter Classes
JAXB Annotations Types
JAXB API

Module 6: WSDL
What is WSDL?
Where is WSDL used?
Benefits of WSDL
WSDL and Code Generation
WSDL in Web Service stack
WSDL Namespaces
WSDL Structure
WSDL Elements
Types and Messages
PortType and Operations
WSDL Bindings
Service Element
SOAP Messages Modes
WSDL 2.0

Module 7: JAX-WS
What is JAX-WS?
JAX-WS Design Goals
Differences JAX-RPC- JAX-WS
JAX-WS Runtime System
JAX-WS Basic Operation
JAX-WS Development Approaches
JAX-WS Tools
Service Endpoint Models
JAX-WS Servlet Endpoint
Enterprise Java Beans Endpoints
JAX-WS Architecture
Client Side Programming Models
Dynamic Proxy Invocation Model
Dispatch Invocation Model

Module 8: Message Handlers
Message Handlers
Characteristics
JAX-WS Handler Types
SOAP Message Handlers
Logical handlers
Call Chain
Inbound Messages
Outbound Messages
Processing the Payload
Handler Chains

Module 9: Asynchronous Calling
Web Service Invocations
Supporting Asynchrony
Client Side Fire and Forget
Client Side Polling
Client Side Callbacks
Enabling Asynchronous calls
Callback Handler
Calling Asynchronously
Asynchronous Web Services
Asynchronous Web Service Model

Module 10: REST Services
What is REST?
REST Web Services
Simple REST Examples
REST Web Service Principles
ID and Links
REST Services in Java
Multiple Representations
Embedded Path Parameters
Common REST Patterns
Resources URI Access
JavaScript Object Notation (JSON)
XML versus JSON

Module 11: WS-I
WS Interoperability Organization
Challenges and Deliverables
Profiles
Basic Profile 1.0 and 1.1
WS-I Testing Tools
Interoperability Technologies
WS-Reliable Messaging
WSDL Reliable Messaging
Bootstrapping and Configuration
Message Transmission Optimization

Module 12: WS-Security
Web Service Security
Security at Transport level
Security at XML Level
XML Encryption
XML Digital Signature
XML Signature Forms
XML Key Management
XKMS
WS-Security
Security Enabled SOAP

Optionele module: JAXR
What is JAXR?
Registry Interoperability
What is UDDI
Business Registration Data
UDDI Data Types
tModel
UDDI Categorization
UDDI API

Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 11 t/m 14 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 11 t/m 14 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 5 t/m 8 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 5 t/m 8 augustus 2019 Inschrijven >