Java EE Web Development met JSF


Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) is de standaard in community-driven bedrijfssoftware. Tegenwoordig biedt Java EE een uitgebreid enterprise-softwareplatform, met meer dan 20 compatible Java EE-implementaties om uit te kiezen.

De cursus Java EE Web Development met JSF behandelt hoe moderne state of the art Java EE webapplicaties worden gebouwd met het Java Server Faces (JSF 2.x) framework. De cursus begint met de fundamenten van het JSF framework, dat is gebouwd bovenop het Java Web Programming model en gebruik maakt van het MVC pattern, met een front controller als centraal element. De architectuur van de JSF framework, dat een statefull component model op de server gebruikt, wordt besproken.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de rol van het faces servlet en de verschillende fasen van de JSF Request Life Cycle. De rol van het centrale configuratiebestand faces-config.xml wordt uitgelegd en ook worden de navigation rules in JSF en de rol van de managed beans behandeld.

De structuur van een JSF-pagina met facelets, het gebruik van de expression language en het gebruik van de verschillende UI-componenten en custom tag libraries worden besproken. Event handling uit de UI-componenten krijgt de aandacht en ook de validatie en conversie van input uit de user interface met behulp van JSF built-in of custom validators en converters passeren de revu.

Daarna wordt er besproken hoe het moderne asynchrone Ajax request model kan samenwerken met JSF. Tot slot wordt aandacht besteed aan het creëren van custom components, facelet templates en het gebruik van view parameters.

De stof wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo’s zorgen voor een verheldering van de theorie.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor developers die Java webapplicaties met het standaard JSF 2.x framework willen bouwen.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Java en objectoriëntatie vereist. Voorkennis van Java EE Web Applications is bevordelijk voor een goede begripsvorming.

Duur

De duur van de cursus is vier dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Web Development met JSF.

Module 1: JSF Intro
JSF Background
Servlet and JSP Problems
Classic MVC Pattern
Model 2 Architecture
Struts Framework
JSF Framework
JSF Feature Overview
Server Side UI Components
JSF Application Architecture
Request Processing Phases
JSF Implementation
JSF API
JSF Libraries on Google Trends
Roles in JSF

Module 2: JSF Basics
Choose JSF Implementation
Deployment Descriptor
PROJECT_STAGE Development
Faces Configuration File
Facelets Page Structure
Managed Beans
@ManagedBean Annotation
Hello JSF
Default Navigation
Facelet Default Navigation
Handling Request Parameters
Analyzing Request Parameters
Facelet Input Form
Selecting Result Pages
Common JSF Problems
JSF Tradeoffs

Module 3: Managed Beans
Java Beans
Bean properties
Accessor Usage
Encapsulation Benefits
Managed Beans
Parts of Managed Beans
Placeholder for Results
Dual Role Bean Properties
Textfields and Checkboxes
Prepopulating Input Fields
Naming Beans
Bean Scopes
Bean Scope Annotations
Application and Session Scope
Raw Request and Response
Dependency Injection
ManagedProperty

Module 4: Navigation
JSF Navigation
Static Navigation
Navigation Rule Syntax
Explicit Mapping Considerations
Dynamic Navigation
Dynamic Navigation Logic
Explicit Dynamic Navigation Rule
Bean Declarations
Bean Declaration Considerations
Configuring Managed Beans
Sharing Result Pages
Using Wildcards
Precedence for Wildcards
Omitting from-outcome
Conditional Navigation Rules
Computed to-id’s
Common Navigation Problems
Common Errors

Module 5: Properties
Properties
Using Property Files
Using Subfolders
Facelet using Properties
Parameterized Messages
Parameterizing Display
Using f:param
Using Parameterized Properties
Internationalized Messages
Localizing Strings
Using Localized Messages

Module 6: Expression Language
Expression Language
Advantages EL
JSF versus JSP EL
Outputting Bean Properties
Nested Bean Properties
Submitting Bean Properties
Getter versus Setter Calls
Accessing Collections
Using Square Brackets
Implicit Objects
EL Operators
Conditional Text
Rendered Attribute
Method Arguments

Module 7: Event Handling
User Interface Events
Event Handlers versus Ajax
Types of Event Listeners
ActionListener in Facelets
Implementing ActionListener
Change CSS Style
Change Style Input Form
Change Style Bean
Bean for Action Controller
Setting the Locale
Locale from User Settings
Switch Locale
ValueChangedListener

Module 8: Validation
Need for Validation
Validation Approaches
Manual Validation
Standard Error System
Creating Error Messages
Displaying Error Messages
Manual Validation in Bean
Action Controller Method
Alternative Approach
Implicit Automatic Validation
Precedence Validity Tests
Explicit Automatic Validation
Format Validator Tags
Conversion versus Validation
Custom Validator Methods

Module 9: Ajax
Ajax Web Applications
Ajax in JSF
Simple JSF Ajax
General Form f:ajax
Ajax Facelets Pages
Ajax Controller Methods
render Attribute
Facelet Non-Ajax Version
Facelet Ajax Version
execute Attribute
Facelets Code execute
event Attribute
Default Events
onevent Attribute
Limitations h:outputText

Module 10: Data Tables
Handling Variable-Length Data
h:dataTable
Using h:dataTable
h:Column
Headers and Captions
StyleSheets
Ajax-enabled tables
Tables conditional values
Looping with ui:repeat
Conditional Text

Module 11: Composite Components
Composite Components
Component Definition
Using Components
Components with Attributes
Using Composite Attribute
Component Structure
Using ui:repeat
Relative URL’s
Nested Components
Component Files

Module 12: Facelet Templating
Page Templating
Using Templates
Namespaces Template Files
Template File Details
Template File Example
Client File Details
Client File Example
Including Files
Using ui:include
Snippet Files
Handling Relative URL’s

Module 13: View Params
View Params
Why View Params
Using View Params
Typical Page Structure
Capture Request Parameters
h:link and h:button
Outgoing Request Parameters
Using non-JSF forms
JSF page use f:viewParam
Using POST-redirect-GET
Bookmarkable Result Pages

Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 3 t/m 6 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 3 t/m 6 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 29 juli t/m 1 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 29 juli t/m 1 augustus 2019 Inschrijven >