Java EE Web Services

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) is de standaard in community-driven bedrijfssoftware. Tegenwoordig biedt Java EE een uitgebreid enterprise-softwareplatform, met meer dan 20 compatible Java EE-implementaties om uit te kiezen.

In de cursus Java EE Web Services leert u wat web services zijn, hoe u web services in Java kunt maken en hoe ze vanuit Java en andere platformen kunnen worden benaderd. De verschillende standaarden waarop web services zijn gebaseerd worden behandeld, zoals XML Schema, SOAP en WSDL. In het bijzonder is er aandacht voor de verschillende Java API's voor web services, zoals JAX-WS 2.x, SAAJ (SOAP with Attachment API) en JAXB (Java API for XML Binding).

Verder wordt aandacht besteed aan dingen waarop je moet letten om ervoor te zorgen dat web services interoperabel zijn tussen verschillende platvormen, zoals Java en .NET. Ten slotte komen de verschillende mechanismen en standaarden voor de security van web services aan bod. De cursus behandelt alle onderwerpen die worden gevraagd op het Java EE Web Services examen (CX 310-230).

Deze cursus heeft een hands-on karakter. De stof wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java ontwikkelaars die web services willen leren ontwikkelen in een Java EE-omgeving.

Voorkennis
Voor deelname aan deze cursus is kennis van en ervaring met programmeren in Java en Java EE webapplications vereist.

Duur
De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat
De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Web Services.

Inclusief
Lunch en alle cursusmaterialen.